Legemidler

Her finner du en samlet oversikt over dine resepter på legemidler og andre varer. Opplysningene hentes fra reseptformidleren og din kjernejournal, hvor du også kan se logg over bruk.

Om tjenesten

Her vises dine resepter og informasjon om utleverte legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell.

  • I Legemidler-fanen vises aktive resepter og resepter med utleveringer de siste 12 månedene.
  • I Resepthistorikk-fanen vises alle resepter og utleveringer tre år tilbake i tid.

De aktive reseptene hentes fra reseptformidleren. De historiske reseptene dine hentes fra kjernejournal. Papir- og telefonresepter vises etter at varene er utlevert på apoteket eller bandasjisten. Reseptene er merket med kilden.

Les mer om e-resept og mine resepter

Mer om tjenesten

Skjema for å endre helsepersonells tilgang til din legemiddelinformasjon

Fant du det du lette etter?