Kost og overnatting

​Du kan ha rett på penger igjen for utgifter til mat og overnatting når du har vært på reise til eller fra behandling.

Kost

​Du har rett på å få pengestøtte til mat og drikke hvis du er borte hjemmefra lenger enn 12 timer, og ikke får dette på behandlingsstedet. Kostgodtgjørelse dekkes etter faste satser, og du trenger ikke å dokumentere disse utgiftene når du søker.

Overnatting

Du kan få dekket utgifter til overnatting etter en fast sats fra Pasientreiser i spesielle tilfeller, men bare når overnatting er nødvendig på selve reisen.

I disse tilfellene kan du få pengestøtte til overnatting i forbindelse med reisen:

  • Overnatting på reisen av trafikale grunner
    Hvis du for eksempel ikke kan ta offentlig transport, eller kjøre selv, uten å overnatte for å rekke en behandling, kan du få en fast sats til overnatting. Du må huske å beskrive dette i søknaden din.
  • Overnatting på reisen av helsemessige grunner
    Hvis du for eksempel må overnatte på reisen fordi du ikke klarer å gjennomføre reisen på én dag, eller fordi helsetilstanden din kan forverres hvis du ikke overnatter på reisen, kan du også få en fast sats til overnatting. I disse tilfellene må din behandler dokumentere at overnatting er nødvendig.

Hvis du må oppholde deg i nærheten av behandlingsstedet i før eller etter at dy har hatt en behandling, dekkes ikke overnatting av Pasientreiser. Da må du kontakte behandlingsstedet, og det er eventuelt de som skal gi deg overnatting.

Privat overnatting i forbindelse med en reise dekkes ikke.

Hvis du har flere behandlinger innenfor en kort periode, og utgiftene ved å overnatte samlet sett ikke blir høyere enn hvis du reiste hjem mellom hver behandling, kan du ha rett på å få penger til overnattingsutgiftene.

Se hvilke satser som gjelder her.

Kontakt Pasientreiser

05515

Kontakt oss ved spørsmål om utfylling av reiseregningsskjema, dekning av reiseutgifter eller bestilling av din pasientreise.

pasientreiser.no

Er du helsepersonell eller transportør? Gå til pasientreiser.no

Loga pasieantamátkkiid birra sámegillii

Innhaldet er levert av Pasientreiser HF

Pasientreiser HF. Kost og overnatting. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 11. juni 2021 [henta torsdag 18. april 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/pasientreiser/om/kost-og-overnatting/

Sist oppdatert fredag 11. juni 2021