Legemidler

Her finner du en samlet oversikt over dine resepter på legemidler og andre varer. Opplysningene hentes fra reseptformidleren og din kjernejournal, hvor du også kan se logg over bruk.

Om tjenesten

Her vises dine resepter og informasjon om utleverte legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell.

  • I Legemidler-fanen vises aktive resepter og resepter med utleveringer de siste 12 månedene.
  • I Resepthistorikk-fanen vises alle resepter og utleveringer tre år tilbake i tid.

De aktive reseptene hentes fra reseptformidleren. De historiske reseptene dine hentes fra kjernejournal. Papir- og telefonresepter vises etter at varene er utlevert på apoteket eller bandasjisten. Reseptene er merket med kilden.

Les mer om e-resept og mine resepter

Mer om tjenesten

Denne tjenesten krever samtykke til Full tilgang.

Hvis du ikke vil samtykke til Full tilgang, kan du likevel se reseptene dine på Helsenorge uten å gå via Legemidler-tjenesten.

Disse tjenestene krever kun samtykke til tilgangsnivå Basis eller høyere:

For å kunne benytte denne tjenesten på vegne av andre som du ikke har foreldreansvar for, må de gi fullmakt til tjenesteområde nummer 3: Digitale helsetjenester.

Finn mer informasjon om fullmakter.

Merk at fullmakt til å se legemidler og fornye resepter ikke er det samme som fullmakt for å hente ut varer på andres vegne.

For å hente ut andres legemidler eller varer på apotek, må du bruke en fullmakt spesifikt for dette. Hos Apotekforeningen finner du skjema du kan bruke.

Du kan benytte denne tjenesten på vegne av barn under 16 år som du har foreldreansvar for, men bare hvis minst én av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet:

  • Hvis en eller flere av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet, vil begge foreldre kunne representere barnet.
  • Hvis ingen av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet, vil ingen av dem kunne representere barnet.

Her finner du mer informasjon om å representere barn på Helsenorge.

Hemmelig adresse kalles ofte «fortrolig adresse» eller «adressesperre».

Denne tjenesten er tilgjengelig for personer med fortrolig adresse.

Hvis deler av denne tjenesten inneholder informasjon fra andre tjenester som på grunn av fortrolig adresse ikke er tilgjengelig for deg, vil du heller ikke se det her.

Hvis du bor på fortrolig adresse vil du ikke kunne representere andre på Helsenorge, og andre vil heller ikke kunne handle på dine vegne.

Fant du det du lette etter?