Til deg som vurderer abort

I Norge har du rett til å bestemme selv om du vil ta abort i løpet av de tolv første ukene av svangerskapet. Svangerskapets varighet regnes fra første dag av siste menstruasjon.

Hvordan gå frem for å ta abort?

Du kan selv be om abort. Du trenger ikke henvisning fra fastlege, men kan ta direkte kontakt med et sykehus som har gynekologisk avdeling. Du trenger ikke forklare sykehuset hvorfor du vil ta abort, og det er ingen krav om betenkningstid.

Når du kontakter lege, helsestasjon eller sykehus blir du spurt om når du hadde menstruasjon sist.

Er under 16 år, skal foreldre eller verge få mulighet til å uttale seg, med mindre det er spesielle grunner som taler mot det.

Helsepersonellet forklarer hvordan aborten gjennomføres, og om risiko for komplikasjoner. De spør også om du ønsker informasjon og veiledning om hvilken støtte du har krav på, dersom du velger å fullføre svangerskapet.

Helsepersonellet skal gi informasjon og veiledning på en objektiv måte, uten å gi uttrykk for sine personlige vurderinger. Hvis du opplever at dette ikke er tilfelle, kan du klage til Statsforvalteren.

Abort er gratis

Alle som oppholder seg i Norge har rett til å få utført abort etter abortloven (lovdata.no). Abort er gratis for de som er bosatt i Norge. Hvis du ikke bor i Norge, kan du få dekket utgiftene av folketrygden. Det gjelder dersom landet du bor i er medlem av folketrygden eller har en gjensidighetsavtale med Norge. Andre må betale for aborten selv. Sykehuset kan ikke kreve forhåndsbetaling.

Hvordan utføres aborten?

Du blir kalt inn til en time på sykehuset for undersøkelse.

På undersøkelsen måler legen blodtrykket ditt, lytter på hjertet og lungene dine, tar blodprøve og gjør en underlivsundersøkelse. Du får også informasjon om hvordan aborten vil bli utført.

Du kan ombestemme deg helt frem til aborten settes i gang.

Hvor blir aborten utført?

Abort utføres på sykehus eller hjemme etter oppstart på sykehuset.

Abort etter 12. uke

Du må søke dersom du ønsker å ta abort etter utgangen av 12. svangerskapsuke (11 uker og 6 dager). Da kan du kontakte et sykehus som har abortnemnd, fastlegen din, en gynekolog eller en annen lege. Det er viktig at du får time i løpet av kort tid. Er du usikker på når du hadde mensen sist er det viktig at du forteller dette når du ringer legen eller sykehuset.

Legen skal, sammen med deg, skrive en begrunnelse for hvorfor du ønsker å avbryte svangerskapet. Du kan også skrive begrunnelsen selv. Legen sender begrunnelsen og søknaden om abort til abortnemnda ved sykehuset. Du kan selv velge hvilket sykehus med nemnd du vil at søknaden skal sendes til.

Liste over abortnemnder (Helsedirektoratet.no)

Hvordan blir søknaden behandlet?

Søknaden om abort blir behandlet av en abortnemnd som består av to leger. Du blir invitert til et møte med nemnda. Du har rett til å møte i nemnda, men du har ikke møteplikt. For noen kan det være aktuelt å delta på nemndsmøtet via video. Hvis du ønsker, kan du ta med deg en person til møtet.

I nemndsmøtet kan du fortelle mer om hvorfor du ønsker å avbryte svangerskapet. Abortnemnda skal legge vesentlig vekt på hvordan du selv bedømmer situasjonen.

Hvis du får avslag, vil saken automatisk bli sendt til klagenemnda for abortsaker.

Ved mange sykehus vil du få tilbud om samtale med sosionom, både i forkant og i etterkant av møtet med nemnda. Hvis du ikke får et slikt tilbud, kan du selv be om det.

Hvordan utføres abort etter 12. uke?

Aborter etter utgangen av 12. svangerskapsuke utføres bare på sykehus. Aborten gjennomføres ved at du får medikamenter som fremkaller rier, inntil aborten er fullført. Smertestillende medikamenter vil bli gitt.

Ved mange sykehus vil du få tilbud om samtale med sosionom både i forkant og i etterkant av møtet med nemnda. Hvis du ikke får et slikt tilbud, kan du selv be om det.

Etter aborten

Etter aborten kan det være en risiko for å få underlivsbetennelse. Så lenge du blør bør du derfor ikke bade i badekar, i sjøen eller i badebasseng. Du bør heller ikke bruke tampong eller ha samleie uten kondom.

Kroppen din bruker noen dager på å omstille seg til å ikke være gravid. Det betyr at kvalme, brystspreng og andre symptomer kan fortsette en ukes tid etter inngrepet. Ta kontakt med fastlegen din eller sykehuset hvis symptomene ikke gir seg etter aborten, for å forsikre deg om at du ikke fortsatt er gravid.

Prevensjon etter abort

Du kan bli gravid igjen kort tid etter aborten. Vurder derfor om du trenger prevensjon etter aborten og eventuelt hva slags prevensjon du vil bruke. Under forundersøkelsen på sykehuset får du veiledning og råd om prevensjon.

Følelsesmessige reaksjoner

Man kan reagere ulikt på det å ta abort. Det er vanlig å føle seg lettet, trist eller ha en blanding av ulike følelser. For de fleste kan det hjelpe å snakke med sine nærmeste.

Ønsker du noen å snakke med kan du også kontakte fastlegen din, sykehuset, helsestasjon for ungdom eller andre tilbud som Amathea og Sex og samfunn.

Trenger du hjelp og veiledning?

​​Det kan være vanskelig å bestemme seg for å fullføre eller avbryte svangerskapet. Det kan da være nyttig å snakke med noen. Mennesker du har tillit til kan være gode samtalepartnere.

Du kan også kontakte din fastlege, helsestasjonen, sykehuset, familierådgivningskontoret eller sosialkontoret. Her vil du møte noen å snakke med som kan gi deg informasjon både før og etter en eventuell abort.

Du kan ringe Veiledning Helsenorge på 23 32 70 00 for direkte viderekobling til sykehus eller rådgivningstjeneste. Her får du også informasjon og veiledning om regelverk og rettigheter.

Alle har taushetsplikt.

Amathea

90 65 90 60

Informasjon og veiledning ved valg knyttet til svangerskap og abort

Om abort på ung.no

Sex og samfunn

Senter for ung seksualitet

Zanzu

Informasjon om sex og samliv på arabisk, engelsk, farsi, fransk, norsk, polsk, somali, tigrinja og tyrkisk, rettet mot innvandrere og andre med kort botid.

Innhaldet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Til deg som vurderer abort. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 29. juni 2023 [henta laurdag 20. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/sex-og-samliv/abort/

Sist oppdatert torsdag 29. juni 2023