Helseekspressen

Helseekspressane og Helsebussane er spesialbygde for pasientar som skal til behandling, og er organiserte av Pasientreiser i dei lokale helseføretaka.

Servicetilboda varierer i dei ulike bussane. Dei fleste bussane har ekstra god plass for å sikre god komfort. I fleire av bussane er helsepersonell eller bussvert til stades på heile strekninga. Nokre av bussane har plass til bårer, og har ekstra medisinsk utstyr om bord.

Reiser du med Helseekspressen eller Helsebussen betaler du berre eigenandel for reisa. Har du frikort, betaler du ikkje for reisa.

Dersom du treng meir informasjon om kva tilbod som gjeld der du bur, kontakt Pasientreiser i ditt lokale helseføretak. Hugs å ta kontakt i god tid før du skal reise. Pasientreiser kan også hjelpe til om du har behov for transport til og frå bussen. ​

Tidstabellar og fasilitetar

Helse Nord

Brønnøysund - Mo i Rana
Narvik - Tromsø

Helse Sør-Øst:

Dombås - Lillehammer - Gjøvik (Helsebuss Gudbrandsdalen)
Tynset - Hamar (Helsebuss Østerdalen)
Lillehammer - Oslo

Ål - Drammen - Oslo (Helsebuss i Hallingdal)
Geilo - Kongsberg - Drammen (Helsebuss i Numedal)
Kongsberg - Drammen - Oslo (Helseekspress i Kongsberg)
Ål - Ringerike - Oslo (Helseekspress i Hallingdal)

Kristiansand - Oslo

Skien - Oslo

Østfold - Oslo (Helsebussen)
Østfold - Oslo (Helseekspressen)

Helse Vest:

Haugesund - Haukeland

Kontakt Pasientreiser

05515

Kontakt oss ved spørsmål om utfylling av reiseregningsskjema, dekning av reiseutgifter eller bestilling av din pasientreise.

pasientreiser.no

Er du helsepersonell eller transportør? Gå til pasientreiser.no

Loga pasieantamátkkiid birra sámegillii

Innhaldet er levert av Pasientreiser HF

Pasientreiser HF. Helseekspressen. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 10. februar 2022 [henta torsdag 25. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/pasientreiser/om/helseekspressen/

Sist oppdatert torsdag 10. februar 2022