Pasientreiser Helse Vest

Pasientreiser i helseforetakene har ansvar for bestilling og planlegging av rekvirerte pasientreiser.

Pasientreiser Helse Førde

Ta kontakt med Pasientreiser Førde for bestilling og planlegging av pasientreiser i Førde.

Telefon
05515

Ordinære åpningstider
Mandag - fredag kl. 07.30 – 18.00

E-post
pasientreiser@helse-forde.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Adresse
Pasientreiser Helse Førde, Postboks 1000, 6807 Førde

Pasientreiser Helse Bergen

Ta kontakt med Pasientreiser Bergen for bestilling og planlegging av pasientreiser i Bergen.

Telefon
05515 / 55 55 96 30

Ordinære åpningstider
Mandag - fredag kl.07.00-19.00

Lørdag kl.09.00-15.00

E-post
pasientreiser@helse-bergen.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Skal du på en planlagt pasientreise med rekvisisjon, må denne bestilles i god tid og senest kl.13.00 virkedagen før avreise. Ved reise med fly, ta kontakt så raskt du mottar innkalling.

Adresse
Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus, Avdeling for pasientreiser, Postboks 1400, 5021 Bergen

Les mer på foretakets nettside

Pasientreiser Helse Fonna

Ta kontakt med Pasientreiser Fonna for bestilling og planlegging av pasientreiser i Fonna.

Telefon
05515

Ordinære åpningstider  
Mandag - fredag kl. 07.30 - 16.00

E-post pasientreiser@helse-fonna.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Skal du på en planlagt pasientreise med rekvisisjon, må denne bestilles i god tid og senest klokken 13.00 virkedagen før avreise. Ved reise med fly, ta kontakt så raskt du mottar innkalling.

Adresse
Helse Fonna HF, Pasientreiser, Postboks 2170, 5504 Haugesund

Pasientreiser Helse Stavanger

Ta kontakt med Pasientreiser Stavanger for bestilling og planlegging av pasientreiser i Stavanger.

Telefon
05515

Åpningstider
Mandag-fredag kl. 08.00-15.30

E-post pasientreiser@sus.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Adresse
Pasientreiser Helse Stavanger, Postboks 8100, 4068 Stavanger

Les mer på foretakets nettside

 

Finn rutetidene for helseekspressene og helsebussene 

Kontakt Pasientreiser

05515

Kontakt oss ved spørsmål om utfylling av reiseregningsskjema, dekning av reiseutgifter eller bestilling av din pasientreise.

pasientreiser.no

Er du helsepersonell eller transportør? Gå til pasientreiser.no

Loga pasieantamátkkiid birra sámegillii

Innholdet er levert av Pasientreiser HF

Pasientreiser HF. Pasientreiser Helse Vest. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 11. juni 2021 [hentet lørdag 2. mars 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/pasientreiser/om/kontakt/helse-vest/

Sist oppdatert fredag 11. juni 2021