Trenger du noen å snakke med?

Det finnes hjelpetelefoner, chat og meldingstjenester for deg som trenger noen å snakke med. De fleste driftes av frivillige organisasjoner, og noen driftes av det offentlige.

Disse samtaletjenestene er ulikt innrettet. Noen er innrettet mot spesifikke tema eller diagnoser, andre er innrettet mot flere tema, relatert til psykisk helse.

Mange organisasjoner tilbyr støtte gjennom likepersonsbaserte tilbud. Her kan du komme i kontakt med andre som har egen bruker- eller pårørendeerfaring.

Ring 113

Ved akutt fare for selvmord, ring 113 umiddelbart. Ring heller en gang for mye enn en gang for lite.

Hjelpetelefoner, chat og meldingstjenester innen psykisk helse 

Mental Helse

Mental Helse tilbyr telefontjeneste og nettjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Hjelpetelefonen er en telefontjeneste Sidetmedord.no er en chattjeneste drevet av Hjelpetelefonen. På Sidetmedord.no kan du dele tanker og følelser med andre brukere gjennom ulike forum eller med ansatte veiledere gjennom meldingstjeneste.

Informasjon:  

 • Telefonnummer: 116 123
 • Du snakker med: Fast ansatte/ medmennesker
 • Målgruppe: Alle målgrupper
 • Åpningstid: Døgnåpen

Mental Helse Ungdom

Mental Helse Ungdom tilbyr chat for unge voksne som trenger noen å snakke med.

Informasjon: 

 • Du snakker med: Frivillige/ medmennesker
 • Målgruppe: Unge voksne mellom 18 og 36 år
 • Åpningstid: Se organisasjonens egen nettside

Kirkens SOS

Kirkens SOS Norge har hjelpetelefon, chat og meldingstjenestene Telefon, SOS melding og SOS – Chat. Kirkens SOS tilbyr et lyttende medmenneske, som gir støtte og trøst i møte med smerten du forteller om.

Informasjon: 

 • Telefonnummer: 22 4000 40
 • Du snakker med: Frivillige/ medmennesker
 • Målgruppe: Alle målgrupper
 • Åpningstid: Døgnåpen

For deg som trenger noen å snakke med – spesifikke målgrupper

Mental Helse drifter tre telefon-tjenester rettet mot spesifikke målgrupper:

Ungdomstelefonen

Ungdomstelefonen er et tilbud på chat, telefon og melding til unge som trenger noen å snakke med om seksualitet, kjønn, identitet, følelser, forelskelse eller sex.

Informasjon:       

 • Telefonnummer: 400 00 777     
 • Du snakker med: Frivillige unge mellom 18 og 30 år, som selv har erfaringer med hvordan det er å være ung, forelska, usikker eller skeiv
 • Målgruppe: Unge som trenger noen å snakke med om seksualitet, kjønn, identitet, følelser, forelskelse eller sex.
 • Åpningstid:
  • Telefon: Tirs-tors kl. 18:00-22:00
  • Chat: Man-tors, søn kl. 18:00-22:00

Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS)

ROS tilbyr råd og veiledning om spiseforstyrrelser via chattelefon, teams og oppmøte. ROS har også tilbud til pårørende.

Informasjon:       

 • Telefonnummer: 948 17 818        
 • Du snakker med: Fast ansatte og frivillige/ medmennesker/ fagpersoner/ personer med egenerfaring/ pårørendeerfaring
 • Målgruppe: Personer med nåværende eller tidligere spiseforstyrrelser, og deres pårørende
 • Åpningstid: Se organisasjonens egen nettside

Bipolarlinjen

Bipolarforeningen tilbyr støttetelefonen Bipolarlinjen for mennesker med bipolare lidelser og deres pårørende.

Informasjon:       

 • Telefonnummer: 21 99 65 00       
 • Du snakker med: Frivillige/ likepersoner
 • Målgruppe: Personer med bipolare lidelser og deres pårørende
 • Åpningstid: Se organisasjonens egen nettside

Blå Kors – snakk med noen om problemer med pengespill eller dataspill

Blå kors tilbyr støtte gjennom telefon-, chat og e-posttjenesten Hjelpelinjen. Hjelpelinjen kan hjelpe deg som har problemer med pengespill eller dataspill.

Informasjon:       

 • Telefonnummer: 800 800 40        
 • Du snakker med: Helsepersonell
 • Målgruppe: Personer med spillproblemer
 • Åpningstid: Se organisasjonens egen nettside

RUSinfo

Velferdsetaten i Oslo kommune drifter Rusinfo. Rusinfo er en landsdekkende opplysningstjeneste om rus og hjelpetiltak som tilbyr veiledning gjennom telefon, chat og spørretjeneste.  

Informasjon:       

 • Telefonnummer RUSinfo: 915 08 588.   
 • Du snakker med: Fagkonsulenter
 • Målgruppe: Personer med rusproblemer, pårørende og andre med rusrelaterte spørsmål
 • Åpningstid: Se organisasjonens egen nettside

Amathea – snakk med noen om abort og graviditet

Stiftelsen Amathea tilbyr lavterskel telefon- og chat-tjeneste for alle som har behov for å snakke med noen om abort og graviditet, og psykisk helse i tilknytning til abort og graviditet.

Informasjon:       

 • Telefonnummer: 906 59 060
 • Du snakker med: Helsepersonell
 • Målgruppe: Alle som trenger noen å snakke med i forbindelse med graviditet og / eller abort
 • Åpningstid: Se organisasjonens egen nettside

For deg som er pårørende eller etterlatt og trenger noen å snakke med

PIO-senteret i Oslo

PIO-senteret (Pårørendesenteret i Oslo) drifter Nasjonal rådgivningstelefon for alle pårørende, uavhengig av diagnose.  PIO-senteret tilbyr også veiledning på e-post. I Oslo tilbys det individuelle samtaler, samtalegrupper og kurs.

Informasjon:       

 • Telefonnummer: 22 49 19 22
 • Du snakker med: Ansatte med faglig og erfaringsbasert kompetanse
 • Målgruppe: Alle pårørende, uavhengig diagnose
 • Åpningstid: Se organisasjonens egen nettside

Pårørendesenteret i Stavanger

Pårørendesenteret i Stavanger tilbyr telefon-, chat og e-post-tjenester for voksne og barn som pårørende.  Nettsiden ungeparorende.no er for pårørende opp til 18 år, mens parorendesenteret.no er for voksne pårørende.  

Informasjon:       

 • Telefonnummer: 90 90 48 48
 • Du snakker med: fagpersoner
 • Målgruppe: Alle pårørende, uavhengig diagnose
 • Åpningstid: Se organisasjonens egen nettside

Barn av rusmisbrukere

BAR (Barn av rusmisbrukere) tilbyr chattetjenesten no (chat). Barsnakk er for deg som har vokst opp med rus i familien eller kjenner noen med rusmiddelproblemer, og som ønsker å snakke om dine opplevelser. BAR tilbyr også individuelle videosamtaler.

Informasjon:                       

 • Du snakker med: Likepersoner
 • Målgruppe: Personer som har vokst opp i familier med rusmiddelproblemer
 • Åpningstid: Se organisasjonens egen nettside

Ivareta – pårørende berørt av rus

Ivareta tilbyr Pårørendetelefonen. Pårørendetelefonen er en støttetelefon der du møter mennesker som selv har erfart hvordan det er å stå nær en som ruser seg.

Informasjon:       

 • Telefonnummer: 800 40 567
 • Du snakker med: Likepersoner
 • Målgruppe: Pårørende til personer med rusmiddelproblemer, etterlatte etter rusrelaterte dødsfall
 • Åpningstid: Se organisasjonens egen nettside

For Fangers Pårørende

For Fangers Pårørende tilbyr telefontjeneste, chat, e-post-tjeneste og individuelle digitale samtaler.  Gir støtte og råd til familie og venner av noen som sitter i varetekt, fengsel eller som gjennomfører straff i samfunn.

Informasjon:       

 • Telefonnummer: 22 11 41 30
 • Du snakker med: fagpersoner
 • Målgruppe: Pårørende til noen i fengsel, varetekt, som skal sone en dom i fengsel, gjennomfører samfunnsstraff, fotlenkesoning, eller som tidligere har vært straffedømt
 • Åpningstid: Se organisasjonens egen nettside

Landsforeningen for etterlatte etter selvmord (LEVE)

Landsforeningen for etterlatte etter selvmord (LEVE) tilbyr likepersonssamtaler til etterlatte etter selvmord i hele landet. En likepersonssamtale kan foregå fysisk eller digitalt/på telefon.  LEVE tilbyr også sorggrupper.

Informasjon:       

 • Telefonnummer: 22 36 17 00 (sekretariatet)
 • Du blir satt i kontakt med: likepersoner
 • Målgruppe: Etterlatte etter selvmord
 • Åpningstid: Se organisasjonens egen nettside

For samtaler om vold og overgrep

Vold- og overgrepslinjen

Vold- og overgrepslinjen er en hjelpetelefon og chat for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner. Tjenesten driftes av Krisesentersekretariatet og Oslo Krisesenter.

Informasjon:       

 • Telefonnummer: 116 006
 • Du snakker med: fagpersoner
 • Målgruppe: Alle som er utsatt for vold og/ eller overgrep
 • Åpningstid: Døgnåpen telefon. Se organisasjonens egen nettside for åpningstider på chat

Nasjonal kontakttelefon for eldre utsatt for vold

Vern for eldre drifter Nasjonal kontakttelefon for eldre utsatt for vold. Gjennom tilbudet tilbys veiledning og hjelp til alle over 62 år som er utsatt for overgrep.

Informasjon:       

 • Telefonnummer: 800 30 196
 • Du snakker med: fagpersoner
 • Målgruppe: Personer over 62 år som er utsatt for vold, trusler, krenkelser og/ eller overgrep, samt pårørende og andre med mistanke om overgrep mot eldre
 • Åpningstid: Se organisasjonens egen nettside

Dinutvei.no

Dinutvei.no  har en spørsmål- og svartjeneste om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Tjenesten driftes av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Informasjon:       

 • Du snakker med: fagpersoner
 • Målgruppe: utsatte for vold/overgrep, voldsutøvere, pårørende og andre berørte
 • Åpningstid: Se organisasjonens egen nettside

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte

Incestsenteret i Vestfold tilbyr Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte. Senteret tilbyr også midlertidig bo-opphold, enesamtaler, familiesamtaler og ulike gruppetilbud.

Informasjon:       

 • Telefonnummer: 800 57 000
 • Du snakker med: ansatte ved Incestsenteret i Vestfold
 • Målgruppe: incest- og seksuelt misbrukte gutter, jenter, kvinner og menn, samt pårørende og annen familie til seksuelt misbrukte
 • Åpningstid: Døgnåpen

DIXI Ressurssenter mot voldtekt

DIXI Ressurssenter mot voldtekt er et lavterskeltilbud for deg som er utsatt for voldtekt, eller kjenner noen som er utsatt. DIXI tilbyr enesamtaler, selvhjelpsgrupper, telefon-, e-post og Skype-samtaler. I tillegg hjelp til kontakt med hjelpeapparatet og gratis advokathjelp.

Informasjon:       

 • Telefonnummer: 22 44  40 50
 • Du snakker med: fagpersoner, noen har selv opplevd voldtekt
 • Målgruppe: Utsatte for seksuelle overgrep, og pårørende til utsatte for seksuelle overgrep
 • Åpningstid: Se organisasjonens egen nettside

Senter for seksuelt misbrukte menn (SSMM)

Senter for seksuelt misbrukte menn (SSMM) er en selvhjelpsorganisasjon som tilbyr støttetelefon og selvhjelpstilbud til menn som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep, og deres pårørende.

Informasjon:       

 • Telefonnummer: 22 42 42 02
 • Du snakker med: likepersoner
 • Målgruppe: Menn som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep som barn og tenåring, foresatte og partnere av overgrepsutsatte menn
 • Åpningstid: Se organisasjonens egen nettside

Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

VAKE - Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep tilbyr et kirkelig møte- og samtalested for kvinner og menn som har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep. Samtalene kan være på telefon, i VAKEs lokaler eller utendørs. 

Informasjon:       

 • Telefonnummer: 23 22 79 30
 • Du snakker med: fagpersoner
 • Målgruppe: Utsatte for seksuelle krenkelser, overgrep og vold, og pårørende/nærstående
 • Åpningstid: Se organisasjonens egen nettside

Politiets støttesenter for kriminalitetsutsatte

Politiets støttesenter for kriminalitetsutsatte tilbyr støtte til personer utsatt for kriminelle handlinger. Det kan for eksempel være vold, seksuelle overgrep eller krenkelser av din personlige frihet.

Informasjon:       

 • Telefonnummer: 800  40 008
 • Du snakker med: ansatte i politiet
 • Målgruppe: Utsatte for kriminelle handlinger
 • Åpningstid: Se organisasjonens egen nettside

Ved somatisk sykdom

Det å leve med en somatisk sykdom kan virke inn på den psykiske helsen. Kunnskap om egen sykdom er viktig for å etablere størst mulig grad av trygghet knyttet til å leve med sykdommen i hverdagen.

Det å snakke med fagpersoner med kompetanse på den aktuelle sykdommen, eller likepersoner som har samme diagnose, kan være nyttig og gi svar på spørsmål som kan dukke opp. Undersøk om din aktuelle pasientorganisasjon kan ha en hjelpetelefon eller øvrige tilbud om samtale.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Trenger du noen å snakke med?. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 15. desember 2023 [hentet fredag 14. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/psykisk-helse/trenger-du-noen-a-snakke-med/

Sist oppdatert fredag 15. desember 2023