Medisinbytte i apotek (generisk bytte)

Ofte finnes det flere medisiner som har ulike navn og ulik pris, men akkurat samme virkestoff og virkning. Da tilbyr apoteket deg en medisin med et annet navn enn det legen har skrevet på resepten når det finnes et likeverdig, men rimeligere alternativ.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Du får alltid den behandlingen legen har bestemt selv om apoteket gir deg en medisin med et annet navn. Apoteket kan bare tilby et slikt bytte når Statens legemiddelverk har vurdert medisinene som byttbare med hensyn til effekt, sikkerhet og kvalitet. Ordningen kalles medisinbytte i apotek - eller generisk bytte.

Hensikten med medisinbytte er at du eller folketrygden ikke skal betale mer enn nødvendig for behandlingen. Har du spørsmål om ordningen med medisinbytte i apotek, kan du kontakte Legemiddelverket på e-post (generiskbytte@legem​iddelverket.no).

Original og kopi

Det første godkjente legemidlet med en bestemt virkning kalles original. Når det kommer nye legemidler med samme virkning og et annet navn, kalles de generiske legemidler (generika), på folkemunne kalt kopimedisiner eller synonympreprater. Kopiversjoner av originale, biologiske legemidler kalles biotilsvarende legemidler.

Medisin med samme virkning kan ha ulikt utseende. En årsak til dette er at medisinene kan være laget på ulike måter, og dette avgjør om tablettene for eksempel skal være hvite eller fargede, runde eller ovale og så videre.

Legereservasjon mot medisinbytte

Legen kan reservere mot bytte dersom det er medisinske grunner til det, for eksempel dersom du har reagert allergisk på medisinen tidligere. Hvis legen ikke har reservert mot bytte, mener han/hun at det er greit for deg å bytte.

Dersom du likevel ikke vil bytte, må du selv betale mellomlegget for å få akkurat den medisinen du ønsker. Dersom du får medisinen tilsendt eller hentet, må apoteket sørge for at du likevel får tilstrekkelig informasjon og mulighet til å godta eller avslå et bytte.

Les mer om apotekets og legens rolle ved medisinbytte på nettsidene til Legemiddelverket.

Gode råd for riktig medisinbruk

Få oversikt over reseptene dine

Se dine resepter og informasjon om utleverte legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell.

Innholdet er levert av Legemiddelverket

Sist oppdatert torsdag 3. desember 2020