Graviditet og legemidler

Noen medisiner kan påvirke svangerskapet og fosteret, og enkelte medisiner bør du unngå hvis du er gravid. Likevel er det viktig at du fortsetter med behandling mot alvorlige sykdommer i svangerskapet, både av hensyn til deg selv og fosteret.

Gravid som tar medisiner

Det er viktig å være forsiktig og ikke bruke medisiner uten god grunn under graviditet. Medisiner kan overføres fra mors blod til fosteret gjennom morkaken (placenta).

Når fosteret vokser i magen, er dette resultatet av et fint samspill mellom mange faktorer. Noen medisiner kan forstyrre dette samspillet og påvirke fosterutviklingen på en uheldig måte.

Størst​​ fare før uke 12

Fosteret utvikler de fleste organene tidlig i svangerskapet, i perioden fra tredje til 11. uke etter befruktning. Risikoen for misdannelser er derfor størst ved bruk av medisiner i denne perioden. Det tilsvarer 5. til 13. uke etter første dag i siste menstruasjon.

I resten av svangerskapet skjer det en videre modning og utvikling av de ulike delene av kroppen.

Effekt på barnet etter fødselen

Noen medisiner som virker på hjernen kan gi forbigående abstinensplager som ubehag, muskelslapphet og nedsatt sugeevne hos barnet etter fødselen dersom mor har brukt medisinen i siste del av svangerskapet.

Vi har lite kunnskap om hvordan medisiner i svangerskapet påvirker den langsiktige mentale utviklingen hos barn.

Medisiner og rier

Det er viktig å være oppmerksom på at enkelte legemidler kan sette i gang rier før tiden, mens andre legemidler kan virke hemmende på rier.

Hvilke medisiner kan gravide bruke?

Det er en del medisiner som har vært i utstrakt bruk i lengre tid, og der det ikke er påvist skadelige effekter hos barn av kvinner som har brukt medisinen under graviditeten.

Dette er eksempler på medisiner som er trygge å bruke for gravide:

  • Penicillin, cefalosporiner (en gruppe antibiotika)
  • Lokalbedøvelse
  • Noen antihistaminer (allergimedisin)
  • Kromoglikat (allergimedisin)
  • Syrenøytraliserende miksturer, jernpreparater og folsyre

Anbefalingene ovenfor kan avvike fra informasjonen i pakningsvedlegget. Dette skyldes at anbefalingene er basert på siste tilgjengelige kunnskap, mens pakningsvedlegget oppdateres etter hvert som en får erfaring med bruk av legemiddelet.

Nesespray

Gravide og ammende kan bruke reseptfri nesespray mot nesetetthet ved forkjølelse på samme måte som andre pasienter. Dette gjelder nesedråper/nesespray mot tett nese med virkestoffene xylometazolin (Dexyl, Otrivin, Zymelin og Xylometazolinhydroklorid) og oksymetazolin (Rhinox).

Smertestillende

Ved smerter under graviditet er førstevalget smertestillende tabletter med virkestoffet paracetamol (Paracet, Pinex, Panodil og Paracetamol).

Om du er gravid bør du unngå unødvendig bruk av paracetamol. Ved behov for smertestillende bør du bruke paracetamol i lavest effektive dose, og over så kort tid som mulig. I befolkningsstudier har en sett at utstrakt bruk av paracetamol blant gravide kan gi økt risiko for fosterskader.

Søk råd hos lege dersom du har langvarige smerter og ofte har behov for smertestillende. En del smertetilstander hos gravide kan behandles på annen måte.

Har du blitt gravid mens du brukte p-piller?

Det er ikke vist at bruk av p-piller under tidlig graviditet gir økt risiko for skader hos barnet. Du skal selvsagt slutte med p-pillene når du skjønner at du er gravid.

Medisiner kan skilles ut raskere under graviditet

Fordi kroppen endrer seg under graviditeten kan noen medisiner skilles ut raskere enn normalt, særlig mot slutten av svangerskapet. Dette gjelder blant annet enkelte medisiner mot epilepsi, og det kan derfor være nødvendig å øke dosen.

Noen medisiner er skadelige for fosteret

Eksempler på medisiner som er skadelige for fosteret:

  • Isotretinoin (et kvisemiddel)
  • Tetracykliner (en type antibiotika)

Veie nytte mot risiko

Noen gravide har alvorlig sykdom der det er nødvendig å bruke medisiner også i svangerskapet. Ved alvorlig sykdom som epilepsi, depresjon eller kreft, kan det være helt nødvendig at du bruker medisiner som i sjeldne tilfeller kan skade fosteret.

Gravide med bipolar lidelse risikerer forverring av sin sykdom under graviditet, og slike forverringer øker faren for komplikasjoner i svangerskapet. Det vil derfor ofte være nødvendig å fortsette med medisiner også når du er gravid. Noen av medisinene som virker best mot bipolar sykdom, gir litt økt risiko for misdannelser. I slike tilfeller må du i samråd med legen din veie fordelene ved å ta medisinen mot risikoen for eventuelle uheldige effekter på fosteret.

Råd fra Trygg mam​mamedisin

Trygg mammamedisin er en gratis, offentlig tjeneste der leger og farmasøyter svarer på spørsmål om bruk av medisiner ved graviditet og amming.

Du kan sende inn spørsmålet ditt via nettsiden tryggmammamedisin.no. Der kan du også finne svar på spørsmål som andre har stilt tidligere.

Av og til svarer Trygg mammamedisin at det er i orden å bruke en medisin, selv om pakningsvedlegget fraråder bruk under graviditet. Dette skyldes at leger og fagfolkene ved Trygg mammamedisin gir individuelle råd på bakgrunn av tilgjengelig vitenskapelig informasjon. Oppdatering av teksten i pakningsvedlegget tar tid på grunn av strenge formelle krav.

Felleskatalogen

Har du mistet pakningsvedlegget ditt? På Felleskatalogen finner du oppdaterte, digitale pakningsvedlegg og oversikt over hvilke medisiner som er til salgs i Norge.

Zanzu

Informasjon om graviditet, fødsel og barseltid på arabisk, engelsk, farsi, fransk, norsk, polsk, somali, tigrinja og tyrkisk retta mot innvandrarar og andre med kort butid.

Innholdet er levert av Direktoratet for medisinske produkter (DMP)

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) . Graviditet og legemidler. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 8. februar 2022 [hentet fredag 21. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/medisiner/graviditet-og-legemidler/

Sist oppdatert tirsdag 8. februar 2022