Vaksine mot pneumokokker

Barnet får tilbud om vaksine mot pneumokokksykdom på 3-, 5- og 12-månederskontrollen på helsestasjonen.

Baby får vaksine

Hva beskytter pneumokokkvaksinen mot?

Vaksinen beskytter mot 13 pneumokokktyper. Før innføringen av vaksinen var disse 13 typene årsak til en vesentlig andel av pneumokokkinfeksjonene hos barn under to år. Vaksinen har også redusert antall tilfeller av mellomørebetennelse forårsaket av disse pneumokokktypene. Vaksinen beskytter ikke mot sykdom som skyldes andre pneumo­kokktyper enn de 13 som inngår i vaksinen.

Vaksinen mot pneumokokker blir gitt samtidig med kombinasjonsvaksinen mot difteri, stivkrampe, kikhoste, polio, Hib-infeksjon og hepatitt B. Vaksinen inneholder deler av bakterienes sukkerkapsel (polysakkarid) bundet til protein.

Hvilke vaksiner har barna dine tatt?

Sjekk hvilke sykdommer barna dine er vaksinert mot og når vaksinene er satt.

Om pneumokokksykdom

​​​Det finnes mer enn 90 ulike typer av pneumokokkbakterien. Flere av disse kan gi sykdom hos mennesker, oftest lungebetennelse, bihulebetennelse og mellomørebetennelse. Av og til kan infeksjonen få et alvorligere forløp, som blodforgiftning (sepsis) eller hjernehinnebetennelse (meningitt).

Pneumokokker kan gi sykdom hos både barn og voksne, men det er ulike typer som dominerer i ulike aldersgrupper. De fleste tilfellene av alvorlig pneumokokksykdom forekommer hos de yngste barna, hos personer over 65 år og hos personer med spesielle risikofaktorer.

Før innføringen av vaksinen ble årlig 60–80 barn under to år rammet av alvorlig pneumokokksykdom. De fleste barna hadde på forhånd vært friske og ikke vært spesielt disponert for sykdom.

Vanlige bivirkninger av pneumokokkvaksinen

​Rødhet, hevelse, ømhet eller smerter på stikkstedet forekommer hos over 10 % av de vaksinerte, og kan vare i noen dager.

Uro, irritabilitet, gråt, utilpasshet, søvnighet, nedsatt matlyst eller uvelhet i 1–2 døgn etter vaksinasjonen forekommer hos noen. Det kan være vanskelig å vite om slike symptomer skyldes vaksine eller noe annet.

Kortvarig feber forekommer hos mer enn 1 av 10 og er vanligere når vaksinen gis sammen med andre vaksiner. Feber over 39,5˚C forekommer hos færre enn 1 av 100, og det anbefales å kontakte lege for å avklare om det kan foreligge annen årsak til feberen som krever behandling.

Vaksinen som brukes heter Prevenar 13. Informasjon om Prevenar 13 er tilgjengelig via legemiddelsøk på Direktoratet for medisinske produkter (tidligere Statens Legemiddelverk) sine nettsider.

Vaksinasjonsveilederen fra Folkehelseinstituttet

Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell inneholder informasjon og retningslinjer om vaksiner, vaksinering, vaksinasjonsprogrammene i Norge og vaksinasjon av spesifikke grupper.

Innhaldet er levert av Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet. Vaksine mot pneumokokker. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 4. mai 2023 [henta torsdag 30. mai 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/vaksinasjon/barnevaksinasjonsprogrammet/vaksine-mot-pneumokokker/

Sist oppdatert torsdag 4. mai 2023