Pasientreiser Helse Vest

Pasientreiser i helseføretaka har ansvar for bestilling og planlegging av rekvirerte pasientreiser.

Pasientreiser Helse Førde

Ta kontakt med Pasientreiser Førde for bestilling og planlegging av pasientreiser i Førde.

Telefon

05515

Ordinære opningstider

Måndag - fredag kl. 07.30 – 18.00

E-post

pasientreiser@helse-forde.no
For å unngå at personopplysningar kjem på avvegar, skal ikkje dette sendast per e-post.

Adresse

Pasientreiser Helse Førde, Postboks 1000, 6807 Førde

Pasientreiser Helse Bergen

Ta kontakt med Pasientreiser Bergen for bestilling og planlegging av pasientreiser i Bergen.

Telefon

05515 / 55 55 96 30

Ordinære opningstider

Måndag - fredag kl.07.00-19.00

Lørdag kl.09.00-15.00

E-post

pasientreiser@helse-bergen.no
For å unngå at personopplysningar kjem på avvegar, skal ikkje dette sendast per e-post. 
 
Skal du på ei planlagd pasientreise med rekvisisjon, må ho bestillast i god tid og seinast kl.13.00 vyrkedagen før reisa. Ved reise med fly må du ta kontakt så raskt du får innkalling.

Adresse

Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus, Avdeling for pasientreiser, Postboks 1400, 5021 Bergen

Les meir på nettsida til føretaket.

Pasientreiser Helse Fonna

Ta kontakt med Pasientreiser Fonna for bestilling og planlegging av pasientreiser i Fonna.

Telefon

05515

Ordinære opningstider  

Måndag - fredag kl. 07.30 - 16.00

E-post

pasientreiser@helse-fonna.no

For å unngå at personopplysningar kjem på avvegar, skal ikkje dette sendast per e-post. 

Skal du på ei planlagd pasientreise med rekvisisjon, må ho bestillast i god tid og seinast klokka 13.00 vyrkedagen før reisa. Ved reise med fly må du ta kontakt så raskt du får innkalling.

Adresse

Helse Fonna HF, Pasientreiser, Postboks 2170, 5504 Haugesund

Pasientreiser Helse Stavanger

Ta kontakt med Pasientreiser Stavanger for bestilling og planlegging av pasientreiser i Stavanger.

Telefon

05515

Ordinære opningstider 

Måndag-fredag kl. 08.00-15.30

E-post

pasientreiser@sus.no
For å unngå at personopplysningar kjem på avvegar, skal ikkje dette sendast per e-post.

Adresse

Pasientreiser Helse Stavanger, Postboks 8100, 4068 Stavanger

Les meir på nettsida til føretaket.

Rutetabellar

Finn rutetidene for helseekspressene og helsebussane 

Kontakt Pasientreiser

05515

Kontakt oss ved spørsmål om utfylling av reiseregningsskjema, dekning av reiseutgifter eller bestilling av din pasientreise.

pasientreiser.no

Er du helsepersonell eller transportør? Gå til pasientreiser.no

Loga pasieantamátkkiid birra sámegillii

Innhaldet er levert av Pasientreiser HF

Pasientreiser HF. Pasientreiser Helse Vest. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 10. mai 2024 [henta søndag 26. mai 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/pasientreiser/om/kontakt/helse-vest/

Sist oppdatert fredag 10. mai 2024