Fødsel utenfor EU/EØS

Hvis du har medlemskap i den norske folketrygden og er turist eller på midlertidig opphold, kan du få dekket utgifter til fødsel i land utenfor EU/EØS. Du får bare dekket utgifter til selve fødselen.

Mor med spedbarn

​​​

Utgifter som er direkte knyttet til selve fødselen kan dekkes, som for eksempel barselopphold på sykehus.

Hvis det oppstår situasjoner under fødselen som medfører at barnet har behov for videre oppfølging, dekkes ikke den videre behandlingen. Utgifter til svangerskapskontroller, vaksiner og spedbarnskontroller dekkes heller ikke.

Verken du eller den nyfødte har rett til refusjon for helsetjenester under midlertidig utenlandsopphold utenfor EU/EØS. Du bør tegne en reiseforsikring som dekker helseutgifter for dere begge.

Du må legge ut for utgiftene til fødselen og søke Helfo om refusjon når du kommer hjem. 

Utgifter til helsehjelp i Storbritannia

Storbritannia gikk ut av EU/EØS i 2020 (brexit). Dette medførte endringer i rett til å få dekket utgifter til helsehjelp. Fra 1. januar 2024 gjelder en ny trygdeavtale mellom Storbritannia og Norge.

Les mer om stønad til helsetjenester i Storbritannia.

Send Helfo søknad om refusjon

Du kan søke om refusjon for utgifter til fødsel ved å bruke digitalt skjema. Du trenger disse vedleggene:

  • originale spesifiserte kvitteringer eller original spesifisert faktura med dokumentasjon på at du har betalt for alle utgifter du har hatt i forbindelse med fødselen
  • kopi av helsekort for gravide eller annen dokumentasjon fra norsk helsepersonell på graviditet
  • kopi av fødselsattest

Frist for å sende inn søknad

Du må sende skjema og dokumentasjon til Helfo innen 6 måneder fra behandlingsdato. Hvis du ikke har gjort opp på stedet, men har betalt i etterkant, beregner vi fristen fra betalingsdatoen.

 

Her finner du nyttig informasjon om å sende digitalt skjema.

Papirskjema

Hvis du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut

og sende sammen med dokumentasjon til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Fullmakt ved Helfo-henvendelser

Kontakter du Helfo på vegne av noen andre, må du ha fullmakt.

Foreldre/foresatte må også ha fullmakt fra barn over 18 år. Gjelder det helseopplysninger, må du ha fullmakt fra barn over 16 år. Dette er fordi den helserettslige myndighetsalderen er 16 år.

Fyll ut fullmaktsskjemaet og send det til Helfo som vedlegg i digitalt skjema, eller send det i posten til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon til den som gir fullmakten.

Innhaldet er levert av Helfo

Helfo. Fødsel utenfor EU/EØS. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert måndag 2. oktober 2023 [henta tysdag 23. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/behandling-i-utlandet/fodsel-utenfor-eu-eos/

Sist oppdatert måndag 2. oktober 2023