Koronavaksine

Her får du informasjon om hvem som er anbefalt å ta koronavaksine, hvilke vaksiner du kan få tilbud om og hvilke bivirkninger de kan gi.

Hvordan bestiller du time til koronavaksine?

For å bestille time for koronavaksine må du ta kontakt med kommunen du bor eller oppholder deg i. Se nettsiden til kommunen for informasjon om hvordan du bestiller time.

FHI har laget et kart med lenker til informasjon om koronavaksine i alle kommuner.

Bestill vaksinetime på Helsenorge

Enkelte kommuner og fastleger tilbyr timebestilling for koronavaksine på Helsenorge.

Fått beskjed om å bestille time via Helseboka?

Mange kommuner ber deg bestille time til koronavaksinasjon gjennom Helseboka. Du finner mer informasjon om når og hvordan du registrerer deg og bestiller time på nettsiden til din kommune.

Hvem bør ta koronavaksine?

Alle over 18 år anbefales å ta koronavaksine. De som er født i 2004 og 2005 har også tidligere fått anbefaling om dette. Det er frivillig og gratis for alle å ta vaksinen.

Hvorfor er det anbefalt å ta koronavaksine?

Lavere risiko for alvorlig sykdom

Vaksinene gir god effekt mot koronasykdom som er så alvorlig at det trengs sykehusbehandling. Det betyr at hvis du får koronavirussykdom selv om du er vaksinert, kan vaksinen bidra til mildere sykdom.

Hittil har vaksinene gitt god beskyttelse mot alvorlig sykdom ved de ulike muterte virusvariantene. Dette ser også ut til å gjelde for omikronvarianten.

Lavere risiko for smitte

Vaksinerte har en lavere risiko enn uvaksinerte for å bli smittet. Vaksinerte kan likevel bli smittet og spre smitte videre.

Beskyttelsen svekkes over tid

Beskyttelsen vaksinene gir svekkes over tid, særlig blant eldre og de med svekket immunforsvar. FHI følger derfor nøye med på varigheten av beskyttelsen i ulike grupper, og anbefaler oppfriskningsdoser (boosterdoser) til de ulike gruppene basert på dette. Oppfriskningsdose gir en mer langvarig beskyttelse.

Vaksiner og koronasertifikat

Hvor mange koronavaksiner du har og hvor lenge det er siden du tok de, har innvirkning på om du har gyldig koronasertifikat. Du kan lese mer om reglene for koronasertifikat her.

Hvor mange vaksinedoser bør jeg ta?

Grunnvaksinering

De to første dosene av koronavaksinen (dose 1 og 2) kalles grunnvaksinering.

Dersom du har testet deg og fått bekreftet at du har gjennomgått COVID-19 holder det med 1 vaksinedose for å være grunnvaksinert.

For de med alvorlig svekket immunforsvar består grunnvaksinasjon av 3 doser.

Tidsintervall mellom dose 1 og dose 2

For best effekt, bør du ta andre dose 3-12 uker etter den første. Dersom vaksinene blir satt med for kort mellomrom vil du ikke få et gyldig koronasertifikat.

Anbefalt minimumsintervall mellom dose 1 og 2

 • BioNTech/Pfizer: 21 dager
 • Moderna: 28 dager
 • Kombinasjon av BioNTech/Pfizer og Moderna: 28 dager

Det er foreløpig ikke etablert noen øvre grense for intervallet mellom koronavaksiner, hverken for barn eller voksne.

Oppfriskningsdoser etter grunnvaksinering

Oppfriskningsdose vil si dose 3 eller de doser tatt etter grunnvaksinasjon. Oppfriskningsdose er anbefalt dem som er 45 år og eldre, alle over 18 år som tilhører risikogruppene og ansatte i helse- og omsorgstjenesten.

Friske personer 18-44 år som ønsker det kan få tilbud om oppfriskningsdose (dose 3).

Intervallet mellom dose 2 og oppfriskningsdosen (dose 3) bør være minst 20 uker. Får du korona etter at du har tatt to vaksinedoser, skal du være godt beskyttet.

Noen anbefales ny oppfriskningsdose før høst/vintersesong 2022/23

Fordi det kan komme en ny smittetopp i løpet av høsten/vinteren og viruset stadig forandrer seg, er enkelte grupper anbefalt å ta en ny oppfriskningsdose. Det bør ha gått minimum fire måneder mellom forrige dose og ny oppfriskningsdose.

Disse gruppene er anbefalt å ta en ny oppfriskningsdose:

 • alle som er 65 år og eldre, også sykehjemsbeboere
 • 18 år og eldre og tilhører risikogruppene
 • 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
 • gravide i 2. eller 3. trimester

Ny oppfriskningsdose vil for de fleste være dose 4 med koronavaksine, men for enkelte med svekket immunforsvar kan det være dose 5. Anbefalingen om ny oppfriskningsdose gjelder også dersom du nylig har hatt koronasykdom. Det bør gå 3-4 måneder fra du er frisk til det gis en ny oppfriskningsdose.

Det er også mulig for de mellom 18 og 64 år som ikke tilhører en risikogruppe å ta en 4. dose, dersom de selv ønsker det.

Vaksineanbefaling for våren 2023

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at følgende bør vaksineres med en oppfriskningsdose våren 2023:

 • Personer i aldersgruppen 75 år og eldre og sykehjemsbeboere hvor det har gått mer enn 6 måneder siden forrige dose.

En ny dose vil være spesielt aktuell hvis du:

 • ikke tidligere har hatt koronasykdom
 • hvis du i tillegg til høy alder (75 år eller eldre) har en sykdom eller tilstand som gjør at du er i risikogruppen for å utvikle alvorlig koronasykdom.

Kan jeg ta koronavaksine og influensavaksine samtidig?

Koronavaksine kan gis samtidig med vanlig influensavaksine, så lenge vaksinene settes i hver sin arm.

Sykehjemsbeboere får en forsterket variant av influensavaksinen, og bør vente minimum syv dager mellom de tar vaksine mot influensa og vaksine mot korona.

For andre vaksiner anbefales det at disse ikke gis samtidig med koronavaksine, men at det bør gå minst 1 uke mellom vaksinasjonene. Dersom du har behov for å ta flere vaksiner på en gang bør du rådføre deg med lege.

Les mer om influensavaksine.

Ulike vaksinetyper

Følgende vaksiner brukes i det norske koronavaksinasjons­programmet:

 • Comirnaty (BioNTech og Pfizer)
 • Comirnaty Original/Omicron BA.1 (BioNTech og Pfizer) – brukes kun som oppfriskningsdose
 • Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (BioNTech og Pfizer) – brukes kun som oppfriskningsdose
 • Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (Moderna) – brukes kun som oppfriskningsdose
 • Spikevax (Moderna)
 • Nuvaxovid (Novavax)

Alle under 18 år blir vaksinert med BioNTech/Pfizer-vaksinen. De under 30 år bør også vurdere å velge BioNTech/Pfizer-vaksinen når de skal vaksinere seg.

Om å kombinere ulike koronavaksiner

Du anbefales å takke ja til den vaksinen du får tilbud om.
Det å kombinere vaksiner gir like god beskyttelse og medfører ingen større risiko for alvorlige bivirkninger, enn det å få vaksine fra samme produsent.

I koronasertifikatet ditt er det bare navnet på den siste vaksinetypen du har tatt som er synlig.

Oppfriskningsdoser gis med oppdaterte versjoner av koronavaksinene Comirnaty og Spikevax

Uansett om du skal ha første eller andre oppfriskningsdose vil du få tilbud om en oppdatert vaksine. Hensikten med å oppdatere vaksinen er å tilpasse den til nye varianter av viruset. Les mer om de oppdaterte vaksinene på Legemiddelverket.no.

Vaksinen er en oppdatert versjon av de originale vaksinene, men retter seg mot en virusvariant av Omikron i tillegg til det opprinnelige covid-19 viruset (SARS-CoV-2).

Den oppdaterte vaksinen vil trolig gi bedre beskyttelse mot å bli smittet, men varigheten av dennebeskyttelsen er foreløpig ikke avklart. Beskyttelse mot alvorlig sykdom vil nok være god uavhengig av hvilken vaksine du tar.

Folkehelseinstituttets klare råd er at målgruppene for oppfriskningsdose nå takker ja til den vaksinen de blir tilbudt fordi det er viktig å styrke beskyttelse mot alvorlig sykdom.

Hva skjer før, under og etter vaksineringen?

Før vaksinasjonen vil du bli bedt om å svare på noen spørsmål om din helse:

Du skal ikke møte opp til vaksinasjon om du har forkjølelsessymptomer eller feber over 38 °C på vaksinasjonsdagen. Gi beskjed til vaksinasjonsstedet så raskt som mulig for å få en ny timeavtale.

Når du kommer til vaksinasjon bør du gi beskjed om:

 • om tidligere dose(r) koronavaksine du har fått
 • om du har gjennomgått koronasykdom og hvor lenge siden det var
 • om du har blitt vaksinert med annen vaksine i løpet av siste 7 dager

Hvordan foregår vaksineringen?

Vaksinen gis med sprøyte i overarmen.

Etter vaksinasjon vil du bli bedt om å vente på vaksinasjonsstedet i minst 20 minutter, slik at du kan bli fulgt opp dersom du skulle få noen form for reaksjoner. Alle som vaksinerer, har opplæring og nødvendige medisiner tilgjengelig for å håndtere en eventuell allergisk reaksjon.

Trening etter koronavaksine

Dersom formen er god, så er det ingen grunn til ikke å trene.

Bivirkninger

Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående.

De vanligste bivirkningene er:

 • smerter og hevelse på stikkstedet
 • trøtthet
 • hodepine
 • frysninger
 • kvalme/brekninger
 • feber
 • muskel- og leddsmerter.

Bivirkningene ved bruk av de nye oppdaterte vaksinene ser så langt ut til å være de samme som ved oppfriskningsvaksinering med de opprinnelige vaksinene.

Alvorlige bivirkninger av vaksiner er sjeldne. Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk av større og mer sammensatte grupper enn de som deltok i studiene før vaksinen ble godkjent.

Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet overvåker vaksinasjonen med koronavaksiner og følger nøye med på mistenkte bivirkninger som blir meldt inn etter vaksinasjon.

Helsepersonell som vaksinerer har plikt til å melde fra om alvorlige eller uventede hendelser som de tror kan ha sammenheng med vaksinasjon.

Du kan selv melde om bivirkninger på Melde om bivirkninger på legemidler og vaksiner.

Legemiddelverket publiserer regelmessig oversikter over mistenkte bivirkninger, du finner oversiktene her (Legemiddelverket.no).

Bivirkningsovervåking av koronavaksiner (Legemiddelverket.no).

Melde bivirkninger

Helsepersonell melder bivirkninger via melde.no, også når de selv har opplevd bivirkningen.

Pasienter og pårørende med fullmakt kan melde bivirkninger via eget skjema på Helsenorge, klikk her for å komme til skjemaet for bivirkningsmelding.

Det er ikke nødvendig å melde lite alvorlige bivirkninger som er nevnt i pakningsvedlegget: Smerter og hevelse på stikkstedet, trøtthet, hodepine, frysninger, kvalme/brekninger, feber, muskel- og leddsmerter.

Det er viktigst å melde

 • nye bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget
 • uventede bivirkninger
 • alvorlige bivirkninger
 • vaksinesvikt (manglende effekt etter at det er forventet at vaksinen skal beskytte)

Det er tilstrekkelig at du selv har en mistanke om at bivirkningen har sammenheng med vaksinen.

Du finner link til pakningsvedleggene for vaksinene her:

Video fra Statens legemiddelverk om bivirkninger av koronavaksiner

Video fra Statens legemiddelverk om bivirkninger av koronavaksiner

Les om arbeidet med koronavaksine

Folkehelseinstituttets informasjon om koronavaksine (fhi.no)

Godkjenning av koronavaksine (legemiddelverket.no)

Bivirkningsovervåking av koronavaksiner (legemiddelverket.no)

Informasjonstelefonen er lagt ned

Informasjonstelefonen for korona er nå stengt.

Har du spørsmål om korona? Bruk chatten nederst i høyre hjørne eller les oppdatert informasjon her på Helsenorge.

Om du har behov for koronasertifikat, men ikke digital tilgang, kan du bestille koronasertifikatet ditt via brev eller telefon.

Folkehelseinstituttet

Nyheter, tall, informasjon og råd fra Folkehelseinstituttet

Innholdet er levert av Folkehelseinstituttet , Helsedirektoratet , Legemiddelverket

Sist oppdatert fredag 24. mars 2023