2. trinn - vaksinering

Hva skjer ved vaksineringen i 2. trinn?

Eleven får tilbud om å ta vaksine i 2. trinn. Vaksineringen blir gjort klassevis på skolen. Vaksinen settes med sprøyte i overarmen.

Foreldre er vanligvis ikke med, men vil få informasjon om vaksinen på forhånd. Foreldre må samtykke i at barnet får vaksinen. Det holder at en av foreldrene samtykker.

Hvem møter eleven?

  • helsesykepleier

Vaksiner

 

Helsedirektoratet. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Nasjonal faglig retningslinje. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; 2019 [hentet 2021-09-08]. 

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. 2. trinn - vaksinering. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 2. mai 2023 [hentet onsdag 29. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunene/skolehelsetjenesten/vaksine-2-trinn/

Sist oppdatert tirsdag 2. mai 2023