Hva er antibiotika?

Antibiotika er legemidler som blir brukt til å behandle bakterieinfeksjoner.

​Vi har mange bakterier i kroppen. De fleste bakterier er nyttige, men noen er farlige og kan gjøre oss alvorlig syke. Antibiotika dreper slike bakterier eller stopper dem fra å spre seg.

Antibiotika virker ikke på virus. Mange vanlige infeksjoner, som for eksempel forkjølelse, kommer av virus og skal derfor ikke behandles med antibiotika.

Når er det nødvendig å bruke antibiotika?

Hos friske mennesker går de fleste infeksjoner over av seg selv. Behandling med antibiotika kan bli nødvendig ved:

  • bakterieinfeksjoner som ikke går over av seg selv
  • farlige og dødelige bakterieinfeksjoner
  • behandling av personer med svekket immunforsvar, som for eksempel eldre, for tidlig fødte barn eller personer som behandles for kreft

Ulike typer antibiotika

Det finnes mange ulike typer antibiotika. Penicillin er den mest brukte typen antibiotika i Norge. Det er viktig at legen velger riktig type antibiotika, slik at den har effekt på akkurat den bakterien som forårsaker sykdommen. Noen ganger må legen skrive ut en kombinasjon av ulike typer antibiotika.

Smalspektret antibiotika

Smalspektrede antibiotika virker målrettet på et begrenset antall bakterier. I utgangspunktet skal legen alltid velge smalspektrede antibiotika der det er mulig.

Bredspektret antibiotika

Bredspektret antibiotika virker på mange ulike bakterier. Er du veldig syk, og det er uklart hvilke bakterier som har gjort deg syk, kan det være nødvendig med bredspektret antibiotika.

Bredspektret antibiotika blir kun brukt når det er helt nødvendig. Denne typen antibiotika påvirker nemlig også de nyttige bakteriene vi har i kroppen, for eksempel på huden, i tarmen og på slimhinnene. Når disse bakteriene blir slått ut, gir det bedre grobunn for skadelige bakterier og sopp. Det kan blant annet føre til mageproblemer, løs avføring og soppinfeksjoner. Bruk av bredspektret antibiotika gir også større risiko for antibiotikaresistens.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Hva er antibiotika?. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 26. april 2023 [hentet fredag 21. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/medisiner/antibiotika-og-resistens/hva-er-antibiotika/

Sist oppdatert onsdag 26. april 2023