Saksbehandlingstider for pasientreiser

Saksbehandlingstiden kan variere ut fra hva du søker om å få dekket i søknaden.

Søknader som behandles helautomatisk gir raskest utbetaling. Søknader uten tilleggsutgifter går som regel raskest gjennom behandlingssystemet. 

Saksbehandlingstiden tar lengst tid når søknadene må behandles manuelt. Dette kan være søknader som sendes både på papir og via Helsenorge. Hvis søknaden har vedlegg på tilleggsutgifter og annen dokumentasjon blir den behandlet manuelt av en saksbehandler.

Saksbehandlingstid for uke 12:

Saksbehandlingstiden for digitale søknader som behandles automatisk ligger gjennomsnittlig på 4-5 dager. Dette gjelder cirka 60 prosent av sakene. 

Vi har lengre saksbehandlingstid enn vi pleier på saker som må behandles manuelt. Vi beklager dette, og har iverksatt tiltak for å korte ned behandlingstiden.

  • Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for alle saker er 11 dager.
  • Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for saker som behandles manuelt er 21 dager.

Innholdet er levert av Pasientreiser

Sist oppdatert mandag 13. mars 2023