2. trinn - vaksinering

Oppsummering

Når barnet går i 2. trinn, får det tilbud om firekomponentvaksinen mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt (DTP-IPV).

Eleven får vaksinen på skolen.

Hvem møter barnet?

  • helsesykepleier

Vaksiner

Barnet får tilbud om:

Helsedirektoratet. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Nasjonal faglig retningslinje. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; 2019 [hentet 2021-09-08]. 

Sist oppdatert fredag 10. januar 2020