Bivirkninger av legemidler

Alle legemidler kan ha bivirkninger. Snakk med legen hvis du opplever plagsomme bivirkninger. Meld fra til Legemiddelverket dersom du eller dine nærmeste opplever alvorlige bivirkninger.

Pasient med smerter

Illustrasjon: Legemiddelverket

​Bivirkninger er alle uønskede virkninger av et legemiddel, også ved feilbruk, misbruk og overdose.

Alle legemidler kan ha bivirkninger

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men ikke at alle som bruker et legemiddel får bivirkninger.

Hva som skal aksepteres av bivirkninger avhenger av legemidlet, sykdommen og pasienten. Vi må akseptere flere og mer alvorlige bivirkninger ved alvorlige sykdommer enn ved for eksempel bruk av p-piller.

Eldre pasienter har generelt større risiko for bivirkninger enn yngre.

Ubehag eller andre symptomer ved bruk av et legemiddel kan være bivirkninger, men de kan også være forårsaket av sykdom eller andre forhold. Det kan være vanskelig å avgjøre hva som skyldes sykdom eller andre forhold og hva som er bivirkninger.

Hvordan unngå bivirkninger

Bruk legemidlet slik det er beskrevet i pakningsvedlegget og følg legens anbefaling. Legen kan vurdere at du bruker legemidlet litt annerledes enn det som står i pakningsvedlegget fordi legen kjenner din situasjon og kan ta individuelle hensyn.

Et legemiddel kan i noen tilfeller gi uønskede virkninger, kalt interaksjoner i kombinasjon med andre legemidler eller kosttilskudd.

Husk å fortelle legen om alle legemidler og kosttilskudd du bruker. Det er ikke sikkert legen kjenner til dette fra før.

Meld fra om bivirkninger

​Snakk med legen dersom du får plagsomme symptomer du tror kan være bivirkninger av legemidlet du bruker.

Ikke alle bivirkninger er kjent når et nytt legemiddel tas i bruk. Noen bivirkninger avdekkes først når det blir tatt i bruk av flere pasienter eller brukes over lang tid. Derfor bør du melde fra til Legemiddelverket hvis du har mistanke om alvorlige bivirkninger og bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget.

Du kan melde bivirkninger av alle legemidler som er godkjent i Norge på vegne av deg selv eller dine nærmeste.

Bivirkninger av naturmidler og kosttilskudd må meldes via lege, farmasøyt på apotek eller tannlege. Bivirkninger av legemidler hos dyr må meldes via veterinær. Bivirkninger etter bruk av kosmetiske produkter kan du melde fra om direkte til Mattilsynet via internett eller du kan oppsøke helsepersonell  som deretter rapporterer videre til Folkehelseinstituttet.

Hvordan sende bivirkningsmelding for et legemiddel

Send melding ved å bruke elektronisk meldeskjema. Du må logge deg inn ved hjelp av en elektronisk ID (MinID, BankID, Commfides eller Buypass). Hvis du trenger hjelp til å melde kan lege, tannlege eller farmasøyt på apotek melde bivirkninger på dine vegne via et eget meldesystem for helsepersonell.

Meldingen din er anonym, men du må likevel oppgi dine initialer og gi opplysninger om fødselsdato, kjønn og bostedsfylke. Beskriv så nøyaktig som mulig

  • navn på legemidlet som kan ha gitt bivirkninger
  • informasjon om andre medisiner og kosttilskudd du bruker
  • opplysninger om din sykdom og helse som kan ha betydning for å vurdere bivirkningene

Det er ikke nødvendig å melde lite alvorlige bivirkninger som er nevnt i pakningsvedlegget.

Bivirkningsmeldinger bidrar til tryggere legemiddelbruk

Din melding vurderes sammen med andre meldinger i arbeidet for å gjøre medisiner tryggere å bruke. Ved behov vil pakningsvedlegget oppdateres med ny bivirkningsinformasjon.

Klage på behandling

​I noen tilfeller kan bivirkninger av legemidler skyldes behandlingssvikt. Hvis du ønsker å klage kan du snakke med pasient- og brukerombudet i ditt fylke, eller klage til fylkesmannen. Har det skjedd behandlingssvikt kan du søke om erstatning.