Hjerte- og lungeredning (HLR)

Dersom en bevisstløs person ikke puster, eller har unormal pust, må du starte hjerte- og lungeredning (HLR). Ring 113 for hjelp, og start med å gi 30 brystkompresjoner og to innblåsninger.

Hjerte- og livredning

Ring 113 dersom du finner en bevisstløs person. Ved behov for HLR vil medisinsk personell på 113 veilede og hjelpe deg helt til ambulansen kommer. Sett telefonen på høyttaler slik at du har hendene fri.

Hjerte- og lungeredning på voksne

Dersom personen ikke lar seg vekke og ikke puster normalt, vil 113 gi deg beskjed om å starte hjerte- og lungeredning med 30 brystkompresjoner og to innblåsninger (ventilasjoner).

Legg personen på gulvet og sjekk pusten

 • Personen må ligge på ryggen på hardt underlag når du skal gjøre HLR.
 • Stå på kne tett inntil personens brystkasse.
 • Gi fri luftvei ved å dra personens hake fremover i et underbitt.
 • Bøy personens hode litt bakover og hold grepet (hodet og haken).
 • Sjekk pusten ved å legge kinnet ditt nært munn og nese, og hør og føl etter varm luftstrøm.
 • Se mot bryst og mage etter pustebevegelser.
 • Bruk inntil 10 sekunder for å bestemme om det er normal pust eller ikke.

30 brystkompresjoner

 • Stå på kne tett inntil personens brystkasse.
 • Legg dine hender oppå hverandre midt på brystkassen til personen.
 • Gi 30 brystkompresjoner.
 • Takten skal være 100-120 trykk per minutt. Tell høyt, så hjelper 113 deg med å holde riktig tempo.
 • Du skal trykke hardt ned, 5-6 cm, bruk strake armer for å trykke hardt nok.
 • Pass på å slippe helt opp mellom hver brystkompresjon slik at du ikke lener deg på brystkassen.

To innblåsinger

 • Hold fri luftvei ved å bøye hodet til personen litt bakover og løfte haken frem.
 • Hold for nesen og dekk hele personens munn med din munn.
 • Gjør to forsiktige innblåsninger.
 • Fortsett deretter med 30 brystkompresjoner.

Når pasienten har fri luftvei, skal det lite kraft til for å få luft ned i lungene. Det er nok luft når du ser at brystet hever seg.

HLR 30 + 2

Fortsett å veksle mellom 30 brystkompresjoner og to innblåsninger til ambulansepersonellet overtar.

Skift raskt mellom kompresjoner og innblåsninger.

113 vil fortelle når ambulansen er framme og veileder deg hele tiden. 113 vil også veilede deg til finne nærmeste hjertestarter dersom dere er mer enn en som kan gi førstehjelp.

Hjerte- og lungeredning på barn

Er et barn bevisstløst må du ringe 113. Du vil få veiledning i å lage fri luftvei og sjekke etter normal pust i inntil 10 sekunder. Ved manglende pust eller unormal pust, start med hjerte- og lungeredning. Barn regnes fra ett år til pubertet.

Legg barnet på gulvet og sjekk pusten

 • Legg barnet på hardt underlag.
 • Sett deg på kne ved siden av barnets brystkasse.
 • Legg en hånd på barnets panne og bøy hodet litt bakover.
 • Dra haken fram i et underbitt.
 • Sjekk om barnet puster normalt; se, føl, lytt.

Gi fem innblåsninger først

Den vanligste årsaken til at barn får hjertestans er at de får et pusteproblem og ikke får nok oksygen til hjernen og kroppen. Prøv derfor fem innblåsninger først, for å få pusten i gang igjen:

 • Dekk hele munnen til barnet med din munn.
 • Klem sammen barnets nesebor.
 • På små barn kan du dekke barnets nese og munn med din munn.
 • Blås forsiktig og rolig inn (ett sekund) til du ser at barnets bryst så vidt hever seg.
 • Slipp opp din munn, la barnets brystkasse senke seg og gjenta ny innblåsning umiddelbart.
 • Gi fem innblåsninger og vurder situasjonen på nytt sammen med 113.

Gi 30 brystkompresjoner og to innblåsninger

Dersom de fem innledende innblåsningene ikke får barnet til å begynne å puste, må du starte hjerte- og lungeredning med 30 brystkompresjoner og to innblåsninger.

30 brystkompresjoner

 • Stå på kne tett inntil siden av barnets brystkasse.
 • Legg din hånd midt på barnets brystkasse, mellom brystvortene.
 • Trykk ned ca. en tredjedel av barnets brystkasse og slipp helt opp igjen.
 • Gi 30 raske trykk, tempoet skal være ca.100-120 trykk per minutt.
 • Hold armen strak.

To innblåsninger

Nå gjør du kun to innblåsninger – som beskrevet over, deretter en ny runde med 30 kompresjoner.

HLR 30 + 2

Fortsett med runder av 30 brystkompresjoner og to innblåsninger helt til ambulansepersonellet overtar eller barnet våkner.

Hjerte- og lungeredning på baby under ett år

Om babyen er bevisstløs, du har gitt fri luftvei, og babyen ikke puster normalt, start hjerte- og lungeredning med veiledning fra 113. Bruk mobiltelefonens høyttalerfunksjon.

Legg babyen på gulvet og sjekk pusten

 • Legg babyen på ryggen på et hardt underlag.
 • Stå på kne ved siden av babyen.
 • Legg en hånd på pannen og hold hodet i nøytral stilling (i en rett linje fra ryggraden, hodet skal ikke bakover).
 • Dra haken fram i et underbitt.
 • Sjekk om babyen puster normalt.

Gi fem innblåsninger først

Den vanligste årsaken til at babyer får hjertestans er at de får et pusteproblem og ikke får nok oksygen til hjernen og kroppen. Prøv derfor først fem innblåsninger:

 • Gap over både nese og munn.
 • Blås forsiktig og rolig inn til du så vidt ser at brystet hever seg litt (en munnfull luft er nok).
 • Slipp opp din munn, slik at babyens bryst senker seg, og luften strømmer ut.
 • Gjenta med en ny munn-til-munn og neseinnblåsning umiddelbart.
 • Gi fem slike forsiktige innblåsninger.

Virker det som om det ikke går luft i lungene når du har gitt fri luftvei og gir innblåsning, vurder om det kan være et fremmedlegeme som sperrer luftveien. Se i munnen etter hver serie med brystkompresjoner om det er et fremmedlegeme i munnen du kan fjerne.

Gi 30 brystkompresjoner og to innblåsninger

Dersom de fem innledende innblåsningene ikke får babyen til å begynne å puste, må du starte hjerte- og lungeredning med 30 brystkompresjoner og to innblåsninger. Slik gjør du:

30 brystkompresjoner

 • Legg babyen på hardt underlag.
 • Hold hendene rundt babyens brystkasse og trykk med begge tomlene på brystbeinet, mellom brystvortene til babyen.
 • Trykk hardt og raskt rett ned ca. 1/3 av brystkassens dybde.
 • Gi 30 brystkompresjoner og slipp opp mellom hver gang. Takten skal være ca. 100 trykk per minutt.
 • Tell høyt, så hjelper 113 deg med å holde riktig tempo.

To innblåsninger

Gjør to forsiktige innblåsninger som beskrevet over.

Når luftveien er fri, skal det lite kraft til for å få luft ned i babyens lunger. Luftmengden er bare cirka en munnfull til du ser at brystet hever seg.

Gjenta deretter 30 brystkompresjoner.

HLR 30 + 2

Fortsett med 30 brystkompresjoner og to innblåsninger helt til ambulansepersonellet overtar eller barnet våkner.

Skift raskt mellom kompresjoner og innblåsninger. 113 vil fortelle når ambulansen er framme og veilede deg hele tiden.

Kurs og opplæring i hjerte- og lungeredning

Hvert år får cirka 3 700 personer hjertestans utenfor sykehus. 85 % av dem får HLR av personer som er til stede før ambulansen kommer (kilde: Norsk hjertestansregister).

Lær deg å gjenkjenne tegnene på hjertestans, hvordan du varsler til 113 og hvordan du kan gjøre livreddende førstehjelp med HLR. Dette lærer du på førstehjelpskurs. Når du har lært det, er det nyttig å øve på ferdighetene med jevne mellomrom.

Plakater for å utføre HLR

Retningslinjer og plakater fra Norsk Resuscitasjonsråd (nrr.org).

Akutt medisinsk hjelp 113

Dersom du trur at tilstanden er farleg eller lett kan bli det, skal du straks ringje medisinsk nødtelefon 113.

Legevakt

116 117

Ring legevakta når det hastar å få hjelp, eller dersom fastlegen ikkje er tilgjengeleg.

Døgnope

Innhaldet er levert av Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS)

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS). Hjerte- og lungeredning (HLR). [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 6. juli 2023 [henta søndag 14. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/forstehjelp/hjerte-og-lungeredning/

Sist oppdatert torsdag 6. juli 2023