Legevakt

Alle kommuner i Norge har en legevaktordning for øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet. Ring 116117 for å komme i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. Er det akutt og står om liv, ring 113.

Bilde av en telefonskjerm som viser nasjonalt legevaktnummer er 116 117

Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe?

 • Ring fastlegen din i åpningstiden.
 • Ring legevakt 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente. Det er gratis å ringe.
 • Ring 113 når det er akutt og står om liv. Det er gratis å ringe.

Fastlegen eller fastlegekontoret du hører til er din hovedkontakt inn i helsevesenet.

Slik kommer du i kontakt med legevakten

Du kan ringe 116 117 hele døgnet og kommer da i kontakt med den legevaktsentralen som er nærmest der du er. Det er gratis å ringe. Menystyring på 116 117 gir deg mulighet til å velge andre legevaktsentraler eller du kan ringe ulike legevakter direkte ved deres 8-sifrede telefonnummeret.

Dersom du ringer fra utlandet eller satellittelefon må du benytte det spesifikke 8-sifrede telefonnummer til den legevakten du ønsker å nå. Sjekk kommunens nettside eller nummeropplysningstjenester.

Dette kan legevakten gjøre for deg

Legevakten skal tilby hjelp når fastlegekontoret ditt er stengt, og hjelpen ikke kan vente. Det gjelder også hvis du ikke er i nærheten av fastlegen din, for eksempel hvis du er på ferie eller reise. Hvis du tror det er akutt og står om liv, ringer du medisinsk nødhjelp 113.

Når bør du ringe legevakten?

Eksempler på tilstander der det kan være fornuftig å ta kontakt med legevakten:

 • Høy feber – særlig hos barn
 • Moderate pustevansker
 • Akutt sykdom eller alvorlig forverring
 • Slapt og medtatt barn eller voksen
 • Alvorlig psykisk sykdom
 • Mistanke om komplikasjoner i svangerskap
 • Kuttskader som må sys
 • Mistanke om brudd

Oppmøte og egenandel

Legevaktene i Norge er ulikt organisert. Alle kommuner skal ha organisert en legevaktordning med minst én lege på vakt. Når du bruker tjenester fra legevakt må du betale en egenandel hvis du ikke har frikort. Egenandelen varierer fra rundt 160-360 kr for 2023.

Det anbefales at du ringer legevakten for vurdering før du eventuelt avtaler å møte opp. Ofte kan gode råd på telefon være tilstrekkelig.

Når du kommer til legevakten må du alltid ta kontakt med personalet. De vil da gjøre en rask vurdering av deg (pasienten) og vurdere hvor mye det haster, slik at de med mest kritisk tilstand får komme til legen først.

Hvis du må vente, er det fordi andre trenger hjelpen raskere. For å kunne hjelpe deg på best mulig måte, trenger legevakten noen opplysninger. De spør blant annet om personalia, adresse, hvorfor du henvender deg, tidligere sykdommer og hvilke medisiner du bruker.

Fastlegen kan også gi hjelp raskt

​​Hvis du trenger hjelp på dagtid, skal du først ringe fastlegen eller fastlegekontoret du hører til. Fastlegen vurderer hvor mye det haster, og kan vanligvis gi deg en time samme dag hvis situasjonen krever det. Kontakt alltid fastlegen om det gjelder sykemelding, fornying av resept, varige og kjente plager.

Når skal du ringe 113?

​Ved ulykker og alvorlige hendelser der du trenger akutt helsehjelp skal du ringe 113.

Har du ett av disse symptomene skal du alltid kontakte medisinsk nødhjelp 113:

 • Nye lammelser i ansikt – vansker med å smile, le eller vise tenner
 • Nye lammelser i arm – vansker med å løfte begge armene
 • Nyoppståtte språkforstyrrelser, finner ikke ord eller utydelig tale
 • Plutselig og uforklarlig ustøhet
 • Bevisstløshet eller nedsatt bevissthet
 • Brystsmerter i mer enn fem minutter
 • Bruk av hjertemedisinen nitroglyserin gir mindre effekt enn vanlig
 • Uventet ubehag i brystet, generell uvelhet og kvalme

Helse- og omsorgsdepartementet - lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Justis- og beredskapsdepartementet - behandlingsmåten i forvaltningssaker

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Legevakt. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 9. mars 2023 [hentet tirsdag 23. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunene/legevakt/

Sist oppdatert torsdag 9. mars 2023