Antibiotika til barn

Barn under fem år er den gruppen som oftest får antibiotika, gjerne som behandling for luftveisinfeksjoner. I de fleste tilfeller av luftveisinfeksjoner er det imidlertid ikke nødvendig med antibiotika.

For å unngå at bakterier blir resistente, bør vi unngå unødvendig bruk av antibiotika.

Antibiotika mot luftveisinfeksjoner hos barn

Barn under fem år er den gruppen som oftest får antibiotika, gjerne som behandling for luftveisinfeksjoner. I de fleste tilfeller av luftveisinfeksjoner er det imidlertid ikke nødvendig med antibiotika. Infeksjonen går som oftest over av seg selv.

Er du i tvil om barnets helse og behov for behandling? Snakk med legen.

Virus er årsaken til de aller fleste halsbetennelser, ørebetennelser, bihulebetennelser og alle forkjølelser. Kroppen bekjemper normalt slike virusinfeksjoner på egen hånd.

Antibiotika har ingen effekt på virus og fører heller ikke til lindring av barnets plager. I tillegg kan antibiotika gi ekstra plager for det syke barnet, for eksempel diaré og oppkast.

Mange bakterielle infeksjoner går også over av seg selv uten bruk av antibiotika. Ved de fleste infeksjoner anbefales det å se situasjonen an i 2-3 dager.

Kontakt lege hvis du er usikker

Er du usikker på om barnet ditt har en infeksjon som må behandles med antibiotika eller andre legemidler, skal du ta kontakt med lege. Legen vil også bidra med råd om hvordan du best kan lindre barnets plager inntil infeksjonen går over.

Noen ganger er det både riktig og nødvendig å bruke antibiotika i behandling av infeksjonssykdommer. Når legen har vurdert at barnet har en infeksjon som må behandles med antibiotika, er det viktig at kuren gjennomføres slik legen har bestemt.

Uriktig bruk av antibiotika kan føre til antibiotikaresistens

​Antibiotika er viktige og effektive medisiner i behandling av infeksjoner som skyldes bakterier. For å beholde antibiotika som effektive medisiner, er det viktig å begrense bruken av antibiotika til når det er behov for det. Uriktig bruk av antibiotika bidrar til utvikling av resistente (motstandsdyktige) bakterier som antibiotikabehandling ikke lenger har effekt på.

Antibiotikaresistente bakterier er et økende globalt helseproblem, og det er vanskelig å finne stadig nye typer antibiotika som kan brukes mot disse. Det er viktig å understreke at det er bakteriene som kan bli resistente, og ikke mennesker. Utfordringen er å bruke antibiotika bare når det trengs, og dermed minske forekomsten av resistente bakterier og infeksjoner som det blir vanskelig eller umulig å behandle.

Innholdet er levert av Folkehelseinstituttet

Sist oppdatert tirsdag 12. februar 2019