Kontakt Pasientreiser

Ønsker du kontakt med pasientreiser, ring 05515.

Du har rett til å klage på din pasientreise. Du finner mer informasjon om klageretten her.

Telefon

Har du spørsmål om utfylling av reiseregningsskjema, dekning av reiseutgifter, bestilling av din pasientreise eller skal klage, kan du kontakte Pasientreiser på 05515.

Fra utlandet

Befinner du deg i utlandet, kan du kontakte Pasientreiser på telefonnummer 0047 915 05 515.

Hva koster det å ringe?

Å ringe 05515 koster det samme som å ringe til vanlige telefonnummer. Hvis du har fri bruk inkludert i abonnementet ditt, betaler du ikke for å ringe vårt nummer.

Hørselshemming eller talevansker

Er du døv, hørselshemmet eller har talevansker, kan du bruke Telenors teksttelefonformidling for å komme i kontakt med Pasientreiser.

Dette gjør du ved å sende SMS til telefonnummer 149.

En operatør med taushetsplikt behandler henvendelsen din, og kontakter Pasientreiser på vegne av deg.

For å benytte tjenesten må du først registrere deg som bruker, dette gjør du på Telenor sine nettsider.

Les mer på Telenor sin nettside for hørselshemmede

Pasientreisekontorene

Pasientreisekontorene har ansvar for bestilling og planlegging av rekvirerte pasientreiser. Det er 17 lokale pasientreisekontor i Norge. For å få hjelp til å bestille en pasientreise, eller avklare behovet ditt for spesiell transport, kan du kontakte ditt nærmeste pasientreisekontor.

Postadresse for reiseregningsskjema

Felles postadresse for innsending av søknadsskjema på papir:

Pasientreiser HF
Postboks 2533 Kjørbekk​
3702 Skien

Har du hemmelig adresse, eller hatt en reise i forbindelse med fristbrudd, tuberkulosekontroll eller organdonasjon, skal reiseregningsskjemaet sendes til egne adresser.

Innsending av dokumentasjon

Skal du ettersende dokumentasjon til en allerede innsendt søknad, må dette sendes per post. Husk å merke dokumentasjonen med navn og saksnummer. Dokumentasjon ettersendes til:

Pasientreiser HF
Postboks 2533 Kjørbekk
3702 Skien

 

Innholdet er levert av Pasientreiser

Sist oppdatert fredag 11. juni 2021