Få en god start med hjertemedisinen din

Har du fått ny hjertemedisin, kan du be apoteket om tjenesten Medisinstart og få ekstra informasjon og veiledning fra en farmasøyt. Tjenesten er gratis.

Kvinne får hjelp på apoteket

Medisinstart er en gratis apotektjeneste som består av to samtaler med en farmasøyt. Målet med samtalene er å svare på spørsmål du måtte ha og løse opp i eventuelle bekymringer og problemer. På den måten kan du få best mulig utbytte av behandlingen din.

Den første samtalen skal normalt skje en til to uker etter oppstart med ny hjertemedisin. Den andre samtalen foregår tre til fem uker etter at du har fått utlevert den nye medisinen.

Hvem kan bruke Medisinstart-tjenesten?

Medisinstart-tjenesten er for deg som nylig har startet med en av disse hjertemedisinene

  • blodtrykkssenkende medisin
  • blodfortynnende medisin (men ikke blodfortynnende medisin til injeksjon)
  • kolesterolsenkende statiner

Du må ha norsk fødselsnummer eller D-nummer for å kunne benytte tjenesten.

Slik får du Medisinstart på apoteket

Du kan selv gå til apoteket og be om tjenesten, eller du kan få henvisning fra legen. Medisinstart er tilgjengelig i alle apotek, og tjenesten er gratis.

Det er ingen aldersgrense for å motta tjenesten, og du kan motta tjenesten inntil tre måneder etter at du har startet med den nye medisinen.

Hvis det er vanskelig å komme seg til apoteket, kan samtalene gjennomføres over telefon. Om nødvendig kan også verge, foreldre eller pårørende motta tjenesten på dine vegne, eller sammen med deg.

Samtalene foregår under full diskresjon, og farmasøyten har taushetsplikt.

Hva bør jeg vite om medisinen min?

Når man begynner på en ny medisin vil man ofte oppdage flere nye spørsmål når man har brukt medisinen en liten stund.

Her er noen eksempler:

  • Hva gjør jeg om jeg glemmer en dose?
  • Hvilke bivirkninger kan jeg få, og er det noe jeg kan gjøre?
  • Er det noe jeg må passe på med tanke på mat, kosttilskudd eller andre medisiner?

Felleskatalogen

Har du mistet pakningsvedlegget ditt? På Felleskatalogen finner du oppdaterte, digitale pakningsvedlegg og oversikt over hvilke medisiner som er til salgs i Norge.

Innholdet er levert av Apotekforeningen

Apotekforeningen. Få en god start med hjertemedisinen din. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 6. april 2022 [hentet mandag 27. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/medisiner/medisinstart/

Sist oppdatert onsdag 6. april 2022