Fødsel i EU/EØS eller Sveits

Hvis du er medlem av den norske folketrygden og føder når du oppholder deg i et annet EU/EØS-land eller Sveits, kan du få dekket deler av utgiftene uavhengig av om du har planlagt å føde i utlandet eller ikke.

Jordmor holder spedbarn

​​​

Akutt fødsel

​Hvis du føder før termin mens du oppholder deg i et annet EU/EØS-land eller Sveits, skal du i utgangspunktet få dekket utgiftene etter oppholdslandets lovgivning ved å vise frem Europeisk helsetrygdkort. Behandlingsstedet må være tilknyttet det offentlige.

Søknad om dekning av utgifter hvis du ikke har brukt helsetrygdkort

Hvis du har lagt ut for behandlingen selv, enten fordi du ikke har benyttet Europeisk helsetrygdkort, eller fordi du har født ved et privat behandlingssted, kan du i ettertid søke Helfo om å få dekket utgiftene.

For å kunne ha rett til refusjon må du som hovedregel være medlem i folketrygden. Hvis Helfo anser deg for å være bosatt i et annet EU/EØS-land, kan du ikke få refusjon fra Helfo for behandling mottatt i bostedslandet ditt. Her finner du viktig informasjon om hvilke personer som har rett til å benytte seg av ordningen.

Planlagt fødsel

​Hvis du ønsker å reise til et annet EU/EØS-land for å føde, vil du kunne få dekket deler av utgiftene. Du kan ikke få refusjon for utgifter til planlagt fødsel i Sveits.  

Du må legge ut og søke Helfo om refusjon i etterkant. 

Du må selv inngå avtale med en fødeinstitusjon i landet du skal til.  

Forhåndstilsagn – en frivillig ordning

Du kan søke Helfo om forhåndstilsagn for å avklare om du har rett til refusjon av utgifter til planlagt fødsel i EU/EØS. Forhåndstilsagnet bekrefter at du har krav på å få dekket utgiftene til fødselen. Du vil også få vite hvor mye du maksimalt kan få dekket.

Sammen med søknaden må du sende inn en bekreftelse på at du er gravid, for eksempel helsekort for gravide. Du må også sende inn et behandlingstilbud fra fødeinstitusjonen der du planlegger å føde.

Selv om du får forhåndstilsagn, må du likevel betale og deretter søke Helfo om refusjon.

Les mer om forhåndstilsagn på siden «Sykehusbehandling og andre spesialisthelsetjenester i EU/EØS-land».

Lengre opphold i et annet EU/EØS-land eller Sveits

Skal du oppholde deg i en lengre periode i et annet EU/EØS-land eller i Sveits før eller etter fødselen, bør du forsikre deg om at du har rett til å få dekket fødselen og helsetjenester for deg og barnet ditt.

Du bør undersøke om du har rett til rettighetsdokument S1 fra Norge. Les mer om hvem som har rett til rettighetsdokument S1 og hvordan du søker om å få det (se steg 2, 3 og 4).

Med rettighetsdokument S1 dekkes fødselen og andre helsetjenester for deg og barnet etter reglene i landet der du oppholder deg.

Helsehjelpen du eller barnet ditt mottar, må være en del av det offentlige helsetilbudet i oppholdslandet. Du betaler en eventuell egenandel på lik linje med landets øvrige innbyggere.

Studenter

Hvis du er student i et EU/EØS-land eller i Sveits og er medlem i den norske folketrygden, skal du vise Europeisk helsetrygdkort i forbindelse med fødsel ved et offentlig behandlingssted. Helsetrygdkortet skal også brukes i forbindelse med svangerskapskontroller og lignende.

Les mer om medlemskap i den norske folketrygden for studenter i EU/EØS-land og Sveits.

Du vil få dekket utgiftene du har i forbindelse med graviditet og fødsel etter oppholdslandets regler. Det er derfor viktig å være oppmerksom på at tilbudet som gis til gravide vil variere fra land til land.

Hvis du har lagt ut for utgiftene til fødselen, enten fordi du ikke har benyttet Europeisk helsetrygdkort, eller fordi du har født ved et privat behandlingssted, kan du i ettertid søke Helfo om refusjon.

Søk Helfo om forhåndstilsagn

Du kan søke Helfo om forhåndstilsagn for å avklare om du har rett til refusjon av utgifter til planlagt fødsel i EU/EØS.

Logg inn på Helfos digitale skjema

Logg inn på Helfos digitale skjema og søk om forhåndstilsagn eller om å få refundert utgifter.

Her finner du nyttig informasjon om å sende digitalt skjema.

Papirskjema

Hvis du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet sende oss papirskjema. Husk dokumentasjon!

Fyll ut og send inn følgende skjema til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg:

Søk Helfo om refusjon

Du må sende skjema og dokumentasjon til Helfo innen 6 måneder fra behandlingsdato. Hvis du ikke har gjort opp på stedet, men har mottatt en faktura i etterkant, beregner vi fristen fra fakturadatoen i stedet for behandlingsdatoen. Med faktura mener vi i denne sammenhengen den første betalingsoppfordringen / det første betalingskravet som er sendt fra behandleren. 

Du må sørge for å få med deg original, spesifisert faktura og bekreftelse på at utgiftene til fødselen er betalt. Refusjonen begrenses oppad til det beløpet en fødsel ville kostet i Norge.

Logg inn på Helfos digitale skjema

Logg inn på Helfos digitale skjema og søk om forhåndstilsagn eller om å få refundert utgifter.

Her finner du nyttig informasjon om å sende digitalt skjema.

Papirskjema

Hvis du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet sende oss papirskjema. Husk dokumentasjon!

Fyll ut og send inn følgende skjema til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg:

Fullmakt ved Helfo-henvendelser

Kontakter du Helfo på vegne av noen andre, må du ha fullmakt.

Foreldre/foresatte må også ha fullmakt fra barn over 18 år. Gjelder det helseopplysninger, må du ha fullmakt fra barn over 16 år. Dette er fordi den helserettslige myndighetsalderen er 16 år.

Fyll ut fullmaktsskjemaet og send det til Helfo som vedlegg i digitalt skjema, eller send det i posten til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon til den som gir fullmakten.

Ta kontakt med Veiledning Helsenorge

Ta kontakt med Veiledning Helsenorge hvis du lurer på om du har rett til helsetrygdkort eller dekning av helsetjenester i utlandet:

  • Telefon: +47 23 32 70 00
  • Telefaks: +47 33 34 73 73

Innhaldet er levert av Helfo

Helfo. Fødsel i EU/EØS eller Sveits. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tysdag 23. april 2024 [henta tysdag 23. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/behandling-i-utlandet/fodsel-i-eu-eos-eller-sveits/

Sist oppdatert tysdag 23. april 2024