Medisinbytte i apotek

Ett legemiddel kan selges som flere ulike merkevarer. Hver merkevare kan ha ulikt utseende og pris, men har samme virkestoff og virkning. Apoteket kan derfor tilby deg et legemiddel med annet navn enn det legen har skrevet på resepten når det finnes et likeverdig, men rimeligere alternativ.

Bilde av medisiner som kan byttes

Selv om du blir tilbudt en merkevare med annet utseende og navn, får du den samme behandlingen som legen har forskrevet. Apoteket kan bare tilby et slikt bytte når Legemiddelverket har vurdert medisinene som likeverdige og byttbare. Denne vurderingen tar hensyn til effekt, sikkerhet og kvalitet. I tillegg vurderes det om legemidlene er like nok til at det er trygt for pasientgruppen å bytte. Ordningen kalles medisinbytte i apotek.

Hvorfor bytte?

Hensikten med medisinbytte er at du og folketrygden ikke skal betale mer enn nødvendig for behandlingen. Har du spørsmål om ordningen med medisinbytte i apotek, kan du kontakte Legemiddelverket på e-post (medisinbytte@legemiddelverket.no).

Les mer om medisinbytte på nettsidene til Legemiddelverket

Originale og likeverdige legemidler

Det første godkjente legemidlet med en bestemt virkning kalles en original. Når det kommer nye legemidler med samme virkning og et annet navn, har de blitt kalt mye forskjellig: Generiske legemidler/ generika, kopimedisin, synonympreparat eller biotilsvarende legemidler.

Vil eller kan du ikke bytte?

Vil du likevel ikke bytte, kan du velge den merkevaren du ønsker hvis du selv betaler prisforskjellen. Dersom du får medisinen tilsendt eller hentet, må apoteket sørge for at du likevel får nok informasjon til å godta eller avslå bytte.

Legen kan si nei til medisinbytte dersom det er tungtveiende medisinske grunner til det. Ett eksempel er om du tidligere har hatt en alvorlig allergisk reaksjon på medisinen. Da må du ikke betale prisforskjellen.

Virkestoffresept

Stadig flere leger skriver resept på virkestoff, ikke på merkevare. Har du resept på virkestoff, er det apoteket som velger hvilken merkevare du tilbys. Du får alltid utlevert legemiddel med samme virkestoff som legen har forskrevet.

Hold oversikt over medisinene dine

Innholdet er levert av Legemiddelverket

Sist oppdatert mandag 16. januar 2023