Om pasientjournal

Når du logger inn i tjenesten Pasientjournal får du tilgang til pasientjournalen din fra noen sykehus. Andre pasientjournaler, som for eksempel hos fastlegen, er ikke tilgjengelig på Helsenorge.

Pasientjournalen din på Helsenorge

Tjenesten Pasientjournal viser deg dokumenter fra behandling du har fått ved utvalgte sykehus i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst. Eksempler på hva du kan se er prøvesvar, epikriser fra operasjoner og notater fra konsultasjoner.

Du kan også laste ned dokumenter fra pasientjournalen din, da legger de seg i tjenesten Dokumenter.

Du kan ikke skrive eller gjøre endringer i journalen selv. Du kan heller ikke laste opp dokumenter.

Slik får du tilgang til pasientjournalen din 

Du må være over 16 år for å få tilgang til pasientjournalen din på Helsenorge. Du må også ha gitt samtykke til tilgangsnivå Basis+ eller høyere. Slik styrer du samtykkenivåene dine.

Slik reserverer du deg mot tilgang 

Hvis du ikke ønsker at pasientjournalen din skal være tilgjengelig på Helsenorge, kan du reservere deg mot at den skal vises ved å logge deg inn på Helsenorge og endre personverninnstillingene i profilen din.

Du kan også fylle ut og sende inn papirskjemaet, Skjema for å fjerne eller gjenopprette tilgangen til digitalt innsyn i pasientjournal på Helsenorge

Hvis du på et senere tidpunkt ønsker å gjenoppretter tilgangen, bruker du de samme skjemaene.

Hva er en pasientjournal?

Når du er til behandling hos fastlege eller på sykehus samles alle notater, dokumenter, prøvesvar og røntgenbilder i en journal der du får behandling. Denne journalen kalles pasientjournal. 

Tilgang til pasientjournal på vegne av barn og andre

Tilgang til andres pasientjournal ved fullmakt

Hvis du er noens pårørende, kan du få tilgang til pasientjournalen deres ved å få fullmakt til å representere dem på Helsenorge. På samme måte kan andre som representerer deg få tilgang til din pasientjournal. Les mer om å representere andre på Helsenorge.

Tilgang til pasientjournal ved dødsfall

Hvis den du er pårørende til dør, har du som regel rett til å få tilgang til pasientjournalen deres. Da må du kontakte virksomheten som har pasientjournalen. Det kan være fastlegen, sykehuset eller kommunen hvor den du har vært pårørende til ble behandlet.

Be om utskrift eller kopi av pasientjournalen din

Du kan be om utskrift eller kopi av hele eller deler av pasientjournalen din ved å sende inn et skjema til behandlingsstedet der du har vært pasient. Skjemaet er både digitalt og i papirformat.

Se hvem som har vært inne i pasientjournalen din

Du har rett til å få vite hvem som har hatt innsyn i pasientjournalen din, og hvem som har fått utlevert opplysninger fra den. Det kan være flere grunner til at helsepersonell er inne i en pasientjournal. Alle som ser i pasientjournalen din blir registrert i tilgangsloggen.

Du kan se tilgangsloggen når du logger deg inn på pasientjournalen din.

Dersom du har spørsmål, eller ønsker å melde om innsyn du mener kan være urettmessige, må du kontakte sykehuset det gjelder skriftlig.

Be om endring i pasientjournalen din

Du kan be om at opplysninger i pasientjournalen din blir endret eller slettet. For at sykehuset skal kunne sjekke konkrete tilfeller i journalen, må henvendelsen være skriftlig. For å endre på pasientjournalen din kontakter du sykehuset der du har mottatt behandling ved å sende inn et skjema. Skjemaet er både digitalt og i papirformat.

Strenge vilkår for endring i pasientjournal

Det er strenge regler for endring og sletting i pasientjournal. Det er journalansvarlig ved sykehuset du har blitt behandlet ved som avgjør om vilkårene for endring eller sletting er oppfylt ifølge loven.

Hvis du får avslag på endringene du har bedt om, sendes vedtaket til deg i posten. Du kan klage på vedtaket til Statsforvalteren

Hvis du ser andre personers opplysninger

Hvis du oppdager dokumenter som tilhører andre i din pasientjournal, må du straks ringe til sykehuset slik at feilen kan rettes opp så raskt som mulig. 

Be om å sperre pasientjournalen for helsepersonell

Du kan sperre tilgang til journalen din slik at enkelte helsepersonell ikke får tilgang til den.

For å sperre pasientjournalen din, kan du sende inn et skjema til det sykehuset du fikk behandling ved. Skjemaet er både digitalt og i papirformat.

Konsekvenser ved å sperre pasientjournalen for helsepersonell

I en akutt situasjon vil helsepersonell ha behov for rask tilgang til alle  opplysninger om deg, for å kunne gi deg helsehjelp. Vurder derfor hva dette kan ha å si for deg før du ber om å sperre pasientjournalen din.

Hvis du har sperret ett eller flere dokumenter i pasientjournalen din, blir de ikke tilgjengelige i din kjernejournal. Det betyr at heller ikke din fastlege, legevaktslege eller andre behandlere utenom sykehuset kan se dem. Les mer om kjernejournal.

Hva skjer med pasientjournalen hvis legen eller behandler slutter? 

Hvis fastlegen eller behandleren din slutter eller legger ned virksomheten sin, blir pasientjournalen din vanligvis overført til ny behandler. Hvis ikke ny behandler overtar journalen, skal den overføres til Norsk helsearkiv.

Hvis pasientjournalen din er overført til Norsk helsearkiv, kan du bestille følgende tjenester:

Liste over behandlere som har levert pasientjournaler til Norsk helsearkiv.

Hvem leverer ikke journalen til Norsk helsearkiv?

Ikke alle behandlere leverer pasientjournaler til Norsk helsearkiv. I disse tilfellene oppbevares journalene i virksomheten. Dette gjelder:

  • Behandlere som er ansatt i kommunen
  • Behandlere ved sykehus
  • Behandlere ved barne- og ungdomspsykiatrien (BUP)
  • Behandlere ved distriktspsykiatriske sentre (DPS)

Gi tilbakemelding til sykehus i Helse Nord

Du kan gi tilbakemelding på kontakten du har hatt med sykehus i Helse Nord ved å fylle ut dette skjemaet. Du kan også skrive ut papirskjemaet (PDF) og sende det inn til sykehuset du har hatt kontakt med. 

Du kan også klage på faktura du har motatt fra sykehus i Helse Nord ved å fylle ut dette papirskjemaet (PDF) og sende det inn til sykehuset du har mottatt faktura fra.

Sist oppdatert tysdag 20. desember 2022