PrEP (preeksponeringsprofylakse) mot hiv

Noen kan ha behov for en alternativ måte å beskytte seg mot hiv på. PrEP er en effektiv hiv-forebyggende behandling for personer som har høy risiko for hiv-smitte.

Hva er PrREP?

PrEP står for «preeksponeringsprofylakse». Det er en medisin som forebygger hivsmitte. PrEP kan brukes av hiv-negative personer som har høy risiko for å bli smittet med hiv. Behandlingen kan tas som en tablett daglig, eller ved behov. 

Hiv er for tiden en sjelden sykdom å bli smittet med i Norge. Noen personer og grupper har økt risiko, og PrEP kan da være aktuelt.

Hvem kan bruke PrEP?

For å bruke PrEP må du være hiv-negativ, men ha høy risiko for å bli hiv-smittet.

Er PrEP aktuelt for deg?

Om du kan svare JA på ett eller flere av disse spørsmålene, kan PrEP være aktuelt for deg. 

 • Har du hatt ubeskyttet analt samleie med flere partnere siste 12 måneder?
 • Har du ubeskyttet samleie med partnere som har økt risiko for hivsmitte?
 • Har du hatt en bakteriell seksuelt overførbar infeksjon utenom klamydia siste 12 måneder?
 • Har du siste 12 måneder brukt PEP (post-eksponerings profylakse), en medisin som gis etter mulig risiko for hiv-smitte?
 • Har du hyppig sex under ruspåvirkning eller chemsex?
 • Har du en hiv-positiv partner som ikke er «velbehandlet», det vil si har påvisbart virus i blodet?

Hvordan begynne med PrEP?

For å kunne begynne med PrEP kan du ta kontakt med fastlegen din for å få en henvisning til ditt lokalsykehus. PrEP gis ved infeksjonsmedisinske avdelinger eller ved spesialiserte klinikker.

Før du begynner med PrEP 

Før oppstart med PrEP må du ta:   

 • Blodprøve for å utelukke at du allerede er smittet med hiv.  
 • Prøver for andre seksuelt overførbare infeksjoner. 
 • Blodprøve for å sjekke at andre relevante blodverdier er normale. 

Det er også viktig at du sier ifra om hvilke andre medisiner du bruker, fordi enkelte medisiner ikke bør kombineres med PrEP.  

Fastlegen din vil sende alle disse opplysningene til sykehuset sammen med henvisningen.

Behandling med PrEP

PrEP kan tas på to ulike måter:

Daglig behandling

Dette passer for deg som har hyppig sex, eller som sjelden vet når du kommer til å ha sex. 

Ta en tablett daglig, på samme tidspunkt hver dag.

Behandling ved behov

Du kan ta PrEP som en «kur» når du tror du vil ha behov for det Dette passer for deg som har sjeldnere sex, og som planlegger når du skal ha sex. Du må da ta tablettene før risikosex. 

Ta to tabletter 2-24 timer før sex.  Deretter skal du ta en tablett daglig, på samme tidspunkt hver dag. Ta dem til og med to døgn etter sist gang du hadde risikosex.

Bivirkninger ved PrEP

De fleste får ingen bivirkninger. De fleste bivirkningene er milde og forbigående, men alvorlige bivirkninger kan oppstå en sjelden gang. Det er derfor viktig å følge vanlig kontrollprogram for PrEP. 

Forholdsregler ved PrEP

PrEP-behandlingen er effektiv når den blir tatt på riktig måte. Den gir ikke 100 prosent garanti mot hiv-smitte.  

PrEP beskytter ikke mot andre seksuelt overførbare infeksjoner. Du bør derfor fortsette å bruke kondom, selv om du er på PrEP-behandling.

Oppfølging

Du som bruker PrEP må møte til kontroll hver tredje måned. Da blir du testet for  

 • syfilis 
 • hiv 
 • andre seksuelt overførbare infeksjoner  

En gang i året tas det mer utfyllende prøver. Hvis det er behov for det kan mer utfyllende prøver også tas oftere.  

Avslutte bruk av PrEP

PrEP er ikke ment som livslang behandling. Ettersom behovet kan endre seg, vil du og behandleren din sammen vurdere om og når det er riktig å avslutte behandlingen. 

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv. Norsk forening for infeksjonsmedisin [Internett]. Den norske legeforening, Oslo, 2020 [hentet 2021-02-11]. Tilgjengelig fra: https://www.hivfag.no

Hiv-forebyggende behandling - PrEP (Preeksponeringsprofylakse). Oslo universitetssykehus – behandling [Internett]. Olafiaklinikken, Oslo, 2020 [hentet 2021-02-11]. Tilgjengelig fra: https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hiv-forebyggende-behandling-prep-preeksponeringsprofylakse

Rutstein SE, Smith DK, Dalal S, Baggaley RC, Cohen MS. Initiation, discontinuation, and restarting HIV pre-exposure prophylaxis: ongoing implementation strategies. Lancet HIV [Elektronisk artikkel]. 2020 Oct;7(10) [hentet 2021-02-11]. Tilgjengelig fra: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32861269

Spinner CD, Boesecke C, Zink A, Jessen H, Stellbrink HJ, Rockstroh JK, Esser S. HIV pre-exposure prophylaxis (PrEP): a review of current knowledge of oral systemic HIV PrEP in humans. Infection [Elektronisk artikkel]. 2016 Apr;44(2):151-8 [hentet 2021-02-11]. Tilgjengelig fra: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26471511

Innhaldet er levert av Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF. PrEP (preeksponeringsprofylakse) mot hiv. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 5. juni 2024 [henta måndag 22. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/sykdom/hiv-og-aids/prep-preeksponeringsprofylakse/

Sist oppdatert onsdag 5. juni 2024