Egenandel og satser

​Satsene du får ved pasientreiser, og egenandelen du selv må betale, fastsettes årlig av Stortinget.

Satser for 2023

Følgende satser gjelder for pasientreiser som gjennomføres fra og med 1. januar 2023:

Type sats ​Beløp
​Standardsats  ​2,90 kr per kilometer
​Standardsats for ledsager (kun ved reise med offentlig transport. Må dokumenteres) ​2,90 kr per kilometer
​Kostgodtgjørelse  ​253 kr per døgn
​Overnattingsgodtgjørelse (må dokumenteres) ​Inntil 655 kr per døgn
​Tapt arbeidsfortjeneste for ledsager (må dokumenteres) ​153 kr per time for maksimalt åtte timer per døgn
​Ledsagers utgifter til leid hjelp, til erstatning for eget arbeid (må dokumenteres. Leid hjelp fra pasientens eller ledsagerens nære pårørende dekkes ikke) ​Inntil 51 kr per time for maksimalt åtte timer per døgn
​Tapt arbeidsfortjeneste ved yrkesskade ​79 kr per time (maksimalt 411 kr per dag)

Beløp som er mindre enn 100 kroner blir i utgangspunktet ikke utbetalt. Dersom du innen seks måneder gjennomfører flere pasientreiser, og summen av disse utgjør minst 100 kroner, kan du likevel ha rett på å få utbetalt disse beløpene under ett. 

Satser for 2022

Følgende satser gjelder for reiser gjennomført fra og med 1. januar 2022:

Type sats ​Beløp
​Standardsats ​2,80 kr​ per kilometer
​Standardsats for ledsager (kun ved reise med offentlig transport. Må dokumenteres) ​​2,80 kr​ per kilometer
​​Kostgodtgjørelse ​244 kr per døgn
​Overnattingsgodtgjørelse (må dokumenteres)​ ​Inntil ​631 kr per døgn
​Tapt arbeidsfortjeneste for ledsager (må dokumenteres)​​ ​147 kr per time for maksimalt åtte timer per døgn
Ledsagers utgifter til leid hjelp, til erstatning for eget arbeid (må dokumenteres. Leid hjelp fra pasientens eller ledsagerens nære pårørende dekkes ikke) Inntil 49 kr per time for maksimalt åtte timer per døgn
​Tapt arbeidsfortjeneste ved yrkesskade 76 kr per time (maksimalt ​396 kr per dag)​

Beløp som er mindre enn 100 kroner blir i utgangspunktet ikke utbetalt. Dersom du innen seks måneder gjennomfører flere pasientreiser, og summen av disse utgjør minst 100 kroner, kan du likevel ha rett på å få utbetalt disse beløpene under ett. 

Egenandeler

Du må betale egenandel for reisen, hvis du ikke har frikort. Du betaler en egenandel per vei. Hvis du reiser tur-retur betaler du to egenandeler.

Følgende egenandeler gjelder reiser gjennomført i 2022:

​Type egenandel ​Beløp
​Ordinær egenandel Inntil ​159 kr hver vei
​Fritt behandlingsvalg ​Inntil 400 kr hver vei

Følgende egenandeler gjelder for reiser gjennomført i 2023:

​Type egenandel ​Beløp
​Ordinær egenandel Inntil ​164 kr hver vei
​Fritt behandlingsvalg ​Inntil 400 kr hver vei
Du har rett til fritak fra å betale egenandel hvis du:
  • er barn under 16 år
  • er ledsager
  • skal undersøkes, behandles og kontrolleres for allmennfarlig smittsom sykdom
  • skal undersøkes eller behandles for yrkesskade eller krigsskade
  • skal til dagbehandling i tvungent psykisk helsevern
  • skal innlegges i tvungent psykisk helsevern
  • er pårørende, og skal reise til psykiatrisk poliklinikk for barn og ungdom
  • skal være donor (både for- og etterundersøkelser, i tillegg til selve transplantasjonen)
  • skal overføres mellom to institusjoner i samme helseforeta​k
  • skal reise til abortnemd i forbindelse med behandling av avgjørelse om svangerskapsavbrudd etter uke 12

Frikort

Betaler du mer i året enn fastsatt egenandelstak, har du krav på frikort.

Egenandeler for reiser i forbindelse med fritt behandlingsvalg, inngår ikke i grunnlaget for frikort.

Kontakt Pasientreiser

05515

Kontakt oss ved spørsmål om utfylling av reiseregningsskjema, dekning av reiseutgifter eller bestilling av din pasientreise.

Innholdet er levert av Pasientreiser HF

Sist oppdatert mandag 20. desember 2021