Legevakt

Alle kommuner i Norge har en legevaktordning for øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet. Ring 116117 for å komme i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. Er det akutt og står om liv, ring 113.

Nasjonalt legevaktnummer

Dette kan legevakten gjøre for deg

​Når du ringer det sekssifrede nummeret 116 117 kommer du i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. Det er gratis å ringe.

Legevakten skal tilby hjelp når fastlegekontoret ditt er stengt, og hjelpen ikke kan vente. Det gjelder også hvis du ikke i nærheten av fastlegen din, for eksempel hvis du er på ferie eller reise. Hvis du tror det er akutt og står om liv, ringer du medisinsk nødhjelp 113.

Når bør du ringe legevakten?

Eksempler på tilstander der det kan være fornuftig å ta kontakt med legevakten:

 • Høy feber – særlig hos barn
 • Moderate pustevansker
 • Akutt sykdom eller alvorlig forverring
 • Slapt og medtatt barn eller voksen
 • Alvorlig psykisk sykdom
 • Mistanke om komplikasjoner i svangerskap
 • Kuttskader som må sys
 • Mistanke om brudd

Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe?

 • Ring fastlegen din i åpningstiden.
 • Ring legevakt 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente. Det er gratis å ringe.
 • Ring 113 når det er akutt og står om liv.

Fastlegen eller fastlegekontoret du hører til er din hovedkontakt inn i helsevesenet. Hvis det er mulig bør du alltid ringe fastlegen først.

Slik kommer du i kontakt med legevakten

Ring 116 117 eller det lokale legevaktnummeret for å komme i kontakt med nærmeste legevakt. Begge besvares døgnet rundt ved legevaktsentralen.

For å komme i kontakt med legevakten et annet sted i landet, kan du bruke det lokale nummeret. Sjekk kommunens nettside eller nummeropplysningstjenester.

Oppmøte og egenandel

Legevaktene i Norge er ulikt organisert. I alle kommuner skal det alltid være minst en lege på vakt. Når du bruker tjenester fra legevakt må du betale en egenandel.

De fleste steder i landet forventes det at du ringer legevakten for vurdering før du eventuelt avtaler å møte opp. Ofte kan gode råd på telefon være nok.
Når du kommer til legevakten må du alltid ta kontakt med personalet. De vil da gjøre en rask vurdering av hvor mye det haster.

Hvis du må vente, er det fordi andre trenger hjelpen raskere. For å kunne hjelpe deg på best mulig måte, trenger legevakten noen opplysninger. De spør blant annet om personalia, adresse, hvorfor du henvender deg, tidligere sykdommer og hvilke medisiner du bruker.

Fastlegen kan også gi hjelp raskt

​​Hvis du trenger hjelp på dagtid, skal du først ringe fastlegen eller fastlegekontoret du hører til. Fastlegen vurderer hvor mye det haster, og kan vanligvis gi deg en time samme dag hvis situasjonen krever det. Kontakt alltid fastlegen om det gjelder sykemelding, fornying av resept, varige og kjente plager uten akutt forverring.

Når skal du ringe 113?

​Ved ulykker og alvorlige hendelser der du trenger akutt helsehjelp skal du ringe 113. Har du ett av disse symptomene skal du alltid kontakte medisinsk nødhjelp 113:

 • Nye lammelser i ansikt – vansker med å smile, le eller vise tenner
 • Nye lammelser i arm – vansker med å løfte begge armene
 • Nyoppståtte språkforstyrrelser, finner ikke ord eller utydelig tale
 • Plutselig og uforklarlig ustøhet
 • Bevisstløshet eller nedsatt bevissthet
 • Brystsmerter i mer enn fem minutter
 • Bruk av hjertemedisinen nitroglyserin gir mindre effekt enn vanlig
 • Uventet ubehag i brystet, generell uvelhet og kvalme

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert torsdag 19. september 2019