Frivillig innleggelse i psykisk helsevern

Har du en alvorlig psykisk lidelse, kan helsepersonell anbefale at du legges inn på sykehus i en periode for å få best mulig hjelp. En slik innleggelse skal være noe du gjør frivillig, fordi du ønsker å få hjelp til å bli frisk.

Hva er frivillig innleggelse?

Har du en psykisk lidelse, er utgangspunktet at både undersøkelser og behandling er frivillig – noe du selv ønsker for å få hjelp til å bli frisk. Når du er i frivillig behandling, kan du alltid avslutte behandlingen og forlate sykehuset hvis du ønsker det. 

Du må gi ditt samtykke

Hvis du har så alvorlige psykiske problemer at legene mener du bør legges inn på sykehus, må du samtykke til dette. Når du samtykker, sier du deg enig i avgjørelsen som er tatt og bekrefter at du gjør det frivillig.

For at du skal kunne samtykke til innleggelse, må du være samtykkekompetent. Det vil si at du er i stand å velge selv og forstå konsekvensene av valget du tar. Hvis du er så alvorlig psykisk syk at du åpenbart ikke er i stand til å ivareta dine egne interesser eller å forstå hva det er du samtykker til, kan det bli bestemt at du mangler samtykkekompetanse. Da kan det være nødvendig å legge deg inn med tvang for å sikre at du får best mulig hjelp og ikke ender opp med å skade deg selv eller andre.

Hvordan blir man tvangsinnlagt?

Det skal mye til for å bli tvangsinnlagt eller bli tvunget til å motta behandling du ikke selv ønsker. Loven stiller strenge krav til når det er lov å bruke tvang overfor personer med psykiske lidelser. Les mer om når det er lov å bruke tvang.

I noen tilfeller kan en frivillig innleggelse gjøres om til en tvangsinnleggelse. Det gjelder kun dersom det er fare for at du skader deg selv eller andre alvorlig hvis du skrives ut og forlater sykehuset.

Frivillig innleggelse hvis du er under 16 år

Er du under 16 år, er det foreldrene dine, eller de som har foreldreansvaret for deg, som må samtykke på vegne av deg hvis du skal legges inn. Det vil si at de må si seg enige i at en innleggelse er nødvendig for at du skal få best mulig hjelp. Hvis foreldrene dine har delt foreldreansvar, må begge foreldrene dine samtykke før du kan legges inn. I noen tilfeller har barnevernet rett til å samtykke istedenfor foreldrene dine.

Hvis du er mellom 12 og 16 år

Hvis du er over 12 år og ikke er enig i at du skal legges inn, kan ikke de som har foreldreansvar for deg bestemme helt selv. Da må saken behandles av en kontrollkommisjon. Det er en gruppe mennesker som jobber med å passe på at ingen blir utsatt for noe som ikke er lov når de er psykisk syke. De skal sørge for at alle får si sin mening, også du. Etterpå skal de bestemme om en innleggelse er det beste for deg eller ikke. I slike tilfeller har du rett til å få gratis hjelp av en advokat.

Rett til å bli hørt!

Som barn har du rett til å si din mening, selv om du ikke bestemmer om du skal legges inn. Det betyr at de som samtykker på vegne av deg, skal høre hva du har å si før de bestemmer seg. Jo eldre og mer moden du blir, jo viktigere blir hva du selv mener når valget skal tas.

Kan barn bli tvangsinnlagt?

Det er ikke lov å tvangsinnlegge barn og unge under 16 år. Foreldre og de med foreldreansvar må samtykke til en frivillig innleggelse. Fordi foreldre samtykker på vegne av barn, kan frivillig innleggelse oppleves som tvang for barnet.

Du kan klage om du blir lagt inn mot din vilje

Både du selv og dine nærmeste pårørende kan klage hvis du blir lagt inn mot din vilje. Her får du mer informasjon om hvordan du klager, og hvem du kan klage til.

Innhaldet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Frivillig innleggelse i psykisk helsevern. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert måndag 24. juni 2024 [henta tysdag 23. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/sykdom/psykiske-lidelser/psykisk-helsevern/frivillig-psykisk-helsevern/

Sist oppdatert måndag 24. juni 2024