Bivirkninger av legemidler og vaksiner

Alle legemidler og vaksiner kan ha bivirkninger. Snakk med legen hvis du opplever plagsomme bivirkninger. Meld fra til Direktoratet for medisinske produkter (tidligere Legemiddelverket) dersom du eller dine nærmeste opplever alvorlige bivirkninger.

​Bivirkninger er alle uønskede virkninger av et legemiddel eller en vaksine, også ved feilbruk, misbruk og overdose.

Alle legemidler og vaksiner kan ha bivirkninger

Alle legemidler og vaksiner kan gi bivirkninger, men ikke alle som bruker et legemiddel får bivirkninger.

Hva som skal aksepteres av bivirkninger avhenger av legemidlet, sykdommen og pasienten. Vi må akseptere flere og mer alvorlige bivirkninger ved alvorlige sykdommer enn ved bruk av for eksempel p-piller.

Eldre pasienter har generelt større risiko for bivirkninger enn yngre.

Ubehag eller andre symptomer ved bruk av et legemiddel eller en vaksine kan være bivirkninger, men de kan også være forårsaket av sykdom eller andre forhold. Det kan være vanskelig å avgjøre hva som skyldes sykdom eller andre forhold og hva som er bivirkninger.

Hvordan unngå bivirkninger

Bruk legemidlet slik det er beskrevet i pakningsvedlegget og følg legens anbefaling. Legen kan vurdere at du bruker legemidlet litt annerledes enn det som står i pakningsvedlegget fordi legen kjenner din situasjon og kan ta individuelle hensyn.

Et legemiddel kan i noen tilfeller gi uønskede virkninger i kombinasjon med andre legemidler eller kosttilskudd. Dette kalles interaksjoner.

Husk å fortelle legen om alle legemidler og kosttilskudd du bruker. Det er ikke sikkert legen kjenner til dette fra før.

Meld fra om bivirkninger

​Snakk med legen dersom du får plagsomme symptomer du tror kan være bivirkninger av legemidlet du bruker.

Ikke alle bivirkninger er kjent når et nytt legemiddel eller en ny vaksine tas i bruk. Noen bivirkninger avdekkes først når det blir tatt i bruk av flere pasienter eller brukes over lang tid. Derfor bør du melde fra til Direktoratet for medisinske produkter (DMP) hvis du har mistanke om alvorlige bivirkninger og bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. 

Du kan melde bivirkninger av alle legemidler og vaksiner som er godkjent i Norge til Direktoratet for medisinske produkter (DMP) ved hjelp av dette skjemaet på Helsenorge. Du kan melde inn bivirkninger for deg selv og de du har foreldreansvar eller fullmakt for.

Skjemaet krever at du har samtykket til Full tilgang. Ønsker du å se hvilket samtykke du har gitt, eller endre samtykket, kan du gjøre det under Personverninnstillinger.

Meld bivirkninger til Direktoratet for medisinske produkter (DMP)

Bivirkningsmeldinger bidrar til tryggere legemiddelbruk

Meldingen din vurderes sammen med andre meldinger i arbeidet for å gjøre legemidler og vaksiner tryggere å bruke. Ved behov vil pakningsvedlegget oppdateres med ny bivirkningsinformasjon.

Bivirkninger av kosttilskudd, kosmetikk og naturmidler

Bivirkninger av kosttilskudd, kosmetikk og naturmidler må meldes via lege, farmasøyt på apotek eller tannlege.

Bivirkninger av legemidler hos dyr må meldes via veterinær.

Klage på behandling

​I noen tilfeller kan bivirkninger av legemidler skyldes behandlingssvikt. Hvis du ønsker å klage kan du snakke med pasient- og brukerombudet i ditt fylke, eller klage til fylkesmannen. Har det skjedd behandlingssvikt kan du søke om erstatning.

Felleskatalogen

Har du mistet pakningsvedlegget ditt? På Felleskatalogen finner du oppdaterte, digitale pakningsvedlegg og oversikt over hvilke medisiner som er til salgs i Norge.

Innholdet er levert av Direktoratet for medisinske produkter (DMP)

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) . Bivirkninger av legemidler og vaksiner. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 22. april 2021 [hentet søndag 21. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/medisiner/meld-bivirkninger-pa-internett/

Sist oppdatert torsdag 22. april 2021