Vaksiner og vaksinasjon

Når vi får vaksiner aktiviseres immunsystemet vårt uten at vi blir syke. Slik kan noen av de smittsomme sykdommene forebygges på en enkel og effektiv måte.

Logg inn og bestill vaksine

Hvis fastlegen din tilbyr timebestilling på Helsenorge, kan du logge inn her for å bestille time til vaksinering.

Vaksinasjonsveilederen fra Folkehelseinstituttet

Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell inneholder informasjon og retningslinjer om vaksiner, vaksinering, vaksinasjonsprogrammene i Norge og vaksinasjon av spesifikke grupper.