Graviditet og legemidler

Det er viktig å behandle alvorlig sykdom under svangerskapet, både av hensyn til den gravide og fosteret hun bærer. Målet er å gi den gravide god behandling uten at fosteret påvirkes uheldig.

Gravid som tar medisiner

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Samtidig er det viktig å være forsiktig og ikke bruke medisiner uten god grunn. Medisinen kan overføres fra mors blod til fosteret gjennom morkaken (placenta).

Når fosteret vokser i mors liv, er dette resultatet av et fint samspill mellom mange faktorer. Noen medisiner kan forstyrre dette samspillet og påvirke fosterutviklingen på uheldig måte.  ​

Størst​​ fare før uke 12

Fosteret utvikler de fleste organene tidlig i svangerskapet, i perioden fra tredje til 11. uke etter befruktning. Risikoen for misdannelser er derfor størst ved bruk av medisiner i denne perioden. Det tilsvarer 5. til 13. uke etter første dag i siste menstruasjon. 
 
I resten av svangerskapet skjer det en videre modning og utvikling av de ulike delene av kroppen. Risikoen for misdannelser er størst i de tre første månedene av svangerskapet. 
​​

Effekt p​​å barnet etter fødselen

Noen medisiner som virker på hjernen kan gi forbigående abstinensplager som ubehag, muskelslapphet og nedsatt sugeevne hos barnet etter fødselen dersom mor har brukt medisinen i siste del av svangerskapet. 

Vi har lite kunnskap om hvordan medisiner i svangerskapet påvirker den langsiktige mentale utviklingen hos barn. ​

Virkninger på ​​den gravide

Gravide kvinner tåler stort sett medisiner like godt som andre. Et spesielt problem er at noen medisiner kan sette i gang rier før tiden mens andre kan virke hemmende på rier. 

Noen medisiner skilles ut raskere enn normalt mot slutten av svangerskapet. Dette gjelder blant annet enkelte medisiner mot epilepsi og det kan derfor være nødvendig å øke dosen av medisinen. 

Hvilke medisiner kan gravide bruke?

​Noen medisiner kan brukes av gravide fordi det er ganske sikkert at de ikke skader fosteret. Dette er medisiner som har vært i utstrakt bruk i lengre tid, og der det ikke er påvist skadelige effekter hos barn av gravide som har brukt medisinen.

Ekse​​​mpler:

 • Penicillin, cefalosporiner (en gruppe antibiotika)
 • Lokalbedøvelse
 • Noen antihistaminer (allergimedisin)
 • Kromoglikat (allergimedisin)
 • Syrenøytraliserende miksturer, jernpreparater og folsyre
 • Nesedråper/nesespray mot tett nese med virkestoffene xylometazolin (Naso, Nazaren, Otrivin, Zymelin) og oksymetazolin (Rhinox)

Anbefalingene ovenfor kan avvike fra informasjonen i pakningsvedlegget. Dette skyldes at anbefalingene er basert på siste tilgjengelige kunnskap, mens pakningsvedlegget ikke alltid oppdateres på samme måte.

​Smertestillende

Ved smerter under graviditet er førstevalget smertestillende tabletter med virkestoffet paracacetamol (Pamol, Panodil, Paracet, Paracetamol og Pinex). 

Legemiddelverket anbefaler at paracetamol brukes i laveste effektive dose, og over så kort tid som mulig. Søk råd hos lege ved langvarige smerter og stadig behov for smertestillende.

Noen medisiner er s​​kadelige for fosteret

Eksempler:

 • ​Isotretinoin (et kvisemiddel).
 • Tetracykliner (en type antibiotika).

De fleste medisiner har vi ingen sikker kunnskap om når det gjelder om de kan skade fosteret eller ei. Det er flere årsaker til dette:​

Få gravide har bruk​​​t medisinen

Effekten på fosteret er ikke undersøkt i vitenskapelige studier. De studiene som er gjort, kan ha vist motstridende resultater. Av etiske grunner blir gravide nesten alltid utelukket fra de store studiene der man prøver ut nye medisiner. 

Kunnskapen om hvordan medisiner virker på fosteret kommer derfor fra dyrestudier, meldinger om bivirkninger, studier basert på pasientregistre og fra befolkningsstudier (epidemiologiske studier).​

Har du blitt gravid mens du brukte p-piller?

Det er ikke vist at bruk av p-piller under tidlig graviditet gir økt risiko for skader hos barnet. (Du skal selvsagt slutte med på-pillene når du skjønner at du er gravid).​

Veie nytte m​​ot risiko

Noen gravide har en alvorlig sykdom der det er nødvendig å bruke medisiner også i svangerskapet.  Ved alvorlig sykdom som epilepsi, depresjon eller kreft, kan det være helt nødvendig å bruke medisiner som i sjeldne tilfeller kan skade fosteret.​

Et eksempel på dette er gravide med bipolar lidelse, som er en psykiatrisk sykdom som kjennetegnes av vekslende stemningsleie og perioder med depresjon. Det er stor risiko for forverring av bipolar lidelse under graviditet og slike forverringer øker faren for komplikasjoner i svangerskapet.

Det vil derfor ofte være nødvendig med medikamentell behandling. Problemet er at noen av de medisinene som virker best, gir litt økt risiko for misdannelser.  I slike tilfeller må den gravide i samråd med legen veie fordelene ved å ta medisinen, mot risikoen for eventuelle uheldige effekter på fosteret. ​

Tilskudd gravide bø​​r ta:

 • Folsyre. Det er vist at tilskudd av folsyre i første del av svangerskapet beskytter mot misdannelser hos barnet. Forekomsten av leppe/ganespalte og skader på ryggmargen reduseres med cirka 50 %.
 • Jern. Gravide med lite jern i kroppen (lavt s-ferritin), bør få jerntilskudd.
 • Jod. Gravide og ammende bør ta et daglig kosttilskudd med 150 mikrogram (µg) jod dersom de:
  • har et lavere daglig inntak enn 6 dl kumelk/yoghurt (men spiser hvit saltvannsfisk regelmessig), eller
  • spiser lite/ingen hvit saltvannsfisk og samtidig har et lavere daglig inntak enn 8 dl kumelk/yoghurt.

Råd fra Trygg mam​mamedisin

Trygg mammamedisin er en gratis, offentlig tjeneste der leger og farmasøyter svarer på spørsmål om bruk av medisiner ved graviditet og amming.

Du kan ringe dem på 22 92 11 00 eller sende inn spørsmålet ditt via nettsiden tryggmammamedisin.no.

Av og til svarer Trygg mamm​amedisin​ at det er i orden å bruke en medisin, selv om pakningsvedlegget fraråder bruk under graviditet. Dette skyldes at leger og fagfolkene ved T​rygg mammamedisin gir individuelle råd på bakgrunn av tilgjengelig vitenskapelig informasjon. Oppdatering av teksten i pakningsvedlegget tar tid på grunn av strenge formelle krav.  ​​​