Skjemaer for endring i kjernejournal

Skjemaene på denne siden kan kun benyttes til kjernejournal.

Veiledning Helsenorge

23 32 70 00

Hverdager kl. 08:00 - 15:30

Innholdet er levert av Norsk helsenett

Norsk helsenett. Skjemaer for endring i kjernejournal. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 20. juni 2023 [hentet søndag 14. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/kjernejournal/skjemaer-for-endring-i-kjernejournal/

Sist oppdatert tirsdag 20. juni 2023