Abortmetoder

Ved abort før utgangen av 12. svangerskapsuke er det to metoder for å avbryte svangerskapet; Kirurgisk og medikamentell abort. Over 90 % av abortene utføres i dag medikamentelt.

Medikamentell abort

Ved medikamentell abort skal du ta to tabletter. Aborten starter ved at du får den første tabletten (Mifepristone) på sykehuset. Den påvirker livmoren slik at graviditeten stanser opp. Når du har tatt tabletten er abortprosessen i gang og du må da fullføre aborten.

Etter at du har tatt tabletten drar du hjem. Du kan bli kvalm og få litt blødninger og magesmerter de neste dagene, men ikke alle får det. Noen kan oppleve å abortere allerede etter at den første tabletten er tatt. Dersom det skjer, skal du ta kontakt med sykehuset.

Etter to døgn skal du ta den andre tabletten (Misoprostol) for å fullføre aborten.

Virkestoffene i tablettene gjør at livmoren trekker seg sammen. Du kan få sterke menstruasjonssmerter, spesielt når kroppen er i ferd med å støte ut innholdet i livmoren. Det er normalt at du får blødning med blodklumper (koagler). Du må også være forberedt på at du blør kraftigere enn ved en vanlig menstruasjon. Du vil få smertestillende medisiner etter behov.

Det er vanlig at det tar 4-6 timer fra tablettene blir satt i skjeden, til du aborterer. Du kan spise og drikke det du vil, og leve så normalt som mulig. Det er en fordel å holde seg i aktivitet, siden det kan få fortgang i prosessen og hjelpe mot smerter.

Fullføre aborten hjemme eller på sykehuset?

Du kan komme tilbake på sykehuset, eller velge å fullføre aborten hjemme.

Er du frisk og over 18 år, kan du velge å fullføre aborten hjemme dersom svangerskapet har vart mindre enn 9 uker. Du må ha en voksen person hos deg den dagen du aborterer.

Aborten som fullføres hjemme blir utført på samme måte som ved innleggelse på sykehus. Du skal få informasjon om hvordan du kan kontakte sykehuset og når du bør gjøre det.

Fullfører du aborten på sykehuset, reiser de fleste hjem fra sykehuset samme dag. I noen tilfeller er det aktuelt å bli på sykehuset til neste dag.

Abort ved hjelp av kirurgi

Dette er et kirurgisk inngrep der du vanligvis får narkose. Legen gjør en utskraping av livmorhulen gjennom livmorhalsen via skjeden.

Selve inngrepet varer i omtrent 10 minutter. Deretter er det vanlig å være på sykehuset i 1-2 timer før du kan reise hjem. Har du smerter etter inngrepet, får du tilbud om smertestillende.

Hvis du ikke har født barn tidligere, får du en forberedende medikamentell behandling samme morgen som inngrepet skal skje. Dette myker opp og utvider livmorhalsen.

Abort etter uke 12

Du må søke dersom du ønsker å ta abort etter utgangen av 12. svangerskapsuke.

Etter en abort

Noen kan oppleve kraftig bløding og magesmerter etter en abort. De fleste vil blø mindre og mindre i løpet av 2-3 uker. Du bør unngå samleie de to første ukene etter aborten, eller så lenge du blør. Så lenge du blør, skal du bruke bind, ikke tampong. Faren for infeksjon er lav.

Du kan bli sykemeldt etter aborten, dersom du ønsker det.

Det er vanligvis lite bivirkninger ved kirurgisk abort, og de fleste inngrepene er ukompliserte. De vanligste plagene er relatert til narkose, som kvalme og brekninger. En sjelden gang blir det skader på livmoren, urinblæren eller tarmen.

Kontroll etter aborten

Det er ikke vanlig med kontroll etter en abort. En eventuell kontroll gjøres vanligvis hos fastlegen din eller en gynekolog. Du bestiller time selv.

Dersom det oppstår komplikasjoner som feber, økende smerter eller kraftige blødinger, må du ta kontakt med sykehuset.

Etter fire uker skal du ta en graviditetstest for å være sikker på at svangerskapet er avsluttet. Dersom mensen ikke kommer tilbake etter 6 uker, må du kontakte lege for å finne ut om du fortsatt er gravid. Det er sjeldent at behandlingen er mislykket.

Trenger du veiledning?

Å bestemme seg for å fullføre eller avbryte et svangerskap kan oppleves som en vanskelig beslutning. Trenger du noen å snakke med, kan du ringe Amathea, som er en statsstøttet og gratis veiledningstjeneste.

Du kan ringe Veiledning Helsenorge på 23 32 70 00, for direkte viderekobling til sykehus eller rådgivningstjeneste. De kan også gi deg relevant informasjon og veiledning om regelverk og rettigheter.

Alle har taushetsplikt.

Amathea

90 65 90 60

Informasjon og veiledning ved valg knyttet til svangerskap og abort

Sex og samfunn

Senter for ung seksualitet

Om abort på ung.no

Zanzu

Informasjon om sex og samliv på arabisk, engelsk, farsi, fransk, norsk, polsk, somali, tigrinja og tyrkisk, rettet mot innvandrere og andre med kort botid.

Innhaldet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Abortmetoder. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 29. juni 2023 [henta tysdag 23. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/undersokelse-og-behandling/abortmetoder/

Sist oppdatert torsdag 29. juni 2023