Overvekt og fedme hos barn og unge

Overvekt er et problem som rammer flere og flere barn. Er barnet ditt overvektig, finnes det tiltak som kan hjelpe.

Hvordan vet jeg om barnet mitt er overvektig?

Mange foreldre synes det er vanskelig å akseptere at deres barn er overvektige, og det er flere årsaker til det. Barn vokser i forskjellig hastighet, og en forelder kan tenke at det dreier seg om "valpefett". Hvis barnets venner eller slektninger også er overvektige, kan foreldrene tro at barnets vekt er normalt sammenlignet med andre.

Er du bekymret for barnets vekt, kan du kontakte lege eller helsesykepleier. Legen vil vurdere om barnet har en sunn vekt og undersøke barnet med tanke på andre sykdommer som eventuelt kan forårsake vektproblemer.

Hvis barnet er svært overvektig, har andre sykdommer eller er funksjonshemmet, kan legen henvise videre til en spesialist.

Kroppsmasseindeks (KMI eller BMI) kan brukes til å regne ut normalvekt. KMI (kg/m2) er et mål på vekt i forhold til høyde. Fordi barn er i vekst, brukes det et persentilskjema for å måle barnets høyde og vekt i forhold til gjennomsnittet hos barn med samme kjønn og alder. Noen barneavdelinger bruker likevel KMI tilpasset barn som mål på overvekt.

Hvorfor blir barn overvektige?

Årsakene til at barn blir overvektige, er vanligvis de samme som skaper overvekt hos voksne. Et overvektig barn får i seg mer kalorier (mat) enn kroppen forbrenner. Kalorier som ikke brukes som energi, lagres som fett.

Det er mange faktorer som påvirker utvikling av overvekt, blant annet:

 • Hvor mye barnet spiser
 • Hva slags mat barnet spiser
 • Trening/aktivitetsnivå


Barnets gener kan også spille en rolle når det gjelder hva slags forbrenning og appetitt barnet har, men uavhengig av gener er det viktig å hjelpe barnet til å spise sunt og være aktiv.

Behandling av overvekt hos barn og unge

Sunt kosthold og fysisk aktivitet

De beste tiltak for overvektige barn er å hjelpe dem til å spise sunnere og være i aktivitet. Forskning viser at opplæring om kosthold, mosjon og nye vaner kan hjelpe overvektige barn til å nå en sunnere vekt.

Veier barnet mer enn det som er sunt, kan legen foreslå at barnet prøver å holde vekten stabil det neste halvåret. Dermed kan det "vokse inn" i en sunn vekt snarere enn å måtte prøve å gå ned i vekt.

Tverrfaglig behandlingstilbud

Tiltak som involverer hele barnets familie fungerer bedre enn tiltak som bare fokuserer på barnet. Hvis hele familien gjennomfører samme regler (for eksempel ikke å spise snacks foran tv eller alltid gå en lang tur i helgene), er det mye lettere for barnet å følge disse reglene. Ved sterk fokusering på vektkontroll, kan det lett bli konflikt mellom foreldre og barn. Det vil ingen være tjent med. Dersom foreldre kan tilrettelegge for fysisk aktivitet og sunt kosthold som et forventet levevis, vil det være en god start.

For svært overvektige barn, vil man kunne henvises til et tverrfaglig behandlingstilbud. Behandlingstilbudene for å hjelpe overvektige barn og ungdom ned i normal vekt har ofte følgende fokus:

 • Forbedring av barnas kosthold, dvs. de anbefales å spise mer frukt og grønnsaker, kutte ut sukkerholdig brus, spise en sunn frokost og ikke spise høy-kalori snacks som kjeks eller potetgull mellom måltidene.
 • Øke fysisk aktivitet til en time om dagen. For eksempel kan barnet delta i idrettsgrupper, gå på tur med familien eller sykle til skolen.
 • Endring av usunne vaner, for eksempel å se mindre på tv og spille mindre passiviserende dataspill. Det finnes forøvrig morsomme dataspill med fysisk aktivitet.

Det er viktig å fokusere på styrking av barns selvfølelse og deres opplevelse av egen mestring.

Om de lykkes med vektnedgang, bør de få oppmuntring og støtte til å holde på de gode vanene.

Medisiner og kirurgi

Legemidler for å redusere vekten rekvireres sjelden til barn. Det skjer bare i spesielle tilfeller dersom et barn er så overvektig at det er direkte helsefarlig.

Kirurgi er svært sjelden aktuelt for barn som er overvektige. Kirurgi er siste utvei og er brukt spesielt i USA hos svært overvektige amerikanske barn. Det eksisterer ikke nok forskning som fastslår om kirurgi er en trygg og langsiktig behandling for overvektige barn.

Hvordan går det med barnet?

Mange overvektige barn forblir overvektige som voksne, men det finnes unntak.

Studier viser at enkelte overvektige barn får tilleggsproblemer, blant annet:

 • astma
 • høyt blodtrykk
 • høyt kolesterol
 • problemer med blodsukkerregulering (insulinresistens)

Hvis et overvektig barn blir til en overvektig voksen, øker det sjansene for:

 • høyt blodtrykk
 • hjerte- og karsykdom
 • diabetes
 • slitasjegikt
 • noen typer kreft

Barn som veier mer enn det som er sunt, har ofte dårlig selvfølelse. De kan ha problemer med å få venner og kan bli ertet. Behandlingen bør også ta hensyn til dette.

Mer informasjon i nasjonal faglig retningslinje (for helsepersonell)

Overvekt hos barn. Helsebiblioteket, 2022. 

Weight problems in children (PDF). Originalbrosjyre fra BMJ Best Practice,  Practice, 2021.

Innholdet er levert av Helsebiblioteket/BMJ

Helsebiblioteket/BMJ . Overvekt og fedme hos barn og unge. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 5. desember 2022 [hentet torsdag 20. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/overvekt-og-fedme/overvekt-hos-barn/

Sist oppdatert mandag 5. desember 2022