EU/EØS-landene

Landene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) kalles enten for EU/EØS-land eller EØS-land.

Disse består av EU-landene, samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge.

EFTA-landet Sveits er ikke med i EØS-samarbeidet, men på grunn av en avtale med EU kan Europeisk helsetrygdkort benyttes der.

Dette er EU/EØS-landene:​​

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Hellas
 • Irland
 • Island
 • Italia
 • Kroatia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liechtenstein
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Malta
 • Nederland
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spania
 • Sverige
 • Tsjekkia
 • Tyskland
 • Ungarn
 • Østerrike

Innhaldet er levert av Helfo

Helfo. EU/EØS-landene. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 13. september 2023 [henta søndag 14. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/behandling-i-utlandet/eu-eos-landene/

Sist oppdatert onsdag 13. september 2023