Karantīnas un testēšanas noteikumi, ieceļojot Norvēģijā

Iebraucot Norvēģijā, joprojām ir spēkā stingri ieceļošanas ierobežojumi.

Ceļošanas rekomendāciju un ieceļošanas noteikumu mērķis ir samazināt risku Norvēģijā dzīvojošām personām inficēties ar koronavīrusu ārvalstīs, kā arī ceļotājiem ievest infekciju valstī.

Norvēģijas iestādes neiesaka doties nekādos ārvalstu ceļojumos, kas nav absolūti nepieciešami, uz visām valstīm, izņemot ES/EEZ, Šveici un Apvienoto Karalisti. Izņēmumi tiek attiecināti arī uz noteiktām valstīm un reģioniem, kas iekļauti ES tā sauktajā trešo valstu sarakstā. Tās ir valstis un reģioni ārpus ES, kas atbilst Norvēģijas Sabiedrības veselības institūta (FHI) kritērijiem attiecībā uz zemu infekcijas izplatību. 

Atcerieties, ka gan infekcijas izplatība, gan ieceļošanas noteikumi var strauji mainīties.

Kādā krāsā ir valsts, no kuras ierodaties

Krāsa, kādā iezīmēta valsts, no kuras ierodaties, nosaka, vai jums ir jāievēro karantīna pēc ieceļošanas un kādi noteikumi jāievēro, ieceļojot Norvēģijā.

Pilnīgs pārskats par to, kādā krāsā ir kura valsts, ir pieejams šeit 

Kas šobrīd drīkst ierasties Norvēģijā?

Norvēģijā varat ieceļot, ja esat:

 • Norvēģijas pilsonis (neatkarīgi no tā, kurā valstī dzīvojat)
 • ārvalstnieks, kas ir Norvēģijas pastāvīgais iedzīvotājs 
 • ārvalstnieks, kurš dzīvo valstī vai reģionā, kas definēts kā zaļš.
 • ārvalstnieks kas ierodas no Zviedrijas vai Somijas, lai apmeklētu bērnudārzu, pamatskolu, vidusskolu vai strādātu
 • ārvalstnieks, kurš īsteno saskarsmes tiesības ar saviem bērniem
 • ārvalstnieks ar Norvēģijā derīgu Eiropas/Šveices/Anglijas/Velsas Covid-19 digitālo sertifikātu, kas apliecina, ka pēdējo sešu mēnešu laikā esat izgājis pilnu vakcinācijas kursu vai arī esat pārslimojis Covid-19
 • ārvalstnieki, kas dzīvo EEZ/Šveicē, Apvienotajā Karalistē vai valstīs, kas iezīmētas violetā krāsā, un kam Norvēģijā ir tuvi ģimenes locekļi:
  • laulātais, reģistrētais partneris vai kopdzīves partneris
  • nepilngadīgs bērns vai pabērns
  • nepilngadīgu bērnu vai pabērnu vecāki vai audžuvecāki
  • pieaudzis bērns vai pabērns
  • pieaugušu bērnu/pabērnu vecāki vai audžuvecāki
  • vecvecāki vai audžu vecvecāki
  • mazbērni vai audžu mazbērni
 • ārvalstnieki, kuri dzīvo citās trešajās valstīs un kuru tuvs ģimenes loceklis dzīvo Norvēģijā:
  • laulātais
  • kopdzīves partneris, ar kuru ir bijusi vismaz divu gadu kopdzīve, vai arī, ar kuru kopā gaidāt bērnu
  • bērns vai pabērns, kas nav sasniedzis 18 gadu vecumu vecāki vai audžu vecāki, ja persona pati ir bērns, kas nav sasniedzis 18 gadu vecumu
  • vecāki vai audžu vecāki, ja persona pati ir bērns, kas nav sasniedzis 18 gadu vecumu
 • draugs/draudzene, kas sasnieguši 18 gadu vecumu un dzīvo EEZ, Šveicē, Apvienotajā Karalistē vai violetā valstī, kā arī viņu nepilngadīgie bērni. Šīm personām ir jāiesniedz iesniegums UDI pirms ieceļošanas valstī. Informāciju un iesnieguma veidlapas UDI var atrast šeit Iesniegums drauga/draudzenes apmeklējumiem - UDI.

Pilnu izņēmumu sarakstu un papildinformāciju par iebraukšanu Norvēģijā skatiet UDI mājaslapā.

Jums nav atļauts ieceļot Norvēģijā, ja esat:

 • tūrists (neattiecas uz ieceļotājiem no zaļajām valstim un reģioniem)
 • ES/EEZ pilsonis (tostarp Ziemeļvalstu pilsonis), kas plāno strādāt vai mācīties Norvēģijā un uz kuru nav attiecināms nevienam no izņēmumiem
 • darījumu braucienā.
 • ārvalstnieks, kuram ir piešķirta Šengenas vīza un uz kuru nav attiecināmi izņēmumi.
 • persona, kurai Norvēģijā ir brīvdienu īpašums, bet kura šeit nedzīvo.

Personām, kurām atļauts ieceļot Norvēģijā, saskaņā ar pamatprincipiem jārīkojas šādi: 

 • Pirms brauciena jums jāaizpilda ceļošanas reģistrācijas veidlapa
 • Jums jāņem līdzi izziņa par negatīvu koronavīrusa testu, kas veikts pēdējo 24 stundu laikā pirms ierašanās
 • Jums jāveic tests, ieceļojot Norvēģijā
 • Jums jāievēro 10 dienu karantīna pēc ierašanās Norvēģijā

Ieceļošanas noteikumu pārkāpšana ir noziedzīgs nodarījums.  

Covid-19 sertifikāts ārvalstniekiem, kuri ierodas Norvēģijā

Ja esat izgājis pilnu vakcinācijas kursu vai pēdējos sešos mēnešos esat pārslimojos Covid-19 un varat to pierādīt, izmantojot pārbaudāmu digitālo Covid-19 sertifikātu, kas pievienots ES risinājumam, jūs varat brīvi ieceļot Norvēģijā neatkarīgi no tā, no kuras valsts jūs ierodaties. Tas attiecas uz Covid-19 sertifikātiem, kas izsniegti ES/EEZ valstīs, Šveicē, Anglijā un Velsā. Jums nav jāievēro karantīna, nav jāveic tests pirms ierašanās, tests uz robežas, kā arī nav jāreģistrējas ieceļojot.

Norvēģijā izmantotā pilna vakcinācijas kursa definīcija:

 • ir saņemtas 2 vakcīnas devas, un kopš pēdējās devas saņemšanas ir pagājusi vairāk nekā 1 nedēļa.
 • ir saņemta viena vakcīnas deva, kas stājas spēkā 3 nedēļas pēc vakcinācijas.
 • ir izslimots Covid-19 un pirms vairāk nekā nedēļas saņēma 1 vakcīnas pret Covid-19 deva. Jūs nevarat saņemt vakcīnas devu pirms nav pagājušas 3 nedēļas pēc pozitīva testa rezultāta.
 • ir saņemta 1 vakcīnas deva un pēc 3 nedēļām ir saņemts pozitīvs Covid-19 testa rezultāts. Jūs skaitīsieties izgājis pilnu vakcinācijas kursu pēc izolācijas pabeigšanas.

Vairāk informācijas vietnē regjeringen.no.

Vairāk informācijas par Covid-19 sertifikātu lasiet šeit.

Reģistrācija pirms ieceļošanas

Ikvienam, kas ieceļo Norvēģijā, jāaizpilda ieceļošanas veidlapa. Pēc digitālās reģistrācijas saņemsiet kvīti, kas ieceļojot jāuzrāda policijai.

Pirms ierašanās Norvēģijā jums jāreģistrējas, taču ne agrāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas.

Personas, kuras ir pilnībā vakcinētas vai pēdējo sešu mēnešu laikā pārslimojušas Covid-19, ir atbrīvotas no šīs prasības un viņām veidlapa nav jāaizpilda. Šīm personām, uzrādot Eiropas/Šveices/Anglijas/Velsas iestāžu izsniegtu Covid-19 sertifikātu, ir jāpierāda, ka tās ir vai pilnībā vakcinētas, vai arī pēdējos sešos mēnešos ir pārslimojušas Covid-19.

Kā reģistrēties?

Dodieties uz digitālo ieceļošanas reģistrāciju (entrynorway.no)

Lai saņemtu palīdzību veidlapas aizpildīšanai, varat zvanīt pa tālruni +47 33 41 28 70. Vai sūtiet e-pastu uz adresi support@entrynorway.no

Palīdzība pa tālruni ir pieejama katru dienu. No plkst. 08:00 līdz 22:00 tiek sniegta informācija poļu, krievu, lietuviešu un rumāņu valodā.

Karantīnas pārbaude: uzziniet, kādi noteikumi attiecas uz jums (Helsedirektoratet.no)

Testēšana pirms ieceļošanas

Negatīva Covid-19 testa rezultāta apliecinājums

Personām, kas ierodas Norvēģijā, ieceļošanas brīdī jāuzrāda negatīva Covid-19 testa rezultāta apliecinājumu. Šī prasība attiecas arī uz Norvēģijas pilsoņiem un Norvēģijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem. 

 • Tests jāveic pēdējo 24 stundu laikā pirms ierašanās Norvēģijā
 • Apstiprināta testa metode ir PCR vai antigēnu ātrais tests
 • Apliecinājumam jābūt norvēģu, zviedru, dāņu, angļu, franču vai vācu valodā

Ja ierodaties ar lidmašīnu, testam jābūt veiktam 24 stundu laikā pirms pirmā lidojuma paredzētā izlidošanas laika.

 • Ierodoties Norvēģijā, negatīva testa apliecība nav jāuzrāda šādām personām:
  • Personām, kuras izgājušas pilnu vakcinācijas kursu vai arī pēdējos sešos mēnešos ir pārslimojušas Covid-19 un var to apliecināt, uzrādot Eiropas/Šveices/Anglijas/Velsas iestāžu izsniegtu Covid-19 sertifikātu.
  • Ieceļotāji no valstīm/reģioniem, uz kuriem neattiecas karantīnas pienākums
  • Bērniem līdz 12 gadu vecumam
  • Ārvalstniekiem, kuri ir absolūti nepieciešami kritisku sociālo funkciju pareizas darbības vai iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai un kuriem, atsakot ieceļošanu, rastos dzīvības un veselības apdraudējums
  • Ārvalstniekiem, kuri ir tranzītā
  • Ārvalstniekiem, kuri regulāri ierodas Norvēģijā no Zviedrijas vai Somijas, lai strādātu vai studētu un kuri ir bijuši vairāk nekā septiņas dienas ārpus Norvēģijas. Veselības aprūpes personālam no Zviedrijas un Somijas ir atsevišķas prasības attiecībā uz apliecībām.
  • Patvēruma meklētājiem un pārvietotajiem bēgļiem
  • Ārvalstniekiem ar uzturēšanās atļauju Norvēģijā saskaņā ar noteikumiem par imigrāciju ģimenēm
  • Personas, kuras strādā diplomātiskajā, ārlietu dienestā vai vēstniecībās
  • Ārvalstniekiem, kuri strādā ar preču un pasažieru pārvadājumiem vai kuri dodas uz šāda norīkojuma vietu vai no tās
  • Pilotiem un jūrniekiem ceļā uz misiju vai no tās
  • Darba ņēmējiem no Zviedrijas vai Somijas, kuri ikdienā šķērso robežu, kuriem koronavīrusa tests tiek veikts ik pēc 7 dienām un kuri var to dokumentāri pierādīt
  • Svalbāras pastāvīgajiem iedzīvotājiem
  • Policijas darbinieki no Zviedrijas vai Somijas tranzītā un noteikti muitas darbinieki no Zviedrijas vai Somijas, pildot dienesta pienākumus

Prasība veikt testu ieceļojot

Papildus apliecinājumam, ka pirms došanās uz Norvēģiju jūsu testa rezultāts bijis negatīvs, jums, ierodoties Norvēģijā, nekavējoties jāveic Covid-19 tests. Uz robežas atrodas testēšanas punkti. Jums ir jāgaida uz vietas, līdz saņemsiet testa rezultātu. Pozitīva testa gadījumā jums 24 stundu laikā jāveic PCR tests, bet, ja pēdējo 10 dienu laikā esat uzturējies ārpus EEZ un Šengenas zonas, PCR tests ir jāveic uz vietas.

Arī bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem, jāveic tests, bet, ja to ir grūti izdarīt, jo bērns, piemēram, protestē, testu neveic.

Ja bez pamatota iemesla neļausiet veikt sev testu, ieceļojot Norvēģijā, un labprātīgi nepametīsiet Norvēģiju, jums piemēros naudas sodu.

Prasībai veikt testu uz robežas ir daži izņēmumi, un tā cita starpā neattiecas šādos gadījumos:

 • Personas, kuras ir pilnībā vakcinētas vai pēdējo sešu mēnešu laikā ir izslimojušas Covid-19 un var to apliecināt, uzrādot Covid-19 sertifikātu ar QR kodu.
 • Personas, kuras ir atbrīvotas no pienākuma ievērot karantīnu darba laikā un brīvajā laikā.
 • Personas, kuras regulāri šķērso robežu, ierodoties no Zviedrijas vai Somijas, lai strādātu vai apmeklētu skolu, un kuras ir atbrīvotas no pienākuma ievērot karantīnu.
 • Profesionāli tālbraucēji šoferi un vilcienu apkalpe, izņemot kravas vilcienos strādājošos.
 • Ja praktiski nav iespējams veikt testu personām, kuras ir absolūti nepieciešamas kritisku sociālo funkciju pareizas darbības vai iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai.

Karantīna pēc ieceļošanas

Pamatnoteikums ir tāds, ka ikvienam, kas ierodas Norvēģijā no sarkanajām valstīm vai reģioniem, ir jāievēro 10 dienu karantīna no dienas, kad persona ierodas Norvēģijā. To sauc par karantīnu pēc ieceļošanas.

Pilnībā vakcinētas personas, kā arī personas, kuras pārslimojušas Covid-19 un ceļotāji no zaļajām valstīm vai reģioniem ir atbrīvoti no karantīnas pēc ieceļošanas.  Šis fakts jāapliecina, uzrādot Norvēģijas izdotu Covid-19 sertifikātu vietnē helsenorge.no.

Noteikumi attiecībā uz to, kur varat ievērot karantīnu pēc ieceļošanas, ir atkarīgi no valsts vai reģiona, no kura ierodaties Norvēģijā. 

Sarkano un dzelteno valstu/reģionu karte Eiropā (tikai angļu valodā)

Kādi noteikumi attiecas uz karantīnu pēc ieceļošanas

Ja jums jāievēro karantīna pēc ieceļošanas:

 • Jums jāuzturas karantīnas viesnīcā vai citā piemērotā vietā, ja uz jums attiecas  izņēmums. 
 • Neejiet uz darbu, neapmeklējiet skolu vai bērnudārzu.
 • Neceļojiet valsts iekšienē.
 • Neuzturieties vietās, kur ir grūti ievērot nepieciešamo attālumu no citiem cilvēkiem.
 • Neizmantojiet sabiedrisko transportu. Personas, kas ceļo no EEZ, Šveices vai Apvienotās Karalistes, var izmantot sabiedrisko transportu, dodoties uz karantīnas ievērošanas vietu vai otrādi, ja atstājat Norvēģiju pirms karantīnas beigām. Personām, kas vecākas par 12 gadiem, jālieto sejas maska.
 • Neapmeklējiet publiskas vietas, piemēram, veikalus, aptiekas un kafejnīcas. Ja jums nav citu iespēju, varat veikt nepieciešamos pirkumus veikalā vai aptiekā. Ievērojiet pietiekamu distanci no citām personām.
 • Neuzņemiet ciemiņus. Bērniem nevajadzētu kontaktēties rotaļu biedriem, izņemot tos, kas dzīvo ar viņiem vienā mājsaimniecībā.

Jūs varat doties āra pastaigās, taču ievērojot pietiekamu distanci no citām personām. Bērniem un jauniešiem jābūt iespējai spēlēties ārpus telpām.

Ja, esot karantīnā, jums parādās Covid-19 simptomi, pašizolējieties un sazinieties ar vietējo veselības dienestu testa veikšanai. Tālruņa numurs 116117.

Atbrīvojums no pienākumu ievērot karantīnu

Pienākumam ievērot karantīnu pēc ieceļošanas ir izņēmumi šādām grupām/gadījumiem:

 • Visiem ceļotājiem no zaļajām valstīm.
 • Personām, kuras ir pilnībā vakcinētas vai arī izslimojušas Covid-19. Tas pats attiecas uz ceļotājiem ar Dānijas vai Zviedrijas iestāžu izsniegtu Covid-19 sertifikātu.
 • Vecāku un bērnu tikšanās reize vai dalīta dzīvesvieta ar bērniem
 • Absolūti nepieciešamā īpašuma uzturēšana un uzraudzība Zviedrijā un Somijā
 • Tuvinieku smagas slimības un bēru gadījumā

Attiecināmi arī daži izņēmumi saistībā ar darbu.

No pienākuma ievērot karantīnu gan darba laikā, gan brīvajā laikā tiek atbrīvotas šādas personas

 1. Personas, kuras ierodas Norvēģijā, šķērsojot teritoriju, uz kuru attiecas pienākums ievērot karantīnu, neizmantojot sabiedrisko transportu, nepavadot tur nakti un nekontaktējoties ne ar vienu citu, kā vien ar personām, ar kurām dzīvo kopā.
 2. Personas, kas ierodas Norvēģijā pēc tam, kad Zviedrijā vai Somijā ir veikta absolūti nepieciešama nekustamā īpašuma, laivu, autofurgonu un tamlīdzīga apkope un uzraudzība, neizmantojot sabiedrisko transportu, nepavadot tur nakti un nekontaktējoties ne ar vienu citu, kā vien ar personām, ar kurām dzīvo kopā.
 3. Personas, kas Norvēģijā uzkāpušas uz kuģa un uzturējušās tikai uz tā līdz atgriešanās brīdim Norvēģijā. Uz klājā nedrīkst būt citi pasažieri vai apkalpes locekļi, kas bijuši krastā ārvalstu ostā, izņemot personas, kuras veic preču pārvadājumus ar nosacījumu, ka tās izvairījušās no cieša kontakta ar citiem pasažieriem un apkalpes locekļiem.

Aviosabiedrību un dzelzceļa pārvadājumu darbinieki, kuri uzsāk darbu Norvēģijā un dodas uz ārzemēm, neizejot no lidmašīnas vai vilciena. Ja jūs atstājat lidmašīnu vai vilcienu, jums jāveic tests, ierodoties Norvēģijā (lidmašīnas apkalpe) vai pirmajās 24 stundās (vilciena personāls), un pēc tam jāveic atkārtots tests ik pēc septiņām dienām.

Saīsināts karantīnas periods

Visiem, kas ievēro karantīnu pēc ieceļošanas, septiņas dienas pēc ierašanās jāveic PCR tests. Šāda testa veikšanai sazinieties ar savu pašvaldību vai testēšanas centru. Pašvaldība piedāvā veikt testu, ja uzturaties karantīnas viesnīcā. Pienākums ievērot karantīnu ir spēkā līdz brīdim, kad saņemat negatīvu šī koronavīrusa testa rezultātu.

Personas, kuri ir aizsargātas, jo saņēmušas vienu vakcīnas devu, un bērni līdz 12 gadu vecumam var pārtraukt karantīnu pēc ieceļošanas pēc trim, nevis septiņām dienām. Aizsargātas personas statuss jāpierāda vietnē Helsenorge.no, uzrādot Covid-19 sertifikātu un QR kodu.

 Par aizsargātām personām uzskata:

 • Personas, kuras ir pilnībā vakcinētas.
 • Personas, kuras pirmo vakcīnas devu saņēmušas pirms vairāk nekā 3 nedēļām
 • Personas, kuras pēdējo 6 mēnešu laikā izslimojušas Covid-19

Karantīnas viesnīca vai karantīnas ievērošana pēc ieceļošanas mājās vai citā piemērotāvietā?

Noteikumi attiecībā uz to, kur varat ievērot karantīnu pēc ieceļošanas, ir atkarīgi no valsts vai reģiona, no kura ierodaties Norvēģijā. Jūs varat tikt atbrīvots no karantīnas ievērošanas viesnīcā, ja ietilpstat kādā no iepriekšminētajām grupām, ja pastāv īpaši humanitārie apsvērumi vai darba devējs ir noorganizējis iepriekš apstiprinātu dzīvesvietu.

Tuvi ģimenes locekļi (laulātie, kopdzīves partneri un viņu bērni), kuri dzīvo kopā mītnes valstī un kopā dodas uz Norvēģiju, var ievērot karantīnu pēc ieceļošanas vienā un tajā pašā uzturēšanās vietā. 

Valstis, kas nav EEZ un Šveice 

Ja pēdējās 10 dienas pirms ieceļošanas Norvēģijā esat uzturējies valstīs ārpus EEZ un Šveices, jums daļu no karantīnas pēc ieceļošanas jāuzturas karantīnas viesnīcā. Jums jāuzturas karantīnas viesnīcā, līdz tiek saņemti PCR testa, kas veikts ne agrāk kā trīs dienas pēc ierašanās, rezultāti. Ja testa rezultāts ir negatīvs, varat doties tālāk un ievērot karantīnu pēc ieceļošanas savās mājās vai citā piemērotā uzturēšanās vietā. Piemērota uzturēšanās vietā ir tāda, kurā iespējams izvairīties no cieša kontakta ar citām personām, ar atsevišķu istabu, privātu vannas istabu un privātu virtuvi vai pieejamiem ēdināšanas pakalpojumiem.

EEZ valstis un Šveice 

Ja esat bijis EEZ vai Šveicē, jums nav jāuzturas karantīnas viesnīcā. Ieceļojot jums ir jāspēj pierādīt, ka pēdējo 10 dienu laikā pirms ieceļošanas Norvēģijā neesat uzturējies valstīs ārpus EEZ un Šveices. Jums ir jābūt iespējai uzturēties atsevišķā mājoklī vai citā piemērotā uzturēšanās vietā, kur ir iespējams izvairīties no cieša kontakta ar citām personām, kur jums tiek nodrošināta atsevišķa istaba, privāta vannas istaba un sava virtuve vai ēdināšanas pakalpojumi.

Īpaši noteikumi attiecībā uz Apvienoto Karalisti

No 21. jūnija ceļotājiem no Lielbritānijas obligāti jāuzturas karantīna viesnīcās.

Karantīnas viesnīca

Ieceļojot Norvēģijā, saskaņā ar pamata noteikumu jums jāuzturas karantīnas viesnīcā. Ja uz jums attiecas izņēmums, jums tas iebraucot ir jāpierāda, uzrādot attiecīgos dokumentus. Informāciju par karantīnas viesnīcām varat saņemt policijā robežšķērsošanas punktos un ielidošanas punktos Norvēģijā.

Uzturēšanās viesnīcā jāapmaksā jums pašam. Jums tajā jāuzturas vismaz septiņas dienas. 3. dienā varēsiet veikt atkārtotu Covid-19 testu. Ja testa rezultāts būs negatīvs, varēsiet atlikušo karantīnas periodu pavadīt mājās vai citā piemērotā uzturēšanās vietā.

Nepilngadīgi bērni, kuri ierodas Norvēģijā vieni paši, ir atbrīvoti no pienākuma uzturēties karantīnas viesnīcā.

Izmaksas par uzturēšanos karantīnas viesnīcā

Maksa par uzturēšanos karantīnas viesnīcā ir 500 NOK dienā privātpersonām, kas vecākas par 18 gadiem, un darba devējiem. Bērni vecumā līdz 10 gadiem bez maksas var nakšņot vienā numurā kopā ar aizbildņiem. Bērniem vecumā no 10 līdz 18 gadiem uzturēšanās maksa ir 250 NOK dienā. Maksa tiek veikta karantīnas viesnīcā parastajā veidā.

Karantīnas viesnīcās tiek piedāvāts veikt bezmaksas Covid-19 testu.

Izņēmumi attiecībā uz karantīnas viesnīcām

Noteiktas grupas var lūgt piemērot izņēmumu no pienākuma uzturēties karantīnas viesnīcā. Noteikumus par to, kas var iesniegt pieteikumu, skatiet Norvēģijas Imigrācijas direktorāta tīmekļa vietnē About the corona situation - UDI

Piesakieties izņēmumam, izmantojot šo saiti 

Lai gan jums var piešķirt izņēmumu no pienākuma uzturēties karantīnas viesnīcā, jums jāievēro noteikumi attiecībā uz karantīnu, testēšanu un reģistrāciju, ieceļojot Norvēģijā.

Jūs varat iziet karantīnu pēc ieceļošanas atsevišķā mājoklī vai citā piemērotā uzturēšanās vietā, ja piederat kādai no šīm grupām:

 • Jūs ierodaties no EEZ valsts vai Šveices. 
 • Jūs varat pierādīt vietnē helsenorge.no aizsargātas personas statusu un, ka jums ir iespēja uzturēties atsevišķā mājoklī vai citā piemērotā uzturēšanās vietā, kur ir iespējams izvairīties no cieša kontakta ar citām personām, kur jums tiek nodrošināta atsevišķa istaba, privāta vannas istaba un sava virtuve vai ēdināšanas pakalpojumi.
 • Nepilngadīgi bērni. 
 • Ja varat pierādīt, ka darba devēja izvēlēto uzturēšanās vietu ir apstiprinājusi Norvēģijas Darba inspekcija (Arbeidstilsynet). To var pierādīt, piemēram, uzrādot apstiprinājuma kopiju.
 • Jūs varat pierādīt, ka pastāv īpaši humanitārie apsvērumi vai citi būtiski iemesli (skatīt sīkāku precizējumu turpmāk tekstā), un jūs varat ievērot karantīnu citā piemērotā uzturēšanās vietā, kur ir iespējams izvairīties no cieša kontakta ar citām personām. Jums ir jāpiesakās atbrīvojumam no Norvēģijas Imigrācijas direktorātā (UDI)
 • Jūs lūdzat piešķirt patvērumu vai esat pārvietotais bēglis.
 • Jūs ierodaties saistībā ar saskaņotu vai paredzētu tikšanās reizi starp vecākiem un bērniem vai lai dalītu dzīvesvietu ar bērniem saskaņā ar likumu par bērnu tiesībām un bērnu aizsardzību. Šai grupai nav jāpiesakās UDI atbrīvojumam no pienākuma uzturēties karantīnas viesnīcā.
 • Personas, kuras regulāri šķērso robežu, ierodoties no Zviedrijas vai Somijas, lai strādātu vai apmeklētu skolu, un kuras ir atbrīvotas no pienākuma ievērot karantīnu saskaņā ar Covid-19 noteikumu 6. punkta b) apakšpunktu

Mājas vai cita piemērota uzturēšanās vieta

Apstiprinātas karantīnas vietas personām, kuras atbrīvotas no pienākuma uzturēties karantīnas viesnīcās, ir šādas:

 • Atsevišķs mājoklis vai cita piemērota uzturēšanās vieta, kur ir iespējams izvairīties no cieša kontakta ar citām personām, kur jums tiek nodrošināta atsevišķa istaba, privāta vannas istaba un sava virtuve vai ēdināšanas pakalpojumi. Cita piemērota uzturēšanās vieta, ja ieceļošanas brīdī varat dokumentēt īpašus humanitāros apsvērumus, kas norāda, ka jums jāuzturas šajā vietā. Jums arī jāspēj pierādīt, ka vieta ir piemērota karantīnas ievērošanai. Skatīt piemērotas uzturēšanās vietas aprakstu šajā sarakstā.
 • Piemērota uzturēšanās vieta, ko nodrošina darba devējs. Pirms darba ņēmēja ierašanās Norvēģijā Norvēģijas Darba inspekcijai (Arbeidstilsynet) ir jāapstiprina darba devēja nodrošinātā uzturēšanās vieta. Ieceļojot jums ir jāspēj uzrādīt šo apstiprinājumu.

Piemērota uzturēšanās vieta: Piemērotā uzturēšanās vietā ir jābūt iespējai izvairīties no cieša kontakta ar citām personām, ar atsevišķu istabu, privātu vannas istabu un savu virtuvi vai ēdināšanas pakalpojumiem. Obligātajai ieceļošanas reģistrācijas veidlapai jāpievieno apliecinājums, ka uzturēšanās vieta atbilst karantīnas ievērošanas prasībām.

Valsts kontroles centrs ieceļotājiem

Karantīnas periodā ar Norvēģijā ieceļojušajām personām sazināsies Valsts kontroles centrs ieceļotājiem (Nasjonalt kontrollsenter for innreisende) – ar īsziņām un telefoniski.

Ja kontroles centrs ar jums nesazinās, to var darīt pašvaldības ārsts vai Norvēģijas Darba inspekcija (Arbeidstilsynet). Kontroles centrs saņem informāciju par jums no ieceļošanas reģistra.

Ir svarīgi atbildēt uz zvanu no tālruņa numura 2189xxxxx.

Karantīnas pienākuma ievērošana darba ņēmējiem un personām, kuras ikdienā šķērso robežu, lai strādātu Norvēģijā

Viesstrādnieki, izņemot gadījumus, kad viņiem ir iepriekš apstiprināta uzturēšanās vieta, karantīnu iziet karantīnas viesnīcās. Ikvienam, kas ierodas Norvēģijā no valstīm, attiecībā uz kurām ir spēkā karantīnas pienākums: 

 • jāievēro 10 dienu karantīna, pirms uzsākt strādāt;
 • var saīsināt karantīnas pēc ieceļošanas periodu, saņemot negatīvu koronavīrusa testa rezultātu, kā aprakstīts iepriekš sadaļā Izņēmumi darba laikā personām, kuras bieži šķērso robežu
 • Pilnībā vakcinēti veselības aprūpes darbinieki, kas pilda kritiski svarīgas funkcijas slimnīcās vai pašvaldības veselības dienestā, ir atbrīvoti no karantīnas darba laikā, ja, ierodoties Norvēģijā, veiktā testa rezultāts ir negatīvs.
 • Noteikti profesionāli tālsatiksmes pārvadājumu autovadītāji, dzelzceļa personāls, aviosabiedrību darbinieki un darba ņēmēji, kuri Norvēģijas ostā kāpj uz kuģa darba nolūkā, var tikt atbrīvoti no karantīnas pēc ieceļošanas darba laikā. Šīm personām jāsazinās ar savu darba devēju, lai noskaidrotu, kādi noteikumi ir piemērojami.
 • Policijas darbinieki no Zviedrijas vai Somijas tranzītā, un noteikti muitas darbinieki no Zviedrijas vai Somijas, pildot dienesta pienākumus, ir atbrīvoti no karantīnas darba laikā.
 • Darba ņēmēji, kas 15 dienu laikā vairāk nekā vienu reizi šķērso Norvēģijas robežu no Zviedrijas vai Somijas, var tikt atbrīvoti no karantīnas darba laikā, ja viņi veic testu:
 1. vismaz reizi septiņās dienās;

vai

 1. pirmajā dienā, ierodoties Norvēģijā, un pēc tam ik pēc septiņām dienām, ja ir pagājušas vairāk nekā septiņas dienas kopš pēdējā testa, kas veikts Norvēģijā;

vai

 1. septiņu dienu laikā pēc pēdējā Covid-19 testa, kas veikts Zviedrijā vai Somijā (tikai darba ņēmējiem, kuri ikdienā šķērso robežu). 

Izņēmumu nevar attiecināt, ja pēdējo 10 dienu laikā pirms ierašanās Norvēģijā esat bijis citā valstī, nevis Zviedrijā vai Somijā, vai ja vienlaikus strādājat Zviedrijas vai Somijas veselības un aprūpes dienestos.

Vairāk informācijas (tikai angļu valodā)

Atbrīvojumi no pienākuma ievērot karantīnu pēc ieceļošanas, cita starpā īpašu humanitāro apsvērumu dēļ, kā arī tādu faktoru dēļ, kas var ietekmēt karantīnu pēc ieceļošanas

Jūs var atbrīvot no pienākuma ievērot karantīnu pēc ieceļošanas šādos gadījumos:

 • Lai apmeklētu tuvinieku, kas ir smagi slims, vai piedalītos tuvinieka bērēs/apbedīšanā. Atbrīvojums no pienākuma ievērot karantīnu attieksies tikai uz to laiku, kamēr apmeklēsiet saslimušo vai piedalīsieties bērēs/apbedīšanā. Pārējā laikā ir spēkā karantīna. Izņēmums ir spēkā tikai tad, ja uz robežas veiktais tests ir negatīvs UN arī tests, kas veikts tajā pašā dienā, kad notiek apmeklējums vai bēres/apbedīšana, ir negatīvs. Šajā gadījumā par testu jāmaksā pašam.
 • Ja jums ir vienošanās par tikšanos ar bērnu saskaņā ar Likumu par bērnu tiesībām vai Likumu par bērnu aizsardzību:
 1. ierodoties Norvēģijā, jūs neatbrīvos pienākuma ievērot karantīnu pēc ieceļošanu, bet karantīnas laikā varat būt kopā ar bērniem. Tests (PCR) ir jāveic gan 3., gan 7. dienā pēc ierašanās;
 2. pēc ieceļošanas jūs var atbrīvot no karantīnas ievērošanās darba laikā, ja esat bijis ārzemēs, lai īstenotu saskarsmes tiesības ar bērniem, kuri dzīvo ārzemēs. Šis atbrīvojums ir spēkā tikai tad, ja jums ir negatīvs (PCR) testa, kas veikts ne agrāk kā 3 dienas pēc ierašanās Norvēģijā, rezultāts. Ja jums Norvēģijā nav darba, uz jums neattiecas atbrīvojums no pienākuma ievērot karantīnu darba laikā.
 3. jūsu bērns, kurš ierodas no ārzemēm pēc tikšanās ar vecāku, var tikt atbrīvots no karantīnas ievērošanas skolas laikā, ja ir negatīvs (PCR) testa, kas ņemts ne agrāk kā 3. dienā pēc ierašanās Norvēģijā, rezultāts. Bērni, kas jaunāki par 12 gadiem, ir atbrīvoti no pienākuma ievērot karantīnu, pat ja nav veikts tests.

Ja varat pierādīt, ka šķērsojat Norvēģijas robežu saistībā ar saskaņotu vai paredzētu tikšanās reizi ar bērniem saskaņā ar Likumu par bērnu tiesībām un Likumu par bērnu aizsardzību, karantīnu varat ievērot piemērotā uzturēšanās vietā. Atsevišķa istaba, privāta vannas istaba vai virtuve nav obligāta.

Ja esat atbrīvots no pienākuma ievērot karantīnu un jums parādās Covid-19 simptomi vai ārsts uzskata, ka pastāv aizdomas par inficēšanos ar Covid-19, jums jādodas karantīnā.

Vairāk informācijas par koronavīrusu vairākās valodās atradīsiet šajā vietnē (regjeringen.no)