Egenandeler for helsetjenester

Finn ut hvor mye du skal betale i egenandeler for behandling og andre helsetjenester før du får frikort for helsetjenester.

Helfo. Illustrasjonsbilde. Foto: Morten Rakke

Illustrasjon: Morten Rakke / Helfo

​Egenandeler er betaling som inngår i opptjeningen til frikort for helsetjenester. Du kan også lese mer om frikort på denne siden: Frikort for helsetjenester.

I mange tilfeller må du ut med en egenbetaling i møtet med offentlige behandler og tjenesteytere som ikke teller med i opptjeningen til frikort. Vi omtaler ikke slik egenbetaling på denne siden.

 
Frikort for helsetjenester  

Egenandeler fra

  • lege
  • psykolog
  • poliklinikk (sykehus)
  • røntgeninstitutt
  • pasientreiser
  • medisiner, næringsmidler og medisinsk utstyr på blå resept
  • undersøkelser og behandling hos fysioterapeut
  • enkelte former for tannbehandling
  • opphold ved godkjent rehabiliteringsinstitusjon
  • behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet HF

Egenandelstak 2021: 2460 kroner 

 

Slutt på papirfrikort for digitale brukere

I april 2021 slutter Helfo å sende frikort for helsetjenester på papir til digitale brukere.

Du finner frikortet ditt og frikortvedtaket ved å logge deg inn på tjenesten Frikort og egenandeler. Her kan du også sjekke status og registrerte egenandeler.

Innbyggere som verken har registrert seg på helsenorge.no eller har digital postkasse (Digipost eller e-Boks) vil fortsatt motta frikortet på papir i posten.

Husk at apotek og de fleste behandlere har mulighet til å sjekke om du har frikort ved å bruke Helsedirektoratets spørretjeneste.

Egenandeler hos behandlere

Egenandeler hos lege, psykolog, poliklinikk (sykehus), laboratorier og røntgeninstitutt, fysioterapeut, tannlege (enkelte former for tannbehandling), enkelte opphold ved rehabiliterings- og opptreningsinstitusjoner og behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus/Rikshospitalet, samt egenandeler til medisiner, næringsmidler og medisinsk utstyr på blå resept teller med i opptjeningen til frikort for helsetjenester.

Egenandel hos fysioterapeut

 
Fysioterapeut Egenandel
For undersøkelse inntil 30 minutter (også hos manuellterapeut og andre spesialister) 185 kroner
Inntil 20 minutter behandling hos fysioterapeut 131 kroner
Deretter per påbegynte 10 minutter 40 kroner
For tilleggsbehandling/bruk av utstyr påløper tilleggstakster ​13 kroner

​Inntil 20 minutter behandling hos manuellterapeut

Deretter per påbegynte 10 minutter

​174 kroner

63 kroner

​Inntil 20 minutter behandling hos fysioterapeut med tilleggskompetanse i psykomotorisk fysioterapi

Deretter per påbegynte 10 minutter

​131 kroner

42 kroner

​30 minutter gruppebehandling ​59 kroner
​60 minutter gruppebehandling ​102 kroner
​90 minutter gruppebehandling ​147 kroner
Egenandelen avhenger av behandlingsformen.

Les mer på siden om egenandeler hos fysioterapeut.

Egenandeler hos lege

 
Lege Egenandel dagtid Egenandel kveldstid
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt 160 kroner 280 kroner
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt der legen er spesialist i allmennmedisin 212 kroner 332 kroner
Sykebesøk fra allmennlege/legevakt 223 kroner 357 kroner
Sykebesøk av allmennlege som er spesialist i allmennmedisin 261 kroner 395 kroner
Konsultasjon hos/eller sykebesøk fra spesialist 375 kroner
Forespørsel, rådgivning ved frammøte eller bud 58 kroner ​57 kroner
Laboratorieprøver 59 kroner
Røntgen 267 kroner

Takst for tverrfaglig konsultasjon via video og/eller telefon mellom fastlege og helsepersonell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og/eller ambulansepersonell

Tillegg for spesialist i allmennmedisin

218 kroner

 

52 kroner

​Enkel pasientkontakt som resulterer i utskriving av sykemelding eller henvisning til spesialist ​69 kroner

 Les mer på siden om egenandeler hos lege.

Egenandeler på sykehus/poliklinikk

 
 Eigendelstakstar på poliklinikk Sats 

Undersøking, behandling, kontroll på poliklinikk av spesialist

(Taksten gjeld og for telefon- og videokonsultasjonar)

375 kroner
Røntgen, ultralyd eller nukleærmedisinsk undersøking 267 kroner

 Les mer på siden om egenandeler på sykehus/poliklinikk.

Egenandeler hos psykolog

 
Psykolog Egenandel
Ordinær egenandel (1/2 eller 1 time) 375 kroner
Sesjon 1,5 time 563 kroner
Sesjon 2 timer 750 kroner
​Sesjon 2,5 timer ​938 kroner
Sesjon 3 timer 1125 kroner
Gruppeterapi, minst 2 timer 375 kroner
Gruppeterapi, minst 3 timer 563 kroner

 Les mer på siden «Egenandeler hos psykolog».

Egenandel hos tannlege

Det er bare to utvalgte behandlingsformer hos tannlege der egenandelene inngår i opptjeningen til frikort:

• Sykdommer og misdannelser (anomalier) i munn og kjeve
• Behandling av enkelte former for tannkjøttsykdommer (marginal periodontitt og periimplantitt)

Tannleger og tannpleiere er ikke bundet av de fastsatte refusjonstakstene, og bestemmer selv sine priser. Selv om du har frikort, må du derfor betale mellomlegget mellom det tannlegen/tannpleieren krever og det beløp folketrygden dekker. Les mer på siden «Hvem betaler tannlegeregningen din?».

Egenandeler ved rehabiliterings- og opptreningsinstitusjoner

 
Opphold ved rehabiliterings- og opptreningsinstitusjoner Egenandel
Opphold i rehabiliteringsinstitusjon, per dag eller døgn 150 kroner

Egenandeler ved behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus/Rikshospitalet

 
Opphold ved behandlingsreiser til utlandet Egenandel
Per døgn 126 kroner

Egenandeler for pasientreiser

Du må betale en egenandel ved hver enkelt pasientreise, hvis du ikke har frikort for helsetjenester. Egenandelen må betales hver vei.

Les mer på Pasientreiser sin side om egenandeler og satser.

Har du har reiseutgifter til annen behandling? Les mer på siden «Reiseutgifter til ridefysioterapi, elektrolyse og noen rekreasjonsopphold». Disse utgiftene teller ikke med i opptjeningen til frikort for helsetjenester.