Saksbehandlingstider for pasientreiser

Saksbehandlingstiden kan variere ut fra hva du søker om å få dekket i søknaden.

Saker som behandles helautomatisk gir raskest utbetaling. Dette er saker der du sender søknaden digitalt på Helsenorge, og saksbehandlingen foregår helmaskinelt. Dette kan være søknader om dekning av reiseutgifter med et fast beløp per kilometer.

Saksbehandlingstiden er lengst for sakene som behandles manuelt. Dette kan være søknader som sendes inn i posten, med mye dokumentasjon for tilleggsutgifter, og som derfor må behandles manuelt av saksbehandler.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid på manuelt vedtatte saker per uke 25 er 23 dager.

Den nasjonale saksbehandlingstiden for digitale søknader som behandles automatisk ligger gjennomsnittlig på 4-5 dager.