Antibiotika til barn

Luftveisinfeksjoner er den vanligste grunnen til at barn får antibiotika. De fleste luftveisinfeksjoner skyldes virus som kroppen normalt bekjemper på egen hånd. Antibiotika har ingen effekt på virus og lindrer heller ikke barnets plager.

For å unngå at bakterier blir resistente, bør vi unngå unødvendig bruk av antibiotika.

Barn under fem år er den gruppen som oftest får antibiotika, gjerne som behandling for luftveisinfeksjoner.

For å beholde antibiotika som effektive medisiner, er det derfor viktig å gi antibiotika til barn kun når det er nødvendig. Resistente bakterier som ikke lar seg behandle av antibiotika er et økende problem.

Råd til foreldre

  • I de fleste tilfeller av luftveisinfeksjoner er det ikke nødvendig med antibiotika. Infeksjonen går som oftest over av seg selv.
  • Virus er årsaken til de aller fleste betennelser i hals, ører og bihuler, samt alle forkjølelser. Antibiotika har ingen effekt på virus og lindrer heller ikke barnets plager. Kroppen bekjemper normalt slike virusinfeksjoner på egenhånd.
  • Mange bakterieinfeksjoner går over av seg selv uten bruk av antibiotika. Ved de fleste infeksjoner er det anbefalt å se an situasjonen i 2-3 dager. Antibiotika kan dessuten gi barnet ekstra plager som diaré og oppkast.
  • Er du i tvil om barnet ditt har en infeksjon som må behandles med antibiotika eller andre legemidler, skal du ta kontakt med lege. Legen gir også råd om hvordan du kan lindre barnets plager inntil infeksjonen går over.
  • Når legen har vurdert at barnet har en infeksjon som må behandles med antibiotika, er det viktig at barnet gjennomfører kuren slik legen har bestemt.
  • Antibiotikaresistente bakterier er et økende globalt helseproblem, og det er vanskelig å finne nye typer antibiotika som kan brukes mot disse. Utfordringen er å bare bruke antibiotika når det trengs, og dermed minske forekomsten av resistente bakterier og infeksjoner som det er vanskelig/umulig å behandle.

Innholdet er levert av Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet. Antibiotika til barn. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 17. august 2023 [hentet onsdag 29. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/medisiner/antibiotika-og-resistens/antibiotika-barn/

Sist oppdatert torsdag 17. august 2023