Fullmakt på vegne av personer med varig manglende helserettslig samtykkekompetanse

Det er mulig å få tilgang til tjenester på Helsenorge på vegne av personer med varig manglende helserettslig samtykkekompetanse.

Hva er helserettslig samtykkekompetanse?

Dersom en person er åpenbart ute av stand til å ivareta sine interesser og forstå hva et samtykke innebærer, kan vedkommende mangle helserettslig samtykkekompetanse. Dette kan skyldes fysiske eller psykiske forstyrrelser, demens, eller psykisk utviklingshemming, og tilstanden må være varig.

Nærmeste pårørende

Det er kun nærmeste pårørende som kan få fullmakt til bruk av tjenester på Helsenorge på vegne av personer med manglende helserettslig samtykkekompetanse. 

Nærmeste pårørende er de som i størst grad har varig og løpende kontakt med personen som mangler helserettslig samtykkekompetanse. En person kan ha mange pårørende, men ikke alle har samme rettigheter selv om de bidrar på ulike måter.

Merk at nærmeste pårørendes rett til informasjon og medvirkning fortsatt skal foregå sammen med personen det gjelder.

Slik får du fullmakt 

Personen med varig manglende helserettslig samtykkekompetanse må være over 12 år, og nærmeste pårørende må være over 18 år for at det skal kunne gis fullmakt. 

Skjema for å få fullmakt

Følgende skjema må sendes inn for å få fullmakt på vegne av en person med varig manglende helserettlig samtykkekompetanse:

Fornye fullmakten

Fullmakten vil gjelde for maksimalt 5 år av gangen. Hvis du skal forlenge fullmakten, må du fornye den før perioden på 5 år er ferdig. Når fullmakten utløper, henter ikke Helsenorge inn ny informasjon om personen du representerer. 30 dager etter at fullmakten utløper, slettes profilen deres på Helsenorge. 

Avslutte fullmakten

Hvis du som nærmeste pårørende ønsker å avslutte fullmakten, kan du selv oppheve den ved å logge deg inn på Helsenorge.

Dersom du ikke har mulighet til å logge deg inn, kan du fylle ut og sende inn skjema for å trekke tilbake fullmakt til Helsenorge på vegne av personer med manglende helserettslig samtykkekompetanse (PDF)

Tjenester på vegne av barn

Ved fullmakt på vegne av personer over 12 år som ikke har samtykkekompetanse, har du tilgang til alle tjenester som gjelder for barn under 12 år unntatt Bytte fastlege. For å bytte fastlege for personen må du kontakte Veiledning Helsenorge.

Se informasjon om å bruke Helsenorge på vegne av barn under hver tjeneste

Veiledning Helsenorge

23 32 70 00

Kvardagar kl. 08:00 - 15:30

Innhaldet er levert av Norsk helsenett

Norsk helsenett. Fullmakt på vegne av personer med varig manglende helserettslig samtykkekompetanse. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 11. august 2022 [henta tysdag 23. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/fullmakt/om/fullmakt-pa-vegne-av-personer-med-manglende-samtykkekompetanse/

Sist oppdatert torsdag 11. august 2022