Eigendelar for helsetenester

Finn ut kor mykje du skal betale i eigendelar for behandling og andre helsetenester før du får frikort for helsetenester.

Helfo. Illustrasjonsbilde. Foto: Morten Rakke

​Eigendelar er betaling som inngår i oppteninga til frikort for helsetenester. Du kan lese meir om frikort på denne sida: Frikort for helsetenester.

I enkelte tilfelle må du betale for forbruksmateriell eller liknande som ikkje tel med i oppteninga til frikort. 

 
Frikort for helsetenester  

Eigendelar frå

 • lege
 • psykolog
 • poliklinikk (sjukehus)
 • røntgeninstitutt
 • pasientreiser
 • medisinar, næringsmiddel og medisinsk utstyr på blå resept

 

 • undersøking og behandling hos fysioterapeut
 • enkelte former for tannbehandling
 • opphald ved godkjent rehabiliteringsinstitusjon
 • behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet HF

Egenandelstak 2023: 3040 kroner 

 

Eigendelar hos behandlarar

Eigendelar hos lege, psykolog, poliklinikk (sjukehus), laboratorium og røntgeninstitutt, fysioterapeut, tannlege (enkelte former for tannbehandling), enkelte opphald ved rehabiliterings- og opptreningsinstitusjonar og behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssjukehus/Rikshospitalet, samt eigendelar til medisinar, næringsmiddel og medisinsk utstyr på blå resept tel med i oppteninga til frikort for helsetenester.

Eigendelar hos fysioterapeut

 

Fysioterapeut

Eigendel

For undersøking inntil 30 minutt (også hos manuellterapeut og andre spesialistar)

185 kroner

Inntil 20 minutt behandling hos fysioterapeut

135 kroner

Deretter per påbyrja 10 minutt

42 kroner

​Inntil 20 minutt behandling hos manuellterapeut

Deretter per påbyrja 10 minutt

​177 kroner

64 kroner

​Inntil 20 minutt behandling hos fysioterapeut med tilleggskompetanse i psykomotorisk fysioterapi

Deretter per påbyrja 10 minutt

​132 kroner

42 kroner

​30 minutt gruppebehandling

​59 kroner

​60 minutt gruppebehandling

​102 kroner

​90 minutt gruppebehandling

​147 kroner

Eigendelen heng saman med behandlingsforma.

 

Les meir på sida om eigendelar hos fysioterapeut.

Eigendelar hos lege

Lege

Eigendel dagtid

Eigendel kveldstid

Konsultasjon hos allmennlege/legevakt

160 kroner

280 kroner

Konsultasjon hos allmennlege/legevakt der legen er spesialist i allmennmedisin

212 kroner

332 kroner

Tillegg for tidsbruk ved konsultasjon over 20 minutt (per påbegynt 15 minutt)

10 kroner

Sjukebesøk frå allmennlege/legevakt

223 kroner

357 kroner

Sjukebesøk av allmennlege som er spesialist i allmennmedisin

261 kroner

395 kroner

Konsultasjon hos/eller sjukebesøk frå spesialist

375 kroner

 

Førespurnad, rådgjeving ved frammøte eller bod

58 kroner

​57 kroner

Laboratorieprøver

59 kroner

 

Røntgen 

267 kroner

Enkel pasientkontakt som resulterer i utskriving av sjukemelding eller tilvising til spesialist

​69 kroner

Les meir på sida om eigendelar hos lege.

Eigendelar på sjukehus/poliklinikk

 
 Eigendelstakstar på poliklinikk Sats 

Undersøking, behandling, kontroll på poliklinikk av spesialist

(Taksten gjeld og for telefon- og videokonsultasjonar)

375 kroner
Røntgen, ultralyd eller nukleærmedisinsk undersøking 267 kroner

Les meir på sida om eigendelar på sjukehus/poliklinikk.

Eigendelar hos psykolog

 
Psykolog Eigendel
Ordinær eigendel (1/2 eller 1 time) 375 kroner
Sesjon 1,5 time 563 kroner
Sesjon 2 timer 750 kroner
​Sesjon 2,5 timer ​938 kroner
Sesjon 3 timer 1125 kroner
Gruppeterapi, minst 2 timer 375 kroner
Gruppeterapi, minst 3 timer 563 kroner

Les meir på sida «Eigendelar hos psykolog».

Eigendel hos tannlege

Det er berre to behandlingsformer hos tannlege der eigendelane inngår i oppteninga til frikort:

 • Sjukdommar og misdanningar (anomaliar) i munn og kjeve

 • Behandling av enkelte former for tannkjøtsjukdommar (marginal periodontitt og periimplantitt)

Tannlegar og tannpleiarar er ikkje bundne av dei fastsette refusjonstakstane, og bestemmer sjølv prisane sine. Du må derfor betale mellomlegget mellom det tannlegen/tannpleiaren krev og beløpet folketrygda dekkjer, sjølv om du har frikort. Les meir på sida «Kven betaler tannlegerekninga di?».

Eigendelar ved rehabiliterings- og opptreningsinstitusjonar

Opphald ved rehabiliterings- og opptreningsinstitusjonar

Eigendel

Opphald i rehabiliteringsinstitusjon, per dag eller døgn

156 kroner

Eigendelar ved behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssjukehus/Rikshospitalet

Opphald ved behandlingsreiser til utlandet

Eigendel

Per døgn

126 kroner

Eigendelar for pasientreiser

Viss du ikkje har frikort for helsetenester må du betale ein eigendel for kvar enkelt pasientreise. Du må betale eigendel for kvar veg.

Les meir på Pasientreiser si side om eigendelar og satsar.

Har du reiseutgifter til anna behandling? Les meir på sida «Reiseutgifter til ridefysioterapi, elektrolyse og nokre rekreasjonsopphald». Desse utgiftene tel ikkje med i oppteninga til frikort for helsetenester.

Innholdet er levert av Helfo

Sist oppdatert søndag 1. januar 2023