Hva er antibiotika?

Vi har mange bakterier i kroppen, og de fleste er nyttige. Men noen typer er farlige, og kan gjøre deg alvorlig syk.

Antibiotikaresistens kan gjøre vanlige infeksjoner farlige

​Antibiotika er legemidler som brukes for å behandle bakterieinfeksjoner hos mennesker og dyr. Hvert år redder antibiotika millioner av menneskeliv. Mange vanlige infeksjoner, som for eksempel forkjølelse, skyldes ofte virus, og antibiotika virker ikke på virus.

Når er det nødvendig å bruke antibiotika?

​Immunforsvaret vårt kan ta knekken på både virus og bakterier. Det aller meste går over av seg selv. Men noen bakterieinfeksjoner kan bli farlige, i verste fall dødelige, og da trenger vi antibiotika. Noen har også et svekket forsvar mot infeksjoner. Det gjelder for eksempel for tidlig fødte barn, personer som gjennomgår kreftbehandling og mange eldre. For dem er det livsviktig å ha tilgang til antibiotika.

Video - hva skjer hvis antibiotika ikke lenger virker?

Antibiotikaresistens

Noen bakterier utvikler resistens mot antibiotika, det vil si at antibiotika ikke lenger har effekt på disse bakteriene. Det er ikke mennesker som blir resistente mot antibiotika, det er en egenskap hos bakteriene. Å bli smittet med en resistent bakterie er vanligvis ikke farlig for en frisk person, men hvis du er alvorlig syk eller har svekket immunforsvar, kan det være farlig å få en infeksjon som ikke kan behandles. Antibiotikaresistens er et økende problem, og blir betraktet som en av de største truslene mot folkehelsen i fremtiden.

Ulike typer antibiotika

​Det finnes mange typer antibiotika. På folkemunne kalles ofte antibiotika for penicillin. Selv om penicillin er den viktigste og mest brukte antibiotikaen, er den bare en av flere ulike grupper antibiotika.

Det er viktig at legen velger riktig type antibiotika, slik at den har effekt på akkurat den bakterien som forårsaker sykdommen. I utgangspunktet skal legen alltid velge smalspektrede antibiotika, som virker målrettet på enkelte bakterier. Hvis du er veldig syk og det er uklart hvilke bakterier som har gjort deg syk, kan det være nødvendig med bredspektret antibiotika som virker på mange ulike bakterier. Noen ganger må legen også skrive ut en kombinasjon av ulike antibiotikatyper.

Bredspektret antibiotika bør bare brukes når det er helt nødvendig. Denne typen antibiotika påvirker nemlig også bakterier som vi normalt har i kroppen og som er nyttige, for eksempel på huden, i tarmen og på slimhinnene. Når disse bakteriene blir slått ut, gir det bedre grobunn for skadelige bakterier og sopp. Det kan blant annet føre til mageproblemer, løs avføring og soppinfeksjoner. I tillegg kan det være større risiko for utvikling av antibiotikaresistens ved bruk av bredspektrede antibiotika.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert fredag 17. januar 2020