Bruk av solarium

Bruk av solarium øker risikoen for å få hudkreft, og risikoen er størst hvis du starter i ung alder og tar solarium ofte. Derfor har vi 18-årsgrense for å ta solarium i Norge og i flere andre land. Velger du likevel å ta solarium, er det noen forholdsregler du bør følge.

De nordiske strålevernmyndighetene fraråder bruk av solarium. Risikoen for å få hudkreft av strålene i solariet øker hvis du starter å sole deg i ung alder, tar solarium ofte eller over lengre tid.

Norge er i verdenstoppen når det gjelder hudkreft, og svært mange hudkrefttilfeller skyldes overdreven soling.

Kort fortalt om bruk av solarium

 • Det er 18-års aldersgrense for å ta solarium i Norge, og solstudioet må kontrollere alderen din før du kan ta solarium.
 • Bruk av solarium øker risikoen for å få hudkreft, og risikoen er størst hvis du starter i ung alder og tar solarium ofte. Det er ingen trygg, nedre grense for hvor mye solarium du kan ta.
 • Bruk av solarium er uegnet som kilde til vitamin D.
 • Å ta solarium rett før sydentur for å forberede huden er ikke lurt, men øker derimot sjansene for solskader.
 • Dersom du velger å ta solarium, er det noen forholdsregler du bør følge.

Solarium ekstra risikofylt for noen grupper 

Solarium er spesielt risikofylt og bør unngås hvis du:

 • har lys hud som blir lett solbrent og sjelden brun
 • har rødt hår og fregner
 • har mange eller uregelmessige føflekker eller uregelmessig fargede pigmentflekker
 • har vært ofte solbrent i barndommen
 • har eller har hatt hudkreft eller har en nær slektning som har hatt melanom (føflekkreft)
 • behandles for sykdommer som gir økt følsomhet for sollys
 • bruker medikamenter som gjør huden mer følsom for sollys

Unngå solarium før sydenturen

Brunfargen du får av å sole deg i både sol og solarium, beskytter i liten grad huden mot skader fra videre soling. Herding av huden, som mange opplever over en sommer, skyldes hovedsakelig at UVB-strålingen gjør overhuden tykkere. Det gir noe økt beskyttelse.

Å ta solarium rett før en sydentur kan bidra til rask brunfarge, siden solarier avgir store mengder UVA-stråling, og UVA bruner pigment som allerede finnes i huden. Denne brunfargen beskytter ikke mot videre soling. Solingen bidrar også i svært liten grad til herding av huden, siden dette er en prosess som tar noe tid. Huden tåler dermed ikke den sterke sydensola bedre av å ta solarium rett før avreise, og du kan bli lurt til å oppholde deg lengre tid i solen enn du bør.

Begrens heller tiden du er ute i Syden-sola, spesielt midt på dagen, oppsøk skygge, bruk noe på hodet, solbriller og lette klær, og smør rikelig med solkrem.

I tillegg til den ekstra mengden UV-stråling du utsetter huden for i Syden, får kroppen din også en stor dose intens UV-stråling fra solariet. Husk også at du soler hele kroppen på en gang i et solarium, i motsetning til ute i sola der bare halvparten av kroppen soles om gangen.

Solarium rett før sydentur gir altså minimal beskyttelse for huden, men kan bidra til en stor dose UV-stråling som kan føre til hudskader og økt kreftrisiko.

Solarium uegnet kilde til D-vitamin

En samlet gruppe av helsemyndigheter og norske fagmiljøer er enige om at bruk av solarium er kreftfremkallende og at bruk av solarium er en uegnet kilde til D-vitamin.

Selv om bruk av solarium kan gi produksjon av D-vitamin, er den økte hudkreftrisikoen langt større og bedre dokumentert enn helsegevinster av økt D-vitaminnivå.

Har du lavt D-vitaminnivå, kan du oppnå tilstrekkelig nivå gjennom kosten og eventuelle vitamintilskudd.

Forholdsregler ved bruk av solarium

Dersom du velger å ta solarium, er det noen forholdsregler du bør følge:

 • Følg anbefalte solingstider for solariet
 • Bruk beskyttelsesbriller
 • Ikke bruk solariet hvis tidsuret er i ustand eller glasset har sprekker
 • Fjern kosmetikk, parfyme og hudpleieprodukter før soling og ikke bruk solkrem eller produkter som skal fremskynde bruningsprosessen
 • Ikke bruk solarium hvis du bruker medisin som kan gjøre deg ekstra lysømfintlig. Er du i tvil, snakk med lege før du bruker solarium
 • Vent minst 48 timer mellom de to første gangene du tar solarium
 • Ikke sol deg ute og i solarium på samme dag
 • Oppsøk lege hvis føflekker forandrer seg, eller det oppstår hevelser, klumper eller sår
 • Beskytt følsomme områder som arr, tatoveringer og kjønnsorganer for UV-strålene fra solariet
 • Har du kviser, eksem eller psoriasis, bør du snakke med lege som kan vurdere om disse plagene skal behandles medisinsk med lysbehandling. Du skal ikke ta solarium i forsøk på å bli kvitt slike plager.
 • Solstudioet plikter å gi hver enkelt kunde informasjonsbrosjyren «Dette bør du vite før du tar solarium», enten i papirutgave eller i elektronisk form. Vi anbefaler at du leser denne nøye.

Strålevernforskriften stiller en rekke krav til virksomheter som tilbyr soling i solarium. Du kan lese mer om disse kravene på siden for eiere og tilbydere av solarium.

Feil på solariet eller brudd på regelverket?

Dersom du opplever feil eller mangler ved solingsutstyr eller -lokaler, bør du så snart som mulig melde fra til eier/ansvarlig for daglig drift av solariene. For ubetjente solstudioer skal kontaktinformasjon være tilgjengelig på oppslag e.l.

Dersom utstyret ikke fungerer som det skal eller er ødelagt og kan utgjøre en risiko for forbrenning eller annen skade for brukerne, er det viktig at den som er ansvarlig for solariene får vite om dette med en gang og kan ta solariene ut av bruk for å unngå ytterligere skade. Eksempler på slike tilfeller kan være dersom filteret foran ansiktslamper er sprukket eller fjernet eller at tidsuret som styrer lengden på solingen er defekt.

Ved feil, mangler, andre kritikkverdige forhold eller mistanke om brudd på regelverket for solarier, kan du også ta kontakt med kommunen. Kommunen har ansvar for å føre tilsyn med solarier, både med det som gjelder strålingen fra solariene og med hygienen.

 

Rueegg CS, Stenehjem JS, Egger M, Ghiasvand R, Cho E, Lund E, Weiderpass E, Green AC, Veierød MB. Challenges in assessing the sunscreen‐melanoma association. International journal of cancer. 2019 Jun 1;144(11):2651-68.

Innholdet er levert av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Bruk av solarium. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 10. mai 2023 [hentet mandag 22. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/helse-og-miljo/solarium/

Sist oppdatert onsdag 10. mai 2023