Trenger du noen å snakke med?

Unntakssituasjonen med koronaviruset har blitt den nye hverdagen. Det kan være krevende å holde avstand til andre, men fysisk avstand trenger ikke bety at vi kutter all sosial kontakt. Har du noen så ring – eller avtal en tur i friluft. Trenger du noen å snakke med finnes det ulike "pratetilbud", som kan være god hjelp.

Jente med ryggen til som bruker mobil

Unntakssituasjonen med covid-19 har blitt den nye hverdagen, og vi må innstille oss på at det unormale vil være normalen en god stund fremover. Det kan være krevende å holde avstand til andre, men fysisk avstand trenger ikke bety at vi kutter all sosial kontakt. Har du noen, så ring eller avtal en tur i friluft. Trenger du noen å snakke med finnes det ulike "pratetilbud", som kan være god hjelp.

Hjelpetelefoner og chat

 • Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med.
 • Sidetmedord.no er en nettjeneste drevet av Hjelpetelefonen. På Sidetmedord.no kan du dele tanker og følelser med andre brukere eller ansatte veiledere.
 • Kirkens SOS Norge er en døgnåpen tjeneste på telefon og internett. Telefon, SOS melding og SOS – Chat. Kirkens SOS tilbyr et lyttende medmenneske, som gir støtte og trøst i møte med den smerten som formidles.
 • Foreldresupport er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen.
 • Arbeidslivstelefonen (225 66 700): en telefontjeneste for deg som har spørsmål eller trenger råd om jobbrelaterte problemer. Telefonen er åpen 09:00-15:00 mandag, tirsdag, onsdag og fredag, og 09:00-18:00 på torsdager.
 • Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord (LFFS): LFFS Chat og telefon. Her kan du henvende deg om du har tanker om selvskading eller selvmord, eller ønsker råd for hvordan du kan hjelpe en venn.
 • Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) nettros.no: ROS tilbyr råd og veiledning via chattelefon, e-post. ROS er en landsdekkende interesseorganisasjon som tilbyr støtte, råd og veiledning til de som sliter eller har slitt med en spiseforstyrrelse, og deres pårørende.
 • Hjelpelinjen (telefon/chat/e-post): Hjelpelinjen kan hjelpe deg som har problemer med pengespill eller dataspill.

Samtaler om rus og avhengighet

 • Barn av rusmisbrukere (BAR): barsnakk.no (chat) er for deg som kjenner noen med rusmiddelproblemer og som ønsker å snakke om dine opplevelser.
 • Rustelefonen: Landsdekkende opplysningstjeneste om rus og hjelpetiltak. Erfarne veiledere svarer på spørsmål relatert til alkohol- og narkotikaproblematikk. Både rusbrukere selv, pårørende og profesjonelle er velkomne til å ta kontakt anonymt.

For samtaler om vold og overgrep

For deg som er pårørende

 • Pårørendetelefonen (Ivareta) er et anonymt lavterskeltilbud der du møter mennesker som selv har erfart hvordan det er å stå nær en som ruser seg.
 • Nasjonal rådgivningstelefon for pårørende er en rådgivningstelefon drevet av Landsforbundet for pårørende innen psykisk helse (LPP).
 • Pårørendesenteret (chat/e-post/telefon) er et nettsted for deg som er pårørende. De tilbyr kunnskap, tips og råd, kontaktinformasjon til lokal hjelp samt oversikt over rettigheter.
 • Piosenteret.no (chat/telefon/e-post): En rådgivningstjeneste for unge pårørende drevet av Pårørendesenteret i Oslo. Med pårørende menes her deg som står nær en person som strever med alvorlig eller langvarig sykdom, uavhengig av om det er en psykisk eller fysisk lidelse, eller rusmisbruk.
 • PIO-Pårørendesenteret: Landsdekkende rådgivningstelefon for pårørende uavhengig av diagnose. Drevet av pårørendesenteret i Oslo.
 • For Fangers Pårørende: Gir støtte og råd til familie og venner av noen som sitter i varetekt, fengsel eller som gjennomfører straff i samfunn.

Andre nyttige hjelpetjenester

 • Telefonvenn.no er et tilbud i samarbeid med Norges Frivillighetssentraler. Det er et telefontilbud for alle som trenger en å snakke med. Tilbudet har som mål å motvirke ensomhet og skape trygghet.
 • Kreftforeningens rådgivningstjeneste: (telefon/chat/e-post) De kan hjelpe deg med alle spørsmål om kreft, uansett hvilken situasjon du er i. Tjenesten er gratis og du kan være anonym.