Koronavaksine

Vaksine gjøres klar til å settes i skulder

Mostphotos / Jason Baxter

Gjennomføring av koronavaksinering

Det er kommunene som du bor eller oppholder deg i som har ansvaret for å tilby deg koronavaksinene. I første omgang vil det være personer i de anbefalte gruppene som får tilbud om vaksinen. Se hvem dette gjelder i avsnittet om hvem som får koronavaksinen først.

Det er den enkelte kommune som bestemmer hvordan de skal gjennomføre vaksinasjonene, og fastlegene er viktige for å finne de personene som er i de prioriterte gruppene.

Se nettsiden til kommunene du bor eller oppholder deg i for informasjon om hvem som får tilbud om vaksine og om hvordan og når vaksineringen gjennomføres. FHI har laget et kart med lenker til informasjon om koronavaksine i alle kommunene. Du finner kommuneoversikten på teamsiden til Koronavaksinasjonsprogrammet.

Hvem får koronavaksine først?

Siden det er begrenset tilgang på vaksinen har det blitt satt opp en prioritert rekkefølge. Det er anbefalt at eldre, risikogrupper og helsepersonell prioriteres.

Dette er prioriteringsrekkefølgen per nå: 

  1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
  2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
  3. Alder 75-84 år 
  4. Alder 65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp
  5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander
  6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 
  7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 
  8. Alder 55-64 år 
  9. Alder 45-54 år 

Listen over sykdommer/tilstander som det vises til i punkt 4 – 7 finner du hos FHI (FHI.no).

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

Må jeg ta kontakt med fastlegen min eller noen andre for vaksinasjon?

Du blir kontaktet av fastlegen eller kommunen for vaksinasjon når det er din tur.  Følg med på din kommunes nettside for detaljer. 

Er koronavaksinene trygge?

Vaksinene vil være grundig testet og godkjent for bruk. Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger som kan oppstå når vaksinen tas i bruk i stor skala. Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land.

Hva vil det koste å ta koronavaksinene?

Regjeringen har besluttet at vaksinasjon mot covid-19 skal tilbys helt gratis.

Skal barn ta koronavaksine?

Vi anbefaler ikke at barn under 18 år vaksinere i første omgang. De vaksinekandidatene som har kommet lengst, er ikke testet på barn under 16 år. Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Når vi har mer kunnskap om vaksinene kan det bli aktuelt med individuell vurdering for barn med en alvorlig underliggende sykdom.

Flere spørsmål og svar

Flere spørsmål og svar om koronavaksine

Les om arbeidet med koronavaksine