Karantīnas un testēšanas noteikumi, ieceļojot Norvēģijā

Šobrīd valstī atļauts ieceļot tikai Norvēģijas pilsoņiem un tiem ārvalstu pilsoņiem, kuri ir Norvēģijas pastāvīgie iedzīvotāji.  Visu pārējo ārvalstnieku ieceļošana tiks atteikta bez papildu izskatīšanas, izņemot gadījumus, kad uz viņiem attiecas kāds no turpmāk aprakstītajiem izņēmumiem.

Norvēģijas varas iestādes iesaka nevienam, kas dzīvo Norvēģijā, šobrīd izbraukt no valsts.

Personām, kurām atļauts ieceļot Norvēģijā, jārīkojas šādi:

 • Pirms brauciena jums jāaizpilda ceļošanas reģistrācijas veidlapa
 • Jums jāņem līdzi izziņa par negatīvu koronavīrusa testu, kas veikts pēdējo 24 stundu laikā pirms ierašanās
 • Jums jāveic tests, ieceļojot Norvēģijā
 • Jums jāievēro 10 dienu karantīna Norvēģijā

Covid-19 noteikumu pārkāpšana ir noziedzīgs nodarījums.  

Kas šobrīd drīkst ierasties Norvēģijā?

Pastāv stingri ierobežojumi attiecībā uz to, kas šobrīd var ieceļot Norvēģijā. Ierobežojumi attiecas uz visu valstu pilsoņiem, tostarp ES/EEZ un Ziemeļvalstu pilsoņiem. Tie attiecas uz: 

 1. Tūristiem
 2. Ģimenes locekļiem, kas nav minēti pie izņēmumiem: tuvi ģimenes locekļi
 3. Draugu/draudzeni vai līgavu/līgavaini
 4. ES/EEZ pilsoņiem (tostarp Ziemeļvalstu pilsoņiem), kuri plāno strādāt vai mācīties Norvēģijā un kuri nepieder nevienam no izņēmumiem
 5. Darījumu braucieniem
 6. Ārvalstu pilsoņiem, kuriem piešķirta Šengenas vīza, bet uz kuriem neattiecas neviens no izņēmumiem
 7. Personām, kurām Norvēģijā ir brīvdienu īpašums, bet kuras šeit nedzīvo

Uz dažām grupām attiecas izņēmumi, no kuriem visizplatītākie:

 1. Ārvalstnieki, kas ir Norvēģijas pastāvīgie iedzīvotāji, neatkarīgi no tā, vai viņiem šeit pieder mājoklis vai viņi to īrē.
 2. Personas, kurām ir īpašs ieceļošanas iemesls, piemēram, īpaši aprūpes pienākumi Norvēģijā attiecībā uz Norvēģijā esošām personām, vai citi īpaši humanitāri apsvērumi, piemēram, mirstošu vai smagi slimu tuvinieku apmeklēšana
 3. Ārvalstnieki, kam paredzēta juridiski saskaņota vai noteikta tikšanās ar saviem bērniem
 4. Tuvi ģimenes locekļi: laulātais/reģistrētais partneris/kopdzīves partneris, nepilngadīgi bērni vai pabērni, nepilngadīgu bērnu vai pabērnu vecāki vai audžuvecāki
 5. Žurnālisti un citi darbinieki, kas norīkoti darbam ārvalstu plašsaziņas līdzekļos
 6. Ārvalstnieki, kuriem paredzēts pārsēsties lidostās Norvēģijā (gan starptautiskajā lidostas tranzītā, gan Šengenas ietvaros)
 7. Jūrnieki un aviācijas nozarē strādājošie
 8. Ārvalstnieki, kuri veic kravu un pasažieru pārvadājumus
 9. Ārvalstnieki, kuri pilda kritiski svarīgas sabiedriskās funkcijas. Jāuzrāda darba devēja izsniegta dokumentācija.
 10. Norvēģijas veselības un aprūpes dienestos strādājošais veselības aprūpes personāls no Zviedrijas un Somijas
 11. Uzņēmējdarbībā absolūti nepieciešami darbinieki. Pirms darbinieki ierodas Norvēģijā, darba devējam jāsaņem Norvēģijas varas iestāžu apstiprinājums.
 12. Bērni, kuri ikdienā dodas pāri robežai uz Norvēģiju, lai apmeklētu skolu
 13. Ārvalstnieki, kuri dzīvo Zviedrijā vai Somijā un ikdienā šķērso robežu, lai strādātu Norvēģijā

Pilnu visu izņēmumu sarakstu skatiet vietnē lovdata.no (tikai angļu valodā)

Reģistrācija pirms ieceļošanas

Ikvienam, kas ieceļo Norvēģijā, jāaizpilda ieceļošanas veidlapa. Pēc digitālās reģistrācijas saņemsiet kvīti, kas ieceļojot jāuzrāda policijai.

Pirms ierašanās Norvēģijā jums jāreģistrējas, taču ne agrāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas.

Dodieties uz digitālo ieceļošanas reģistrāciju (entrynorway.no)

Karantīnas pārbaude: uzziniet, kādi noteikumi attiecas uz jums (Helsedirektoratet.no)

Testēšana pirms ieceļošanas

Negatīva Covid-19 testa rezultāta apliecinājums

Ikvienam – gan Norvēģijas pilsoņiem, gan ārvalstniekiem, uz kuriem neattiecas ieceļošanas aizliegumi, – uz Norvēģijas robežas ir jāuzrāda negatīvs koronavīrusa testa apliecinājums.

 • Tests jāveic pēdējo 24 stundu laikā pirms ierašanās Norvēģijā
 • Apstiprināta testa metode ir PCR vai antigēnu ātrais tests
 • Apliecinājumam jābūt norvēģu, zviedru, dāņu, angļu, franču vai vācu valodā

Ja ierodaties ar lidmašīnu, testam jābūt veiktam 24 stundu laikā pirms pirmā lidojuma paredzētā izlidošanas laika.

Ierodoties Norvēģijā, negatīva testa apliecība nav jāuzrāda šādām personām:

 1. Ieceļotāji no valstīm/reģioniem, uz kuriem neattiecas karantīnas pienākums
 2. Bērniem līdz 12 gadu vecumam
 3. Personām, kuras var pieradīt ar laboratoriski apstiprinātu metodi, ka pēdējos sešās mēnešos ir pārslimojušas Covid-19
 4. Ārvalstniekiem, kuri ir absolūti nepieciešami kritisku sociālo funkciju pareizas darbības vai iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai un kuriem, atsakot ieceļošanu, rastos dzīvības un veselības apdraudējums
 5. Ārvalstniekiem, kuri ir tranzītā
 6. Ārvalstniekiem, kuri regulāri ierodas Norvēģijā no Zviedrijas vai Somijas, lai strādātu vai studētu un kuri ir bijuši vairāk nekā septiņas dienas ārpus Norvēģijas. Veselības aprūpes personālam no Zviedrijas un Somijas ir atsevišķas prasības attiecībā uz apliecībām. Skatīt sadaļu par karantīnas pienākuma ievērošanu darba ņēmējiem un personām, kuras ikdienā šķērso robežu, lai strādātu Norvēģijā.
 7. Patvēruma meklētājiem un pārvietotajiem bēgļiem
 8. Ārvalstniekiem ar uzturēšanās atļauju Norvēģijā saskaņā ar noteikumiem par imigrāciju ģimenēm
 9. Personām, kas saistītas ar diplomātisko, ārlietu dienestu vai vēstniecību darbību
 10. Ārvalstniekiem, kuri strādā ar preču un pasažieru pārvadājumiem vai kuri dodas uz šāda norīkojuma vietu vai no tās
 11. Pilotiem un jūrniekiem ceļā uz misiju vai no tās
 12. Darba ņēmējiem no Zviedrijas vai Somijas, kuri ikdienā šķērso robežu, kuriem koronavīrusa tests tiek veikts ik pēc 7 dienām un kuri var to dokumentāri pierādīt.
 13. Svalbāras pastāvīgajiem iedzīvotājiem
 14. Policijas darbinieki no Zviedrijas vai Somijas tranzītā un noteikti muitas darbinieki no Zviedrijas vai Somijas, pildot dienesta pienākumus

Prasība veikt testu ieceļojot

Papildus apliecinājumam, ka pirms došanās uz Norvēģiju jūsu testa rezultāts bijis negatīvs, jums, ierodoties Norvēģijā, nekavējoties jāveic Covid-19 tests. Uz robežas atrodas testēšanas punkti. Jums ir jāgaida uz vietas, līdz saņemsiet testa rezultātu. Parasti tas ilgst pusstundu. Pozitīva testa gadījumā jums 24 stundu laikā jāveic PCR tests, bet, ja pēdējo 10 dienu laikā esat uzturējies ārpus EEZ un Šengenas zonas, PCR tests ir jāveic uz vietas.

Arī bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem, jāveic tests, bet, ja to ir grūti izdarīt, jo bērns, piemēram, protestē, testu neveic.

Ja bez pamatota iemesla neļausiet veikt sev testu, ieceļojot Norvēģijā, un labprātīgi nepametīsiet Norvēģiju, jums piemēros naudas sodu.

Visiem ieceļojušajiem arī jāveic tests septītajā dienā pēc iebraukšanas.

No testēšanas uz robežas ir atbrīvotas šādas personas:

 1. Personas, kuras ir atbrīvotas no pienākuma ievērot karantīnu darba laikā un brīvajā laikā. Vairāk informācijas par šīm personām skatiet sadaļā par karantīnu.
 2. Darba ņēmēji, kuri dzīvo Zviedrijā vai Somijā un ikdienā šķērso Norvēģijas robežu, ir atbrīvoti no ieceļošanas aizlieguma un ievēro atšķirīgu testēšanas režīmu.
 3. Profesionāli tālsatiksmes pārvadājumu autovadītāji un dzelzceļa darbinieki, izņemot kravas vilcienus, kā arī noteiktas dzelzceļa darbinieku grupas kravas vilcienos
 4. Personām, kuras ir absolūti nepieciešamas kritisku sociālo funkciju pareizas darbības vai iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai.
 5. Diplomāti
 6. Aviosabiedrību un dzelzceļa pārvadājumu darbinieki, kuri uzsāk darbu Norvēģijā un dodas uz ārzemēm, neizejot no lidmašīnas vai vilciena, ir atbrīvoti no pienākuma ievērot karantīnu pēc ieceļošanas gan darba laikā, gan brīvajā laikā Norvēģijā.
 1. Ārvalstnieki, kurus Norvēģijas iestādes ir uzaicinājušas piedalīties starptautiskās sarunās vai arī personas, kuras ietilpst delegācijās, kuras ierodas Norvēģijā atbilstīgi starptautiskajām saistībām.
 2. Policijas un muitas darbinieki no Zviedrijas vai Somijas, kuri ceļo cauri Norvēģijai, un muitas darbinieki no Zviedrijas vai Somijas, kuriem jāstrādā Norvēģijā.

Izņēmumi saraksta 5. un 7. punktā neattiecas uz personām, kuras pēdējo 10 dienu laikā pirms ierašanās Norvēģijā ir bijušas valstīs ārpus Lielbritānijas, EEZ un/vai Šengenas zonas.

Karantīna pēc ieceļošanas

Ikvienam, kas ierodas Norvēģijā no sarkanajām valstīm vai reģioniem, ir jāievēro 10 dienu karantīna, izņemot tos, kas ierodas no noteiktiem reģioniem EEZ/Šengenā vai Lielbritānijā ar pietiekami zemu infekcijas izplatību (dzeltenās zonas un valstis).

Sarkano un dzelteno valstu/reģionu karte Eiropā (tikai angļu valodā)

Uz personām, kuras pārslimojušas Covid-19, atbrīvojumi no karantīnas neattiecas.

Kā ievērot karantīnu pēc ieceļošanas

 • Karantīna pēc ieceļošanas jāievēro karantīnas viesnīcā vai citā piemērotā vietā, ja uz jums attiecas izņēmums no pienākuma uzturēties karantīnas viesnīcā, kā aprakstīts turpmāk redzamajā sarakstā.
 • Jūs varat atrasties ārpus uzturēšanās vietas tikai tad, ja varat izvairīties no cieša kontakta ar jebkuru citu personu, kas nav personas, ar kurām dzīvojat kopā.
 • Jūs nedrīkstat atrasties ne darba vietā, kur uzturas citas personas, ne arī skolā vai bērnudārzā.
 • Jūs nedrīkstat izmantot sabiedrisko transportu, izņemot no/uz lidostu, ostu vai tamlīdzīgi saistībā ar ieceļošanu Norvēģijā un izceļošanu no tās. Šajā gadījumā visiem, kas vecāki par 12 gadiem, ir jāvalkā sejas maska.
 • Ja karantīnas periodā dzīvojat kopā ar kādu, kas nav ceļojis, jums jābūt atsevišķām guļamistabām un vannas istabām, kā arī jāievēro divu metru distance. Ja tas nav iespējams, karantīnā jādodas arī personām, ar kurām dzīvojat kopā. Ja tas nav iespējams, ieteicams izmantot karantīnas viesnīcas vai citus viesnīcu risinājumus jūsu pašvaldībā.
 • Personām, ar kurām kopā jūs dzīvojat, arī vajadzētu veikt testu septiņas dienas pēc jūsu atgriešanās (jums tas ir obligāti, bet tiem, ar ko kopā dzīvojat – ieteicams).
 • Ja, esot karantīnā, jums parādās Covid-19 simptomi, pašizolējieties un sazinieties ar vietējo veselības dienestu testa veikšanai. Tālruņa numurs 116117.

Saīsināts karantīnas periods

Visiem, kas ievēro karantīnu pēc ieceļošanas, septiņas dienas pēc ierašanās jāveic PCR tests. Šāda testa veikšanai sazinieties ar savu pašvaldību vai testēšanas centru. Pašvaldība piedāvā veikt testu, ja uzturaties karantīnas viesnīcā. Pienākums ievērot karantīnu ir spēkā līdz brīdim, kad saņemat negatīvu šī koronavīrusa testa rezultātu.

Aizsargātas personas un bērni līdz 12 gadu vecumam, kuru testa rezultāts ir negatīvs, var pārtraukt karantīnu pēc ieceļošanas pēc trim dienām, nevis septiņām. Aizsargātas personas statuss ir jāpierāda vietnē Helsenorge.no

Aizsargāta persona nozīmē:

 • Persona, kura ir izgājusi pilnu vakcinācijas kursu
 • Persona, kura pirmo vakcīnas devu ir saņēmusi pirms vairāk nekā 3 nedēļām
 • Persona, kura ir izslimojusi Covid-19 pēdējo 6 mēnešu laika

No pienākuma ievērot karantīnu gan darba laikā, gan brīvajā laikā tiek atbrīvotas šādas personas

 1. Personas, kuras ierodas Norvēģijā, šķērsojot teritoriju, uz kuru attiecas pienākums ievērot karantīnu, neizmantojot sabiedrisko transportu, nepavadot tur nakti un nekontaktējoties ne ar vienu citu, kā vien ar personām, ar kurām dzīvo kopā.
 2. Personas, kas ierodas Norvēģijā pēc tam, kad Zviedrijā vai Somijā ir veikta absolūti nepieciešama nekustamā īpašuma, laivu, autofurgonu un tamlīdzīga apkope un uzraudzība, neizmantojot sabiedrisko transportu, nepavadot tur nakti un nekontaktējoties ne ar vienu citu, kā vien ar personām, ar kurām dzīvo kopā.
 3. Personas, kas Norvēģijā uzkāpušas uz kuģa un uzturējušās tikai uz tā līdz atgriešanās brīdim Norvēģijā. Uz klājā nedrīkst būt citi pasažieri vai apkalpes locekļi, kas bijuši krastā ārvalstu ostā, izņemot personas, kuras veic preču pārvadājumus ar nosacījumu, ka tās izvairījušās no cieša kontakta ar citiem pasažieriem un apkalpes locekļiem.
 4. Aviosabiedrību un dzelzceļa pārvadājumu darbinieki, kuri uzsāk darbu Norvēģijā un dodas uz ārzemēm, neizejot no lidmašīnas vai vilciena. Ja jūs atstājat lidmašīnu vai vilcienu, jums jāveic tests, ierodoties Norvēģijā (lidmašīnas apkalpe) vai pirmajās 24 stundās (vilciena personāls), un pēc tam jāveic atkārtots tests ik pēc septiņām dienām.

Karantīnas viesnīca vai karantīnas ievērošana pēc ieceļošanas mājās vai citā piemērotāvietā?

Noteikumi attiecībā uz to, kur varat ievērot karantīnu pēc ieceļošanas, ir atkarīgi no valsts vai reģiona, no kura ierodaties Norvēģijā. Jūs varat tikt atbrīvots no karantīnas ievērošanas viesnīcā, ja pastāv īpaši humanitārie apsvērumi vai darba devējs ir noorganizējis iepriekš apstiprinātu dzīvesvietu. (saite uz informācijuzemāk)

Tuvi ģimenes locekļi (laulātie, kopdzīves partneri un viņu bērni), kuri dzīvo kopā mītnes valstī un kopā dodas uz Norvēģiju, var ievērot karantīnu pēc ieceļošanas vienā un tajā pašā uzturēšanās vietā.

Īpaši noteikumi personām, kuras ieceļo no EEZ/Šengenas valstīm un Apvienotās Karalistes

Ja ierodaties Norvēģijā no valsts vai reģiona EEZ/Šengenas zonā vai no Apvienotajā Karalistē, to, vai jums jādodas uz karantīnas viesnīcu vai arī jūs varat ievērot karantīnu pēc ieceļošanas mājās/citā piemērotā uzturēšanās vietā, nosaka infekcijas izplatības līmenis šajā valstī.

Ja attiecīgajā valstī vai reģionā ir augsts infekcijas izplatības līmenis, karantīna pēc ieceļošanas ir jāievēro karantīnas viesnīcā. Ne agrāk kā 3 dienas pēc ieceļošanas ir jāveic PCR tests. Ja tests ir negatīvs, jūs varat doties mājās vai uz citu piemērotu uzturēšanās vietu, kur pavadīsiet atlikušo karantīnas pēc ieceļošanas periodu. Ne agrāk kā 7 dienas pēc ieceļošanas jums jāveic atkārtots PCR tests un, ja tests būs negatīvs, varēsiet pārtraukt karantīnu pēc ieceļošanas.

Ja attiecīgajā valstī vai reģionā ir zems infekcijas izplatības līmenis, karantīnu pēc ieceļošanas varat iziet mājās vai citā piemērotā uzturēšanās vietā. Ne agrāk kā 7 dienas pēc ieceļošanas jums jāveic PCR tests un, ja tests būs negatīvs, varēsiet pārtraukt karantīnu pēc ieceļošanas.

Vairāk par karantīnas viesnīcām lasiet sadaļā turpmāk.

Īpaši noteikumi personām, kuras ieceļo valstīm ārpus EEZ/Šengenas zonas un Apvienotās Karalistes

Ja ierodaties Norvēģijā no valsts ārpus EEZ/Šengenas zonas un Apvienotās Karalistes, karantīna pēc ieceļošanas jums jāievēro karantīnas viesnīcā. Izņēmums var tikt piemērots tikai tad, ja pastāv īpaši humanitārie apsvērumi vai darba devējs ir noorganizējis iepriekš apstiprinātu dzīvesvietu. Ne agrāk kā 7 dienas pēc ieceļošanas ir jāveic PCR tests. Ja tests ir negatīvs, varat izbeigt karantīnu pēc ieceļošanas un doties uz galamērķi.

Karantīnas viesnīca

Ieceļojot Norvēģijā, saskaņā ar pamata noteikumu jums jāuzturas karantīnas viesnīcā. Ja uz jums attiecas izņēmums, jums tas iebraucot ir jāpierāda, uzrādot attiecīgos dokumentus. Informāciju par karantīnas viesnīcām varat saņemt policijā robežšķērsošanas punktos un ielidošanas punktos Norvēģijā.

Uzturēšanās viesnīcā jāapmaksā jums pašam. Jums tajā jāuzturas vismaz septiņas dienas. 7. dienā varēsiet veikt atkārtotu Covid-19 testu. Ja testa rezultāts būs negatīvs, varēsiet pārtraukt karantīnu.

Nepilngadīgiem bērniem, kuri Norvēģijā ierodas vieni paši un uz kuriem neattiecas atbrīvojums no karantīnas, vajadzētu būt iespējai karantīnas viesnīcā uzturēties kopā ar personu, kas par viņiem ir atbildīga.

Izmaksas par uzturēšanos karantīnas viesnīcā

Maksa par uzturēšanos karantīnas viesnīcā ir 500 NOK dienā privātpersonām, kas vecākas par 18 gadiem, un darba devējiem. Bērni vecumā līdz 10 gadiem bez maksas var nakšņot vienā numurā kopā ar aizbildņiem. Bērniem vecumā no 10 līdz 18 gadiem uzturēšanās maksa ir 250 NOK dienā. Maksa tiek veikta karantīnas viesnīcā parastajā veidā ierodoties vai pirms izbraukšanas.

Karantīnas viesnīcās tiek piedāvāts veikt bezmaksas Covid-19 testu.

Izņēmumi attiecībā uz karantīnas viesnīcām

Noteiktas grupas var lūgt piemērot atbrīvojumu no uzturēšanās karantīnas viesnīcā. Noteikumi attiecībā uz to, kas var lūgt piemērot atbrīvojumu un kādā veidā, ir pieejami Ārvalstnieku direktorāta tīmekļa vietnē About the corona situation – UDI. Pieteikumu izņēmuma piemērošanai varat iesniegt vietnē 

Karantīnas viesnīcās nav jāuzturas šādām personām:

 1. Aizsargātām personām, kuras atbilst attiecīgajai definīcijai sadaļā “Karantīna pēc ieceļošanas” un var šo statusu pierādīt vietnē Helsenorge.no, kā arī bērni līdz 12 gadu vecumam.
 2. Personām, kuras iesniegušas un kurām ir apstiprināts pieteikums UDI, lūdzot atbrīvojumu no uzturēšanās karantīnas viesnīcās, pamatojoties uz īpašiem humanitāriem apsvērumiem vai citiem būtiskiem iemesliem, un kuras var ievērot karantīnu citā piemērotā uzturēšanās vietā, kur ir iespējams izvairīties no cieša kontakta ar citām personām. Uzturēšanās vietā ir jābūt atsevišķai istabai, vannas istabai un privātai virtuvei/ēdināšanas pakalpojumam.
 3. Personām, kuras ceļo darba nolūkā un darba devējs vai darbu pasūtītājs nodrošina piemērotu uzturēšanās vietu ar atsevišķi istabu karantīnas periodā. Jums ir jāpierāda, ka gatavojaties veikt darbu vai pasūtījumu un ka darba devēja vai darbu pasūtītāja rīcībā ir apstiprināta uzturēšanās vieta. Uzturēšanās vietai ir jābūt tādai, kur varat izvairīties no cieša kontakta ar citām personām, kurā ir atsevišķa istaba ar TV un internetu, privātu vannas istabu un privātu virtuvi vai pieejamiem ēdināšanas pakalpojumiem. Dokuments var būt darba vai pasūtījuma līgums. Tajā jānorāda, kur dzīvosiet, kā arī darba devēja vai darbu pasūtītāja vārds/nosaukums, adrese un tālruņa numurs.
 4. Ierodoties saistībā ar saskaņotu vai paredzētu tikšanās reizi starp vecākiem un bērniem vai lai dalītu dzīvesvietu ar bērniem saskaņā ar likumu par bērnu tiesībām un bērnu aizsardzību.
 5. Personas, kuras regulāri šķērso robežu, ierodoties no Zviedrijas vai Somijas, lai strādātu vai apmeklētu skolu, un kuras ir atbrīvotas no pienākuma ievērot karantīnu saskaņā ar Covid-19 noteikumu 6. punkta b) apakšpunktu
 6. Personas, kuras lūdz piešķirt patvērumu vai ir pārvietotie bēgļi.
 7. Noteiktas profesiju grupas, kuras ierodas Norvēģijā un var pierādīt, ka tām jāveic darbs vai pasūtījums un ka uz tām pilnīgi vai daļēji attiecas atbrīvojums no pienākuma ievērot karantīnu. Šīm personām jāsazinās ar savu darba devēju, lai noskaidrotu, kādi noteikumi ir piemērojami.

Atbrīvojuma priekšnosacījums ir tas, ka karantīnas laikā uzturaties savā dzīvesvietā vai piemērotā dzīvesvietā.

Mājas vai cita piemērota uzturēšanās vieta

Apstiprinātas karantīnas vietas personām, kuras atbrīvotas no pienākuma uzturēties karantīnas viesnīcās, ir šādas:

 • Pastāvīga dzīvesvieta Norvēģijā neatkarīgi no tā, vai tā ir personas īpašums vai īrēta. Tas neattiecas uz pārvietojamām dzīvesvietām, piemēram, treileriem, laivām un tamlīdzīgi. Ieceļošanas brīdī jums ir jāspēj pierādīt īpašumtiesības vai īres fakts, un īres līgumam ir jābūt vismaz uz sešiem mēnešiem. Ja jūs ievērojat karantīnu, personām, kuras dzīvo kopā ar jums, arī vajadzētu ievērot karantīnu, ja jums nav atsevišķas guļamistabas un vannas istabas.
 • Cita piemērota uzturēšanās vieta, ja ieceļošanas brīdī varat dokumentēt īpašus humanitāros apsvērumus, kas norāda, ka jums jāuzturas šajā vietā. Jums arī jāspēj pierādīt, ka vieta ir piemērota karantīnas ievērošanai. Skatīt piemērotas uzturēšanās vietas aprakstu šajā sarakstā.
 • Piemērota uzturēšanās vieta, ko nodrošina darba devējs. Pirms darba ņēmēja ierašanās Norvēģijā Norvēģijas Darba inspekcijai (Arbeidstilsynet) ir jāapstiprina darba devēja nodrošinātā uzturēšanās vieta. Ieceļojot jums ir jāspēj uzrādīt šo apstiprinājumu.

Piemērota uzturēšanās vieta: jābūt iespējai izvairīties no cieša kontakta ar citām personām. Uzturēšanās vietā ir jābūt atsevišķai istabai ar TV un internetu, vannas istabai un privātai virtuvei vai pieejamiem ēdināšanas pakalpojumam.

Obligātajai ieceļošanas reģistrācijas veidlapai jāpievieno apliecinājums, ka uzturēšanās vieta atbilst karantīnas ievērošanas prasībām.

Valsts kontroles centrs ieceļotājiem

Karantīnas periodā ar Norvēģijā ieceļojušajām personām sazināsies Valsts kontroles centrs ieceļotājiem (Nasjonalt kontrollsenter for innreisende) – ar īsziņām un telefoniski.

Ja kontroles centrs ar jums nesazinās, to var darīt pašvaldības ārsts vai Norvēģijas Darba inspekcija (Arbeidstilsynet). Kontroles centrs saņem informāciju par jums no ieceļošanas reģistra.

Ir svarīgi atbildēt uz zvanu no tālruņa numura 2189xxxxx.

Svalbāra

Parasti visām personām, kas ceļo uz Svalbāru, ir jāuzrāda negatīva koronavīrusa testa rezultāta apliecinājums. Tests jāveic Norvēģijā 24 stundu laikā pirms ierašanās Svalbārā.

Karantīnas pienākuma ievērošana darba ņēmējiem un personām, kuras ikdienā šķērso robežu, lai strādātu Norvēģijā

Viesstrādnieki karantīnas laikā parasti paliek karantīnas viesnīcās. Ikvienam, kas ierodas Norvēģijā no valstīm, attiecībā uz kurām ir spēkā karantīnas pienākums: 

 • jāievēro 10 dienu karantīna, pirms uzsākt strādāt;
 • ir iespēja saīsināt karantīnu pēc ieceļošanas, saņemot negatīvu koronavīrusa testa rezultātu, kā aprakstīts iepriekš

Izņēmumi darba laikā attiecībā uz personām, kuras bieži šķērso robežu

 • Pilnībā vakcinēti veselības aprūpes darbinieki, kas pilda kritiski svarīgas funkcijas slimnīcās vai pašvaldības veselības dienestā, ir atbrīvoti no karantīnas darba laikā, ja, ierodoties Norvēģijā, veiktā testa rezultāts ir negatīvs.
 • Noteikti profesionāli tālsatiksmes pārvadājumu autovadītāji, dzelzceļa personāls, aviosabiedrību darbinieki un darba ņēmēji, kuri Norvēģijas ostā kāpj uz kuģa darba nolūkā, var tikt atbrīvoti no karantīnas pēc ieceļošanas darba laikā. Šīm personām jāsazinās ar savu darba devēju, lai noskaidrotu, kādi noteikumi ir piemērojami.
 • Policijas darbinieki no Zviedrijas vai Somijas tranzītā, un noteikti muitas darbinieki no Zviedrijas vai Somijas, pildot dienesta pienākumus, ir atbrīvoti no karantīnas darba laikā.
 • Darba ņēmēji, kas 15 dienu laikā vairāk nekā vienu reizi šķērso Norvēģijas robežu no Zviedrijas vai Somijas, var tikt atbrīvoti no karantīnas darba laikā, ja viņi veic testu:
 1. vismaz reizi septiņās dienās;

vai

 1. pirmajā dienā, ierodoties Norvēģijā, un pēc tam ik pēc septiņām dienām, ja ir pagājušas vairāk nekā septiņas dienas kopš pēdējā testa, kas veikts Norvēģijā;

vai

 1. septiņu dienu laikā pēc pēdējā Covid-19 testa, kas veikts Zviedrijā vai Somijā (tikai darba ņēmējiem, kuri ikdienā šķērso robežu). 

Izņēmumu nevar attiecināt, ja pēdējo 10 dienu laikā pirms ierašanās Norvēģijā esat bijis citā valstī, nevis Zviedrijā vai Somijā, vai ja vienlaikus strādājat Zviedrijas vai Somijas veselības un aprūpes dienestos.

Vairāk informācijas (tikai angļu valodā)

Atbrīvojumi no pienākuma ievērot karantīnu pēc ieceļošanas, cita starpā īpašu humanitāro apsvērumu dēļ, kā arī tādu faktoru dēļ, kas var ietekmēt karantīnu pēc ieceļošanas

Jūs var atbrīvot no pienākuma ievērot karantīnu pēc ieceļošanas šādos gadījumos:

 • Lai apmeklētu tuvinieku, kas ir smagi slims, vai piedalītos tuvinieka bērēs/apbedīšanā. Atbrīvojums no pienākuma ievērot karantīnu attieksies tikai uz to laiku, kamēr apmeklēsiet saslimušo vai piedalīsieties bērēs/apbedīšanā. Pārējā laikā ir spēkā karantīna. Izņēmums ir spēkā tikai tad, ja uz robežas veiktais tests ir negatīvs UN arī tests, kas veikts tajā pašā dienā, kad notiek apmeklējums vai bēres/apbedīšana, ir negatīvs. Šajā gadījumā par testu jāmaksā pašam.
 • Ja jums ir vienošanās par tikšanos ar bērnu saskaņā ar Likumu par bērnu tiesībām vai Likumu par bērnu aizsardzību:
 1. ierodoties Norvēģijā, jūs neatbrīvos pienākuma ievērot karantīnu pēc ieceļošanu, bet karantīnas laikā varat būt kopā ar bērniem. Tests (PCR) ir jāveic gan 3., gan 7. dienā pēc ierašanās;
 2. pēc ieceļošanas jūs var atbrīvot no karantīnas ievērošanās darba laikā, ja esat bijis ārzemēs, lai īstenotu saskarsmes tiesības ar bērniem, kuri dzīvo ārzemēs. Šis atbrīvojums ir spēkā tikai tad, ja jums ir negatīvs (PCR) testa, kas veikts ne agrāk kā 3 dienas pēc ierašanās Norvēģijā, rezultāts. Ja jums Norvēģijā nav darba, uz jums neattiecas atbrīvojums no pienākuma ievērot karantīnu darba laikā.
 3. jūsu bērns, kurš ierodas no ārzemēm pēc tikšanās ar vecāku, var tikt atbrīvots no karantīnas ievērošanas skolas laikā, ja ir negatīvs (PCR) testa, kas ņemts ne agrāk kā 3. dienā pēc ierašanās Norvēģijā, rezultāts. Bērni, kas jaunāki par 12 gadiem, ir atbrīvoti no pienākuma ievērot karantīnu, pat ja nav veikts tests.

Ja varat pierādīt, ka šķērsojat Norvēģijas robežu saistībā ar saskaņotu vai paredzētu tikšanās reizi ar bērniem saskaņā ar Likumu par bērnu tiesībām un Likumu par bērnu aizsardzību, karantīnu varat ievērot piemērotā uzturēšanās vietā. Atsevišķa istaba, privāta vannas istaba vai virtuve nav obligāta.

Laulātā, drauga/draudzenes vai tuvinieka, kurš nav smagi slims, apciemošana šajā kontekstā nav "īpaši humanitārie apsvērumi".

Ja esat atbrīvots no pienākuma ievērot karantīnu un jums parādās Covid-19 simptomi vai ārsts uzskata, ka pastāv aizdomas par inficēšanos ar Covid-19, jums jādodas karantīnā.

Vairāk informācijas par koronavīrusu vairākās valodās atradīsiet šajā vietnē (regjeringen.no)