Få oversikt over dine vaksiner

Vaksinetjenesten gir deg oversikt over hvilke vaksiner som er registrert på deg selv og dine barn under 16 år. Du kan også skrive ut et vaksinasjonskort på bokmål og engelsk.

Se hvilke vaksiner som er registrert på deg

Har du barn under 16 år, kan du også se deres vaksiner.

Hvilke vaksiner finner du i tjenesten?

Barnevaksiner gitt fra 1995

Alle som er født i 1995 og senere vil finne barnevaksinene sine, som gis gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.

Barnevaksiner gitt før 1995

Mellom 1976 og 1995 var fem fylker med i en prøveordning for et sentralt vaksinasjonsregister. Prøveordningen ble utviklet gradvis fra 1976 til å omfatte fem fylker fra midten av 1980-tallet.

For personer som kommer fra fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Hordaland, skal det derfor kunne gjenfinnes vaksineregistreringer tilbake til midten av 1980-tallet, og for noen helt tilbake til 1976.

Koronavaksiner

Koronavaksiner som gis gjennom koronavaksinasjonsprogrammet finner du også i tjenesten. Koronavaksinasjoner skal registreres elektronisk til SYSVAK og skal registreres umiddelbart etter vaksinasjon. Koronavaksinasjon følger en bestemt prioriteringsrekkefølge til ulike grupper i befolkningen.

Reisevaksiner, influensavaksiner og andre vaksiner

Reisevaksiner, vaksine mot sesonginfluensa og andre vaksiner som er tatt i 2011 og senere vil du også finne i vaksinetjenesten. Dette gjelder alle aldersgrupper.

Vaksinen mot pandemisk influensa registreres også hvis du tok den i 2009 eller senere.

Slik blir vaksinene tilgjengelige i tjenesten

Vaksiner som meldes av helsepersonell elektronisk gjennom journalsystemet, blir tilgjengelige i tjenesten når de er registrert i SYSVAK.

Vaksiner som meldes på papir, blir tilgjengelige i tjenesten så snart det lar seg gjøre etter at Folkehelseinstituttet har mottatt skjemaet. I høysesongen for influensavaksinering, mellom september og januar, kan det ta lenger tid. Merk at helsestasjoner ikke melder inn vaksiner på papir.

Vaksinasjonskort

Du kan skrive ut vaksinasjonskort på bokmål og engelsk ved å logge inn i vaksinetjenesten

Aldersgruppen 16-18 år

Siden helserettslig myndighetsalder i Norge er 16 år, har ikke foreldre tilgang til barnas vaksinasjonsstatus etter deres 16-årsdag. Buypass ID tilbys personer fra fylte 13 år. Hvis du har en slik ID og er eldre enn 16 år, kan du selv sjekke dine vaksiner ved å logge deg inn på vaksinetjenesten på Helsenorge.

Hvis du er mellom 16 og 18 år og du ikke har Buypass ID, kan du bestille vaksinasjonskort direkte fra Folkehelseinstituttet.

Det er 30 dagers utleveringsfrist på vaksinasjonskort fra Folkehelseinstituttet, men normalt sendes det ut 1-2 dager etter bestilling.

Barn under 16 år og voksne over 18 år

Du kan logge deg inn med BankID eller annen godkjent identifikasjon ved å trykke på innloggingsknappen øverst i artikkelen. I vaksinetjenesten på Helsenorge kan du selv sjekke hvilke vaksiner som er registrert på deg og dine barn under 16 år som du har foreldreansvar for, og skrive ut vaksinasjonskort derfra.

Er du mellom 13 og 16 år og har ungdomstilgang med foreldresamtykke, har du tilgang til vaksinetjenesten. 

Vaksinasjonskort per post

Dersom du likevel ønsker å få tilsendt vaksinasjonskort fra Folkehelseinstituttet, kan dette bestilles per post. Dette koster kroner 125,- per vaksinasjonskort.

Send et brev til:

Folkehelseinstituttet
Att: Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK
Postboks 222 Skøyen
0213 OSLO

I brevet må du oppgi fødselsnummer (11 siffer), fullt navn og folkeregistrert adresse for den eller de du ønsker vaksinasjonskort for.

Merk at Folkehelseinstituttet ikke kan motta fødselsnummer per e-post.

Hvilken vaksine har du fått?

Preparatnavn til vaksinen vises ikke på vaksinasjonskortet. Preparat er ikke obligatorisk i innmeldingen til SYSVAK, og det kan derfor være mangelfullt utfylt. Formålet til SYSVAK er å vise hvilke sykdommer en er beskyttet mot. Preparatnavn kan også variere fra land til land.

Du kan finne informasjon om preparat når det er meldt inn ved å logge deg på Helsenorge-tjenesten Helseregistre. Her kan du finne informasjon om type vaksine og SYSVAK-kode eller vaksinekode, samt navn eller identifikator på helseenheten som har registrert vaksinasjonen. Dersom preparat og batchnummer er meldt inn fra den som har gitt vaksinen, vil dette vises her.

Hver covid-19 vaksine har sin egen SYSVAK-kode eller vaksinekode. Du kan derfor vite hvilket preparat som er satt, selv om ikke vaksinepreparater er registrert.

Hvorfor er vaksinasjonskortet tomt, eller mangler vaksiner?

At vaksinekort er tomt eller mangler én eller flere vaksiner kan skyldes flere ting:

Vaksinen ble tatt nylig

Hvis vaksinen ble tatt for kort tid siden, er opplysningene kanskje ikke registrert ennå.

I så fall trenger du ikke å gjøre noe - opplysningene vil bli sendt om en stund.

Vaksinasjonsopplysningene er ikke sendt inn

Dersom informasjonen har uteblitt selv om du har ventet på den, kan det skyldes at vaksinasjonsstedet ikke har sendt inn vaksineopplysningene for registrering. I så fall bør du kontakte vaksinasjonsstedet og be dem sende opplysningene på nytt.

Vaksinene ble tatt før 1995

Vaksiner ble ikke registrert i vaksinasjonsregisteret før 1995, unntatt for disse fem fylkene, som startet en prøveordning i 1976:

 • Østfold
 • Akershus
 • Oslo
 • Hedmark
 • Hordaland

Vaksiner som skal være registrert

Disse vaksinene skal være registrert i vaksinasjonsregisteret:

 • barnevaksiner gitt fra 1995
 • pandemivaksine mot svineinfluensa i 2009
 • alle andre vaksiner gitt i 2011 eller senere (hvis du ønsker at de skal være registrert)

Etterregistrering av vaksiner

Dersom en vaksine ikke er registrert i vaksinetjenesten på Helsenorge, kan du få den etterregistrert. Slik går du fram:

 • Kontakt vaksinasjonsstedet eller fastlegen din og be om etterregistrering av vaksiner du savner.
 • Legg fram dokumentasjon på at du har fått den aktuelle vaksinen. Gyldig dokumentasjon er for eksempel journalutskrift eller vaksinasjonskort.
 • Finn mer informasjon om etterregistrering hos FHI.

Du har rett til å få etterregistrert barnevaksiner som er fra 1995 eller senere.

Etterregistrering kan også være aktuelt dersom du for eksempel har fått en reisevaksine som ikke er registrert i tjenesten. Stedet der du fikk vaksinen plikter å etterregistrere vaksiner som er gitt fra og med 1. januar 2011 dersom du ønsker det.

Folkehelseinstituttet kan ikke registrere eller etterregistrere vaksinene dine. Dette må gjøres av helsepersonell på steder som utfører vaksinasjoner.

Slik endrer du feil opplysninger

​Dersom du oppdager feil i vaksinasjonsopplysningene for deg selv eller dine barn når du er innlogget på vaksinetjenesten, kontakt stedet der vaksinene ble satt eller et annet vaksinasjonskontor.

Hvis det skulle oppstå problemer med å endre opplysningene, kan helsepersonell ta kontakt med Folkehelseinstituttet.

Sletting av vaksineopplysninger

Den som vaksinerer skal informere deg om at vaksineopplysninger blir registrert i vaksinasjonsregisteret SYSVAK. Du kan be om at registreringer skal bli slettet, men da må du dokumentere at registreringen er sterkt belastende for deg, i henhold til helseregisterloven §25 (lovdata.no).

Dersom opplysningene som er registrert om deg føles sterkt belastende - og det ikke finnes sterke allmenne hensyn som tilsier at opplysningene likevel behandles - kan du kreve opplysningene sperret eller slettet (fhi.no), i henhold til helseregisterloven § 25 og personvernforordningen artikkel 17. I så tilfelle må du ta kontakt med det ansvarlige register eller personvernombudet ved Folkehelseinstituttet (fhi.no).

Hvorfor registreres vaksinene du tar?

Vaksiner du får skal registres i det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK.

Det er flere grunner til at vaksinene registreres:

 • Du kan selv få oversikt over alle vaksiner du har fått, via Vaksine-tjenesten på Helsenorge
 • Legen din kan få vaksinasjonsstatusen din fra SYSVAK og dermed tilpasse behandling og råd ut fra dette.
 • Helsemyndighetene kan holde en samlet oversikt over vaksinasjonsdekningen i samfunnet.

Dersom helsestasjonen, fastlegen eller vaksinasjonssenteret registrerer dine vaksiner, eller vaksiner for barn du har foreldreansvar for, i det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK, kan du senere logge deg på og se hvilke vaksiner du har fått.

For råd og informasjon om vaksiner som tilbys i Norge, kan du lese mer på Folkehelsesinstituttets nettsider om vaksiner.

Samtykke

Vaksinetjenesten krever samtykke til Full tilgang.

Veiledning Helsenorge

23 32 70 00

Kvardagar kl. 08:00 - 15:30

Innhaldet er levert av Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet. Få oversikt over dine vaksiner. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 7. april 2021 [henta torsdag 25. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/vaksiner/om/

Sist oppdatert onsdag 7. april 2021