Medisinbytte i apotek (generisk bytte)

Ofte finnes det flere medisiner som har ulike navn og ulik pris, men akkurat samme virkestoff og virkning. Da tilbyr apoteket deg en medisin med et annet navn enn det legen har skrevet på resepten når det finnes et rimeligere alternativ.

Farmasøyt med to pakker  med medisiner

Illustrasjon: Scanstock Photo

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Du får alltid den behandlingen legen har bestemt selv om apoteket gir deg en medisin med et annet navn. Apoteket kan bare tilby et slikt bytte når Statens legemiddelverk garanterer at medisinene har samme medisinske virkning og er like gode. Ordningen kalles medisinbytte i apotek - eller generisk bytte.

Hensikten med medisinbytte er at du eller folketrygden ikke skal betale mer enn nødvendig for behandlingen. Har du spørsmål om ordningen med medisinbytte i apotek, kan du kontakte Legemiddelverket på e-post (generiskbytte@legem​iddelverket.no).

Original og kopi

Det første godkjente legemidlet med en bestemt virkning kalles original. Når det kommer nye legemidler med samme virkning og et annet navn, kalles de generiske legemidler (generika), på folkemunne kalt kopimedisiner eller synonympreprater. 

Medisin med samme virkning kan ha ulikt utseende. En årsak til dette er at ulike produsenter lager medisinene på litt ulike måter og har ulike vurderinger av hva pasientene foretrekker - om tablettene skal være hvite eller fargede, runde eller ovale osv.

Legereservasjon mot medisinbytte

Legen kan reservere mot bytte dersom det er medisinske grunner til det, for eksempel dersom du har reagert allergisk på medisinen tidligere. Hvis legen ikke har reservert mot bytte, mener han/hun at det er greit for deg å bytte.

Dersom du likevel ikke vil bytte, må du selv betale mellomlegget for å få akkurat den medisinen du ønsker. Dersom du får medisinen tilsendt eller hentet, må apoteket sørge for at du likevel får tilstrekkelig informasjon og mulighet til å godta eller avslå et bytte.

Les mer om apotekets og legens rolle ved medisinbytte på nettsidene til Legemiddelverket.

Gode råd for riktig medisinbruk

Få oversikt over reseptene dine

Se dine resepter og informasjon om utleverte legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell.