Tips til deg som bruker høreapparat

Her finner du noen tips for å gjøre det enklere for deg i hverdagen med høreapparat.

Det tar tid å lære seg å bruke høreapparat

Om du føler at det ikke fungerer helt som du ønsker, husk at det tar tid å venne seg til høreapparater. Stå på – dette kan du klare! 
Innsatsen du gir nå, gir deg en solid fortjeneste resten av livet!  

Hovedregelen er at høreapparatene brukes fra morgen til kveld. 

Du må ta vare på høreapparatene dine. Høreapparatene har små filter som jevnlig må byttes. De kan også helt eller delvis være tett av støv, hudrester og ørevoks. Da trenger de service. Om du klarer deg uten høreapparater i noen uker, kan du sende dem til gratis service til produsenten. Om du ikke klarer deg uten høreapparater, bestiller du time hos audiografen.

Bruk av høreapparater gir en bedre hjernehelse, og forebygger kognitiv svikt og demens. 

Det viktigste er likevel at høreapparatene er til hjelp. Om de ikke er det må du kontakte audiografen din. Lyden som virket skarp da du fikk høreapparatene er kanskje nå for svak. 

Prøveperioden er viktig

Prøver du ut høreapparat eller hjelpemidler, er det viktig at du bruker tida godt. Bruk erfaringene dine godt, og skriv gjerne en hørselsdagbok.

Få hjelp av de som er rundt deg

Be folk om å si ifra om de ser at du ofte misforstår eller rett og slett ikke får med deg ting som blir sagt eller som skjer. Det kan være godt for de rundt deg å kunne hjelpe, og å vite at du ønsker litt hjelp og støtte. For deg kan det også være trygt å både erfare og vite at du faller litt av og til. 

Det kan også gi deg gode strategier på hvordan du skal takle slike situasjoner. «Hvem endret på samtaletema uten å si ifra?!», er en mulig kommentar å komme med for å lette på stemningen.

Snakk med audiografen din eller en audiopedagog om vanskene du kan oppleve. Ofte finnes det en forklaring eller en løsning.

Ta med deg en pårørende til konsultasjoner. Det kan være vanskelig å huske all informasjon som blir gitt.

Be om hjelp dersom det stopper opp for deg. Hjelpemidler i en skuff er ikke til god hjelp!

Hørselen kan endre seg

Hørselen din kan endre seg over tid. Synes du hørselen har endret seg, må du teste hørselen igjen. Høreapparatene kan justeres og du kan få andre proppeløsninger hvis du trenger mer lyd. Du må selv ta ansvar for å bestille deg time hos audiografen.

Pedagogisk hjelp og støtte

Audiopedagoger kan være til stor hjelp, spesielt om du ikke føler at din situasjon blir bedre eller god nok selv med høreapparater. Hos audiopedagogen kan du få råd og veiledning om hørselstapet ditt, og hvordan du på best mulig måte kan utnytte styrkene dine. De kan også gi deg nye tips og triks til å få til hverdagen din med nedsatt hørsel enda bedre.

Audiopedagogen kan også forklare hvordan du kan trene på å oppfatte og skille ord enda bedre ved hjelp av lyttetrening. Resursene dine er ofte større enn hva du tror.

Forsikring av høreapparater

Når du prøver høreapparater og låner de hjem, signerer du på at du tar ansvar for verdien de har. Har du hørselsimplantater, kan det være en annen kostnad på utstyret enn ordinære høreapparat.   

Du bør be om skriftlig informasjon om hva du er ansvarlig for.  

Ansvaret starter når du forlater klinikken. Det betyr at du må betale for høreapparatene om du mister eller skader de.  

Du bør vurdere forsikring. En forsikringsavtale er frivillig. Det kan være lurt å sammenligne pris og vilkår med minst 2 selskaper, da erfaringen er at det kan være store forskjeller. 

  • Dekkes høreapparater/implantater i din innboforsikring eller din reiseforsikring? 
  • Noen forsikrer høreapparater i en verdiforsikring, andre betegner det som smykkeforsikring 
  • Hva koster forsikringen per år og hva er egenandelen ved tap/skade? 
  • Les nøye: Er det begrensninger på hvor mange ganger du kan benytte forsikringen? 
  • I prøveperioden kan det være behov for å prøve forskjellig utstyr. Husk at forsikringen må oppdateres.  
  • Er du for eksempel medlem i Hørselshemmedes Landsforbund, har du en forsikring i medlemskapet. Andre kan ha forsikringsavtaler via fagforening som gjelder høreapparater.

Ha kopier og dokumenter lett tilgjengelig

Be om kopi av audiogrammet ditt når du er på hørselstest, slik at du kan se på det i ro og fred når du kommer hjem. Etter hvert kan du sammenligne tester over tid. 

Ta med deg kopi av dokumenter du signerer i forbindelse med høreapparat eller lån av hjelpemidler. Dette er også viktig at du har med hvis du skal få forsikring på høreapparatene dine.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Tips til deg som bruker høreapparat. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 4. desember 2023 [hentet lørdag 22. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/horsel/tips-horeapparat/

Sist oppdatert mandag 4. desember 2023