Om pasientjournal

Pasientjournal gir deg tilgang til utvalgte dokumenter fra behandlingen på sykehus i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst. Andre pasientjournaler, som for eksempel hos fastlegen, er ikke tilgjengelig på Helsenorge.

Hva er en pasientjournal?

Når du er til behandling hos fastlege eller på sykehus samles alle notater, dokumenter, prøvesvar og røntgenbilder i en journal der du får behandling. Denne journalen kalles pasientjournal. Pasientjournalen er underlagt taushetsplikt og bare de som trenger informasjon for å gi deg behandling  skal ha tilgang til den.

Pasientjournalen inneholder opplysninger om diagnose, sykdomsforløp, behandling og prøvesvar. I tillegg kan du se hvilken informasjon om behandlingen du har mottatt og om andre forhold som kan ha betydning for senere behandling.

Du har rett til å se hva som står i pasientjournalen din. Du har også rett til å få forklart ord og uttrykk som er vanskelige å forstå.

Blodtype

Du finner dessverre ikke informasjon om hvilken blodtype du har i pasientjournalen din på Helsenorge.

Pasientjournalen din på Helsenorge

Ved å logge inn i tjenesten Pasientjournal på Helsenorge vil du få tilgang til pasientjournalen din fra noen sykehus. Pasientjournalen din vil kun vises når du har logget deg inn.

Du må være over 16 år for å få tilgang til pasientjournalen din på Helsenorge.

Helse Midt-Norge

Sykehus i Helse Midt viser ikke pasientjournal på Helsenorge.

Helseplattformen lager felles journalsystem for hele helsetjenesten og en pasientportal for alle i Midt-Norge, HelsaMi. Les mer om Helseplattformen på helseplattformen.no

Vil du ha tilgang til dokumenter fra sykehus i Helse Midt-Norge eller andre sykehus enn de som er listet opp her, må du kontakte behandlingsstedet og be om innsyn.

Samtykke

For å få tilgang til pasientjournalen din på Helsenorge må du ha gitt samtykke til tilgangsnivå Basis+ eller høyere. Slik styrer du samtykkenivåene dine.

Reservere deg mot tilgang 

Hvis du ikke ønsker at pasientjournalen din skal være tilgjengelig på Helsenorge, kan du reservere deg mot at den skal vises ved å logge deg inn på Helsenorge og endre personverninnstillingene i pofilen din.

Du kan også fylle ut og sende inn papirskjema Skjema for å fjerne eller gjenopprette tilgangen til digitalt innsyn i pasientjournal på Helsenorge (PDF)

Du gjenoppretter tilgangen på samme måte, med samme skjema.

Pasientjournal fra fastlegen

Du har foreløpig ikke tilgang til pasientjournalen din fra fastlegen på Helsenorge. Dersom du ønsker å se den må du kontakte fastlegen din og be om å få en kopi.

Overføre pasientjournal ved bytte av fastlege

Når du bytter fastlege, må du selv sørge for at journalen din overføres til den nye legen. Du kan kontakte din gamle fastlege/fastlegekontor og gi informasjon om den nye legen.

Tilgang til pasientjournal på vegne av barn og andre

Tilgang til pasientjournal på vegne av barn

Barn under 12 år

Har du foreldreansvar til barn under 12 år kan du få tilgang til barnets pasientjournal på Helsenorge.

Barn og ungdom 12 til 15 år

Det finnes foreløpig ingen løsning for å gi tilgang til pasientjournalen på Helsenorge til barn mellom 12 og 15 år. Har du foreldreansvar for barn og ungdom i denne aldersgruppen kan du sende inn et skjema til det sykehuset det gjelder og be om kopi av pasientjournalen.  

Fra 16 år

Når den du har foreldreansvar for har fylt 16 år har du ikke lenger tilgang til deres helseopplysninger. For å få tilgang til pasientjournalen kan ungdommen selv logge seg inn på Helsenorge, eller gi deg fullmakt.

Fullmakt

Du kan også få tilgang til pasientjournalen til de du representerer på Helsenorge hvis du har fått fullmakt til det. På samme måte kan andre som representerer deg få tilgang til din pasientjournal. 

Les mer om å representere andre på Helsenorge.

Nærmeste pårørende

Dine nærmeste pårørende kan få innsyn i din pasientjournal hvis du samtykker til det.

Se hvem som har vært inne i pasientjournalen din

Du har rett til å få vite hvem som har hatt innsyn i pasientjournalen din, og hvem som har fått utlevert opplysninger fra den. Det kan være flere grunner til at helsepersonell er inne i en pasientjournal. Alle som ser i pasientjournalen din blir registrert i tilgangsloggen.

Du kan se tilgangsloggen digitalt på Helsenorge

Dersom du har spørsmål, eller ønsker å melde om innsyn du mener kan være urettmessige, må du kontakte sykehuset det gjelder skriftlig.

Be om utskrift eller kopi av pasientjournal

Du kan be om utskrift eller kopi av hele eller deler av pasientjournalen din ved å sende inn et skjema til behandlingsstedet der du har vært pasient. Skjemaet er både digitalt og i papirformat.

Be om endring i pasientjournal

Du kan be om at opplysninger i pasientjournalen din blir endret eller slettet. For at sykehuset skal kunne sjekke konkrete tilfeller i journalen, må henvendelsen være skriftlig. For å endre på pasientjournalen din kontakter du sykehuset der du har mottatt behandling ved å sende inn et skjema. Skjemaet er både digitalt og i papirformat.

Strenge vilkår for endring i pasientjournal

Det er strenge regler for endring og sletting i pasientjournal. Det er journalansvarlig ved sykehuset du har blitt behandlet ved som avgjør om vilkårene for endring eller sletting er oppfylt ifølge loven.

Hvis du får avslag på endringene du har bedt om, sendes vedtaket til deg i posten. Du kan klage på vedtaket til Statsforvalteren.

Hvis du ser andre personers opplysninger

Hvis du oppdager dokumenter som tilhører andre i din pasientjournal, må du straks ringe til sykehuset slik at feilen kan rettes opp så raskt som mulig. 

Be om å sperre journalen for helsepersonell

Du kan sperre tilgang til journalen din slik at enkelte helsepersonell ikke får tilgang til den.

For å sperre pasientjournalen din, kan du sende inn et skjema til det sykehuset du fikk behandling ved. Skjemaet er både digitalt og i papirformat.

Konsekvenser ved å sperre pasientjournalen for helsepersonell

I en akutt situasjon vil helsepersonell ha behov for rask tilgang til alle  opplysninger om deg, for å kunne gi deg helsehjelp. Vurder derfor hva dette kan ha å si for deg før du ber om å sperre pasientjournalen din.

Hvis du har sperret ett eller flere dokumenter i pasientjournalen din, blir de ikke tilgjengelige i din kjernejournal. Det betyr at heller ikke din fastlege, legevaktslege eller andre behandlere utenom sykehuset kan se dem. Les mer om kjernejournal.

Gi tilbakemelding til sykehus i Helse Nord

Du kan gi tilbakemelding på kontakten du har hatt med sykehus i Helse Nord ved å fylle ut dette skjemaet. Du kan også skrive ut papirskjemaet (PDF) og sende det inn til sykehuset du har hatt kontakt med. 

Du kan også klage på faktura du har motatt fra sykehus i Helse Nord ved å fylle ut dette papirskjemaet (PDF) og sende det inn til sykehuset du har mottatt faktura fra.

Sist oppdatert tysdag 20. desember 2022