Bruk av hjertestarter

En hjertestarter er et apparat som gir ett eller flere strømstøt gjennom hjertet ved hjertestans, ved hjelp av to elektroder klistret på brystet. En hjertestarter bør kobles til så raskt som mulig etter at man har begynt med hjerte- og lungeredning.

Hjertestarter

Tiden fra hjertet stanser til det gis strømstøt med en hjertestarter er sammen med hjerte-lungeredning den viktigste faktoren for overlevelse etter hjertestans utenfor sykehus.

Enkel å bruke

Hjertestartere er laget slik at hvem som helst skal kunne bruke dem. Alle hjertestartere har tydelige tegninger og stemmeveiledning.

Det er en stor fordel å ha gått på kurs for å kunne bruke hjertestarteren mest mulig effektivt. De fleste kurs i hjerte-lungeredning gir også en enkel innføring i bruk av hjertestarter.

Mange, men ikke alle, som får hjertestans har en kaotisk hjerterytme som kan nullstilles med et strømstøt. Du kan ikke se hvilken hjerterytme en person har, men hjertestarteren kan analysere hjerterytmen.

Øvelse på hjerte- og lungeredning på dukke

Slik bruker du en hjertestarter

​Ring 113 og start med hjerte- og lungeredning (HLR)

Ikke avbryt HLR - be om hjelp

 • Unngå avbrudd i hjerte-lungeredningen.
 • Dersom det finnes en hjertestarter i nærheten, bør du få noen til å hente den mens du fortsetter å gjøre hjerte-lungeredning på pasienten.
 • Helsepersonellet på 113 vil kunne veilede deg frem til nærmeste hjertestarter.

Finn din nærmeste hjertestarter her (113.no)

Slik bruker du en hjertestarter

 • Slå på hjertestarteren og følg hjertestarterens råd.
 • Plasser elektrodene på bar hud som vist på tegningen - én under høyre krageben og én under venstre armhule.
 • Fortsett med hjerte-lungeredning til elektrodene er plassert og hjertestarteren er klar til å analysere hjerterytmen.
 • Hjertestarteren ber deg om å stoppe hjerte- og lungeredningen når den analyserer hjerterytmen, når den lader og eventuelt skal gi støt.
 • Dersom personen har ventrikkelflimmer eller ventrikkeltakykardi, vil hjertestarteren anbefale at du trykker på sjokknappen slik at strømstøt utløses.
 • Ofte har personen som har hjertestans en hjerterytme hvor strømstøt ikke vil ha noen effekt. Da vil hjertestarteren gi beskjed om at støt ikke er anbefalt, og be deg fortsette med hjerte-lungeredning.
 • Start med hjerte- og lungeredning igjen etter at strømstøt er gitt (eller ikke gitt).
 • Hjertestarteren vil be deg om å stoppe HLR hvert tredje minutt for å analysere hjerterytmen på nytt.
 • Fortsett med hjerte-lungeredning til ambulansen kommer, eller du ser sikre tegn til liv, som at personen puster normalt, våkner, åpner øynene eller begynner å bevege seg. 

Barneelektroder eller barnemodus

Hjertestartere skal også brukes ved hjertestans hos barn. For små barn under 30 kg (ca. 8 år) finnes det barneelektroder eller barnemodus med innstillinger som regulerer ned strømstyrken.

Dersom det ikke er barneelektroder eller barnemodus tilgjengelig, kan du i samråd med 113 bruke de vanlige elektrodene, også på de aller minste barna.

Når skal hjertestarter ikke brukes på barn?

Den vanligste årsaken til hjertestans hos barn er oksygenmangel. I de tilfellene er det sjelden en hjerterytme som kan behandles med et strømstøt. Derfor bør det fokuseres mest på god hjerte- og lungeredning med brystkompresjoner og munn-til-munn ved hjertestans hos barn. 

Finn din nærmeste hjertestarter her (113.no)

Eier du en hjertestarter, kan du registrere den eller oppdatere informasjon om den her.

Se etter lignende symboler for å finne en hjertestarter.

Se etter lignende symboler for å finne en hjertestarter.

Akutt medisinsk hjelp 113

Dersom du trur at tilstanden er farleg eller lett kan bli det, skal du straks ringje medisinsk nødtelefon 113.

Legevakt

116 117

Ring legevakta når det hastar å få hjelp, eller dersom fastlegen ikkje er tilgjengeleg.

Døgnope

Innhaldet er levert av Helsedirektoratet, Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS)

Helsedirektoratet, Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS). Bruk av hjertestarter. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert måndag 19. desember 2022 [henta tysdag 23. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/forstehjelp/bruk-av-hjertestarter/

Sist oppdatert måndag 19. desember 2022