Leve med hiv

Hivpositive i Norge kan leve like lenge og ha like friske liv som hivnegative. Her kan du lese om hva du kan gjøre for å leve godt med hivviruset.

Det er viktig med riktig medisinering 

Å starte på medisiner tidlig og følge behandlingen som foreskrevet av lege er nøkkelen til et godt liv med hiv. Tar du medisinene dine riktig kan du leve et helt normalt liv. Medisinene beskytter immunforsvaret ved å hindre hivviruset i å formere seg i kroppen. Etter kort tid vil du ha færre enn 50 virus per milliliter blod. Når du har så lave virustall kan du ikke smitte andre, selv ved ubeskyttet sex.  

Medisiner mot hiv og annen helsehjelp relatert til hiv er gratis i Norge. Du får tilbud om å starte på behandling når du har fått diagnosen. Med dagens medisiner må du fortsette med behandling resten av livet. 

Risiko knyttet til å ta medisinene feil

Dersom du ikke tar medisiner på riktig måte, eller medisinene ikke virker godt nok hos deg, kan nivået av hivvirus stige til   mer enn 50 hivvirus per milliliter blod. Da kan du risikere å smitte andre med hiv. 

Hvis du bruker medisinene feil, risikerer du at hivviruset blir resistent mot medisinene du bruker. Behandlingen vil da ikke lenger være effektiv. Dersom du bruker medisinene feil eller ikke tar medisinene i det hele tatt vil immunsystemet ditt svikte, og du kan utvikle . aids. For å unngå at dette skjer vil du få regelmessig oppfølging fra helsetjenesten. Regelmessige kontroller er viktig for at du skal holde deg frisk. Spør legen din hvis det er noe du lurer på.

Ta vare på din fysiske helse

I tillegg til å følge opp behandling, er det mange ting du kan gjøre for å forbedre den fysiske helsen din. Dette vil være råd som gjelder for alle mennesker, både de som lever med hiv og de som ikke lever med hiv.

Du bør:

  • holde deg fysisk aktiv
  • ha et sunt og balansert kosthold
  • ha et moderat alkoholinntak og være forsiktig med andre rusmidler,
  • slutte å røyke

Ta vare på din psykiske helse

Flere kan ha behov for å snakke med noen om det å leve med hiv. Det er viktig at du tar vare på den psykiske helsen din. Dette gjør du blant annet ved å 

  • opprettholde sosiale og seksuelle relasjoner
  • snakke med familier og venner om hvordan du har det
  • snakke med helsepersonell om bekymringer og psykiske problemer
  • be om henvisning dersom du har behov for å snakke med en psykolog 

Lever du med hiv har du rett til fritak fra egenandel for psykologbehandling. Du har også rett på inntil tre timer hos psykolog uten henvisning fra lege. 

Noen mennesker synes det er nyttig å snakke med andre som lever med hiv. 

Hivpositiv og kollega/arbeidstaker  

Hiv smitter ikke ved vanlig sosial kontakt. Hiv overføres heller ikke med spytt, tårer, svette, avføring eller urin.

En arbeidstaker som lever med hiv utgjør ingen smittefare for arbeidsmiljøet eller eventuelle kunder, elever eller pasienter. Du har i utgangspunktet ingen plikt til å informere om din hivstatus. Du kan uten restriksjoner jobbe i ulike yrker, som sykepleier, førskolelærer i barnehage eller som kokk på kjøkken. 

Sex

Ubehandlet hiv smitter gjennom seksuell kontakt.  Du kan fortsatt nyte sex, men du må ta noen forholdsregler. 

Hvis du er velbehandlet 

Snakk med legen din før du har sex uten kondom. Legen din vil fortelle deg når du er velbehandlet. Når du er velbehandlet, kan du ha sex uten kondom uten å smitte andre med hiv. Det gjelder uavhengig av kjønn og type sex du har. 

Bestill gratis kondomer her. Du kan også hente gratis kondomer hos HivNorge, Aksept/Kirkens bymisjon og klinikker for seksuell helse, samt hos mange utesteder, studentforeninger og lignende. 

Du har ikke plikt til å fortelle noen av partnerne dine at du har hiv når du er velbehandlet eller når dere bruker kondom.  

Hvis du ikke er velbehandlet 

Du kan bli straffet hvis du har ubeskyttet sex dersom du ikke er velbehandlet og uten å ha innhentet informert samtykke fra partner. Det er derfor anbefalt at du snakker med partner om dette før dere har sex uten kondom.  

Dersom du ikke er velbehandlet kan du risikere å smitte andre. Bruk kondom frem til du får beskjed av legen din om at du er velbehandlet. 

Dersom du er i et fast forhold og ønsker å ha sex uten kondom med partner før du er velbehandlet, kan partneren din bruke PrEP (hiv-forebyggende behandling) frem til du har mindre enn 50 hivvirus per milliliter blod.

Å bli eldre med hiv 

Hiv er en diagnose du vil bli gammel med. I dag er om lag 50 prosent av alle som lever med hiv over 50 år. 

Hivpositive har økt risiko for å utvikle noen helseplager i alderdommen. Etter hvert som du blir eldre er det sannsynlig at du vil erfare helseplager. Noen plager kan ha sammenheng med hivdiagnosen. Snakk med fastlegen din for å finne et opplegg for å avdekke og forebygge sykdom etter hvert som du blir eldre. 

Graviditet, fødsel og amming

Dersom du eller partneren din har en velbehandlet hivinfeksjon kan dere bli gravide på vanlig måte. Det å ha hiv vil likevel påvirke graviditet og fødsel, fordi det finnes en liten risiko for at hiv kan smitte ved fødsel og amming. 

Er du gravid må du fortsette på hivbehandlingen under svangerskapet og fødselen. Da er risikoen for å smitte barnet med hiv svært lav. Du kan som regel føde normalt. Dersom legen mener det er tryggest, blir barnet født ved keisersnitt. Barnet får hivforebyggende medisiner i en periode etter fødselen. 

Selv om du får vellykket behandling, finnes det en liten risiko for at du kan smitte barnet ditt ved amming. Derfor bør du ikke amme, men gi morsmelkerstatning. Som hivposiv har du krav på gratis morsmelkesrtatning og utstyr fra kommunen og på sykehuset etter fødsel. Ta dette opp når du er på svangerskapskontroll før fødsel. Dersom du likevel ønsker å amme bør du snakke med legen din om hvordan du kan gjøre det på en tryggest mulig måte for deg og barnet. 

HivNorge - Har du behov for noen å snakke med?

920 16 892

Du kan også nå oss på e-post eller via Facebook.

Innhaldet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Leve med hiv. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 15. mars 2024 [henta tysdag 23. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/sykdom/hiv-og-aids/leve-med-hiv/

Sist oppdatert fredag 15. mars 2024