Forebygging av overdose

Rundt 260 personer dør av overdose hvert år i Norge. Fire av fem dødsfall skyldes inntak av opioider med sprøyte. Vet du hvordan overdoser kan forebygges, eller hva du skal gjøre dersom noen tar overdose?

Overdose – hva kan du gjøre?

 • Ring ambulanse: 113.
 • Start hjerte- og lungeredning:
  30 brystkompresjoner og 2 innblåsninger.
 • Gi nalokson nesespray (motgift) dersom du har det.
 • Hold på med hjerte- og lungeredning til ambulansen kommer, eller personen puster normalt.

Lær hvordan du gir hjerte- og lungeredning.

Hva er symptomene på en overdose?

Pulsen går ned og pusten svekkes, noen ganger kan det føre til hjertestans eller pustestans.

Blå negler og blå lepper skyldes utilstrekkelig tilgang på oksygen i blodet.

Andre symptomer kan være

 • kvalme
 • brekninger
 • magesmerter
 • kramper
 • muskelsammentrekninger

Hvordan forebygge overdose?

Viktige huskeregler for å forebygge overdose:

 • Ikke injiser alene.
 • Røyk er tryggere enn sprøyte.
 • Oppdeling av dosen gir redusert risiko for overdose.
 • Å blande ulike stoffer gir økt risiko for overdose.
 • Etter en overdose øker risikoen for en ny.
 • Ved 3 til 8 dager uten stoff er toleransen på samme nivå som første gang en tok opioid.

Pass på hverandre

En betydelig andel overdoser skjer i situasjoner der andre er til stede. Du kan utgjøre en forskjell dersom noen tar overdose ved å lære deg førstehjelp.

Last ned overdosekortet

Overdosekortet gir informasjon om hva du skal gjøre ved en overdose samt tips for å forebygge overdose.

Last ned overdosekortet her (helsedirektoratet.no, PDF).

Hva påvirker risikoen for overdose?

 • Injisering/Inntak av rusmidler med sprøyte:
  • Tenk tryggere inntaksmåter.
  • Ikke injiser alene.
  • Ikke injiser opioider av ukjent styrke.

 • Miksing av rusmidler:
  • Opiater, som for eksempel heroin, blandet med alkohol og benzodiazepiner, som er beroligende midler, kan gi økt fare for overdose.

 • "Pauser" i rusmiddelbruk etter opphold i institusjon eller fengsel:
  • Kroppen har mye lavere toleranse for rusmidler etter en periode uten rusmidler.

 • Tidligere erfaring med overdose:
  • Umiddelbart etter en overdose er det stor fare for ny overdose.
  • Å ha opplevd en overdose øker sjansen for å oppleve en ny.

 • Livskriser eller opplevelse av total håpløshet.

Røyking er tryggere enn sprøyte

Fire av fem dødsfall skyldes inntak av opioider med sprøyte. Enhver heroindose som røykes og ikke injiseres, kan være et mulig forebygget overdosedødsfall.

Fordeler ved å gå over fra å ta heroin med sprøyte til å røyke det:

 • Overdosefaren reduseres kraftig.
 • Færre alvorlige helseskader.
 • Trenger ikke like mye utstyr.
 • Mer sosialt å røyke, fordi rusen kommer gradvis.
 • Virkningen varer lengre når man røyker.

Viktig å endre brukerkulturen i Norge

Overdosedødsfall etter bruk av opioider er sterkt knyttet til inntak med sprøyte. Å endre brukerkulturen fra injeksjon til røyking av heroin, vil kunne få ned antall overdosedødsfall.

I Norge er det en kultur for å injisere. Det kan forklare hvorfor Norge ligger høyt på statistikken over overdosedødsfall i Europa.

Det er flere helsegevinster ved å ikke injisere. Eksempler på dette er mindre fare for smitte av hepatitter og andre blodbårne sykdommer, i tillegg til sår og abscesser.

Det er positivt om den enkelte sprøytebruker utforsker røyking som alternativ inntaksmåte. Helsedirektoratet oppfordrer gatenære tiltak som deler ut rene sprøyter, til også å ha røykefolie tilgjengelig for brukerne.

Les mer om SWITCH – kampanjen her.

Nalokson nesespray (motgift mot overdose)

Nalokson er en motgift som gis ved opioidoverdoser av for eksempel heroin, metadon og morfin. Ambulanse- og annet helsepersonell har brukt nalokson i sprøyteform som standardbehandling ved overdose i mange år. Med nalokson nesespray vil derimot personer uten helsefaglig bakgrunn, men med noe opplæring, kunne gi motgift til folk i overdose.

Utdeling og opplæring av nalokson nesespray

Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) ved Universitetet i Oslo har ansvaret for et prosjekt for utdeling av nalokson nesespray. Nesesprayen, i kombinasjon med hjerte og lungeredning, gjør det mulig å redde personer fra å dø av en overdose.

Fra å være et prøveprosjekt i Oslo og Bergen, blir nalokson nå delt ut i rundt 40 kommuner. Ulike lavterskeltiltak bistår i opplæring og utdeling av nesesprayen. Alle som deltar i prosjektet får opplæring i livreddende førstehjelp, samt bruk av nalokson nesespray.

Vil du bli med? Her finner du mer informasjon om utdeling og opplæring av nalokson nesespray.

Kan nalokson nesespray være farlig å bruke?

 • Nalokson er uskadelig, selv i store doser.
 • Nesesprayen gjør ikke skade dersom den ved en feil brukes i andre tilfeller enn opioidoverdose.
 • Ved bruk av nesesprayen kan en ikke pårøre den som har tatt overdosen skade utover en kraftig abstinens.

Video av mann som forteller hvordan han reddet en venn fra overdose med nalokson nesespray

Video som viser hvordan du bruker nalokson nesespray

Verdens overdosedag, 31. august

​​31. august er den internasjonale dagen for å minnes de døde og skape bevissthet om at overdoser kan forebygges.

Se også Facebooksiden til Verdens overdosedag.

International Overdose Awareness Day ble første gang arrangert i Australia i 2001.

RUSinfo

915 08 588

Kvardagar kl. 11:00 - 18:00

Ring eller chat med RUSinfo helt anonymt, og få svar på det du lurer på om rus.

Ivareta – pårørende berørt av rus

800 40 567

Trenger du råd eller noen å snakke med? Ring støttetelefonen for pårørende.

Aktivitetshåndboken (PDF)

Mange sykdommer kan forebygges og behandles med fysisk aktivitet. Ofte kan fysisk aktivitet erstatte legemidler eller redusere behovet.

Innhaldet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Forebygging av overdose. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tysdag 2. mars 2021 [henta laurdag 22. juni 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/rus-og-avhengighet/forebygging-av-overdose/

Sist oppdatert tysdag 2. mars 2021