Egenandeler for helsetjenester

Finn ut hvor mye du skal betale i egenandeler for behandling og andre helsetjenester før du får frikort.

Helfo. Illustrasjonsbilde. Foto: Morten Rakke

Illustrasjon: Morten Rakke / Helfo

​Egenandeler er betaling som inngår i opptjeningen til frikort for helsetjenester. Du kan også lese mer om frikort på denne siden: Frikort for helsetjenester.

I mange tilfeller må du ut med en egenbetaling i møtet med offentlige behandler og tjenesteytere som ikke teller med i opptjeningen til frikort. Vi omtaler ikke slik egenbetaling på denne siden.

 
Frikort egenandelstak 1 Frikort egenandelstak 2

Egenandeler fra

  • lege
  • psykolog
  • poliklinikk (sykehus)
  • røntgeninstitutt
  • pasientreiser
  • medisiner, næringsmidler og medisinsk utstyr på blå resept

Egenandeler fra

  • undersøkelse og behandling hos fysioterapeut
  • enkelte former for tannbehandling
  • opphold ved godkjent rehabiliterings-institusjon
  • behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet HF
Egenandelstak: 2460 kroner (for 2020) Egenandelstak: 2176 kroner (for 2020)

Egenandeler hos behandlere

Egenandeler hos lege, psykolog, poliklinikk (sykehus), laboratorier og røntgeninstitutt og medisiner, næringsmidler og medisinsk utstyr på blå resept teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 1.

Egenandeler hos fysioterapeut, tannlege, visse opphold ved rehabiliterings- og opptreningsinstitusjoner og behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus/Rikshospitalet, teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 2. 

Egenandel hos fysioterapeut

 
Fysioterapeut Egenandel
For undersøkelse inntil 30 minutter (også hos manuellterapeut og andre spesialister) 173 kroner
Inntil 20 minutter behandling hos fysioterapeut 123 kroner
Deretter per påbegynte 10 minutter 37 kroner
For tilleggsbehandling/bruk av utstyr påløper tilleggstakster

​Inntil 20 minutter behandling hos manuellterapeut

Deretter per påbegynte 10 minutter

​163 kroner

59 kroner

​Inntil 20 minutter behandling hos fysioterapeut med tilleggskompetanse i psykomotorisk fysioterapi

Deretter per påbegynte 10 minutter

​123 kroner

39 kroner

​30 minutter gruppebehandling ​55 kroner
​60 minutter gruppebehandling ​97 kroner
​90 minutter gruppebehandling ​138 kroner
Egenandelen avhenger av behandlingsformen.

Les mer på siden om egenandeler hos fysioterapeut.

Egenandeler hos lege

 
Lege Egenandel dagtid Egenandel kveldstid
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt 155 kroner 262 kroner
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt der legen er spesialist i allmennmedisin 204 kroner 311 kroner
Sykebesøk fra allmennlege/legevakt 209 kroner 334 kroner
Sykebesøk av allmennlege som er spesialist i allmennmedisin 245 kroner 370 kroner
Konsultasjon hos/eller sykebesøk fra spesialist 351 kroner
Forespørsel, rådgivning ved frammøte eller bud 56 kroner
Laboratorieprøver 55 kroner
Røntgen 250 kroner

​E-konsultasjon, tillegg for spesialist i allmennmedisin

​155 kroner

 49 kroner

​Enkel pasientkontakt som resulterer i utskriving av sykemelding eller henvisning til spesialist ​66 kroner

 Les mer på siden om egenandeler hos lege.

Egenandeler på sykehus/poliklinikk

 
 Eigendelstakstar på poliklinikk Sats 
Undersøking, behandling, kontroll på poliklinikk av spesialist 351 kroner
Røntgen, ultralyd eller nukleærmedisinsk undersøking 250 kroner

 Les mer på siden om egenandeler på sykehus/poliklinikk.

Egenandeler hos psykolog

 
Psykolog Egenandel
Ordinær egenandel (1/2 eller 1 time) 351 kroner
Sesjon 1,5 time 527kroner
Sesjon 2 timer 702 kroner
​Sesjon 2,5 timer ​878 kroner
Sesjon 3 timer 1053 kroner
Gruppeterapi, minst 2 timer 351 kroner
Gruppeterapi, minst 3 timer 527 kroner

 Les mer på siden «Egenandeler hos psykolog».

Egenandel hos tannlege

Det er bare to utvalgte behandlingsformer hos tannlege der egenandelene inngår i opptjeningen til frikort:

• Sykdommer og misdannelser (anomalier) i munn og kjeve
• Behandling av enkelte former for tannkjøttsykdommer (marginal periodontitt og periimplantitt)

Tannleger og tannpleiere er ikke bundet av de fastsatte refusjonstakstene, og bestemmer selv sine priser. Selv om du har frikort, må du derfor betale mellomlegget mellom det tannlegen/tannpleieren krever og det beløp folketrygden dekker. Les mer på siden «Hvem betaler tannlegeregningen din?».

Egenandeler ved rehabiliterings- og opptreningsinstitusjoner

 
Opphold ved rehabiliterings- og opptreningsinstitusjoner Egenandel
Opphold i rehabiliteringsinstitusjon, per dag eller døgn 150 kroner

Egenandeler ved behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus/Rikshospitalet

 
Opphold ved behandlingsreiser til utlandet Egenandel
Per døgn 126 kroner

Egenandeler for pasientreiser

Du må betale en egenandel ved hver enkelt pasientreise, hvis du ikke har frikort for helsetjenester. Egenandelen må betales hver vei.

Les mer på Pasientreiser sin side om egenandeler og satser.

Har du har reiseutgifter til annen behandling? Les mer på siden «Reiseutgifter til ridefysioterapi, elektrolyse og noen rekreasjonsopphold». Disse utgiftene teller ikke med i opptjeningen til frikort for helsetjenester.