Helseregistre

Her vises en oversikt over offentlige helseregistre. Helseregistre bidrar til blant annet å ivareta og forbedre helsetjenester og behandlingstilbud. Du har rett til innsyn i hva som er registrert om deg i registrene.

Om tjenesten

Når du benytter helsetjenester i Norge legges det opplysninger om deg inn i helseregistre. Hvilke opplysninger og registre det gjelder, er avhengig av hvilken type helsehjelp eller behandling du får.

De som behandler opplysningene i disse registrene har taushetsplikt. Opplysninger som kan kobles til identifiserbare personer er strengt regulert.

Du har rett til innsyn i opplysningene som er lagret om deg.

I denne tjenesten finner du informasjon om hvert enkelt register, og hvor du kan henvende deg for å få slikt innsyn. Du trenger ikke logge inn for å få oversikt over hvor du skal henvende deg for å komme i kontakt med de ulike helseregistrene.

I noen registre kan du få digitalt innsyn med en gang, uten å kontakte registereret og be om det. For å gjøre dette, må du først logge deg inn i Helsenorge.

Les mer om Helseregistre og innsyn i dine opplysninger.