Legemidler

Her finner du en samlet oversikt over dine resepter på legemidler og andre varer. Du kan også fornye resepter og se logg over bruk.

Om tjenesten

Her vises dine resepter og informasjon om utleverte legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell. Opplysningene hentes fra reseptformidleren og din kjernejournal.

Les mer om resepter

Se og fornye resepter

Hvis din fastlege tilbyr det, kan du be om få fornyet reseptene dine direkte fra legemidler når du er innlogget på Helsenorge. Der får du oversikt over hvilke resepter du har og om det er mer igjen på din resept.​

Hvis fastlegen din ikke tilbyr digitale tjenester på Helsenorge, vil du få beskjed om dette når du logger inn. Selv om fastlegen ikke tilbyr digitale tjenester, vil du finne informasjon om hvem fastlegen din er og kontaktopplysninger til legekontoret.