Urinveisinfeksjon hos barn

Urinveisinfeksjon hos barn er vanligvis enkelt å behandle med antibiotika. Det er nødvendig med urinprøve for å stille en sikker diagnose.

Oppsummering

En urinveisinfeksjon forårsakes av bakterier som har spredd seg fra urinrøret opp til urinblæren. Infeksjonen kan gi blærekatarr, men noen ganger kan bakteriene vandre helt opp til nyrebekkenet. Nyrebekkenbetennelse er mer alvorlig enn blærekatarr.

Urinveisinfeksjon hos barn er relativt sjelden. Sjansene for å få urinveisinfeksjon er større hos barn under ett år eller blant barn med medfødte misdannelser i urinveiene.

Jenter rammes oftere enn gutter. Åtte av 100 jenter og to av 100 gutter vil få urinveisinfeksjon innen de er sju år gamle.

Symptombilde

Vanlige symptomer er:

  • Økt irritabilitet
  • Feber
  • Oppkast
  • Diaré
  • Manglende matlyst

Noen barn får grumsete eller illeluktende urin, og får enten vanskeligheter med å tisse eller tisser svært ofte.

Barnet kan også gi uttrykk for at det har vondt i magen eller flankene (på siden av ryggen under ribbebena).

Utredning og diagnose

Det kan være vanskelig å oppdage urinveisinfeksjon hos barn, særlig hos de minste. For at legen skal kunne stille sikker diagnose er det nødvendig med en urinprøve.

Behandling

De fleste barn med urinveisinfeksjon kan behandles enkelt med antibiotika. De vanligste typene antibiotika er trimetoprim, nitrofurantoin og pivmecillinam.

Spedbarn (under 6 uker) og svært syke vil behandles på sykehus med intravenøs antibiotika.

Større babyer får ofte flytende antibiotika (mikstur), mens eldre barn kan ta tabletter. Bivirkninger av antibiotika er vanligvis milde, men det er ikke uvanlig med urolig mage, diaré eller utslett.

Prognose

Vanligvis blir barnet bedre etter en dag eller to med antibiotikabehandling. Det er likevel viktig at barnet fullfører hele kuren, såfremt barnet ikke får utslett eller alvorlige bivirkninger.

En nyrebekkenbetennelse kan potensielt skade nyrene. Dette er mindre sannsynlig dersom barnet har fått rask antibiotikabehandling. Noen ganger vil man anbefale nærmere undersøkelser av nyrene hvis barnet har hatt en alvorlig nyrebekkenbetennelse.

Ved gjentatte urinveisinfeksjoner vil barnet henvises til videre utredning av urinveiene. En sjelden gang vil kirurgisk behandling være nødvendig ved misdannelser.

Urinveisinfeksjon hos barn. Helsebiblioteket, 2020.

Urinary tract infections in children (PDF). Originalbrosjyre fra BMJ Best Practice, 2021.

Innhaldet er levert av Helsebiblioteket/BMJ

Helsebiblioteket/BMJ . Urinveisinfeksjon hos barn. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert måndag 28. september 2020 [henta laurdag 20. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/sykdom/nyrer-og-urinveier/urinveisinfeksjon-barn/

Sist oppdatert måndag 28. september 2020