Saksbehandlingstider for pasientreiser

Saksbehandlingstiden kan variere ut fra hva du søker om å få dekket i søknaden.

Søknader som behandles helautomatisk gir raskest utbetaling. Søknader uten tilleggsutgifter går som regel raskest gjennom behandlingssystemet. 

Saksbehandlingstiden tar lengst tid når søknadene må behandles manuelt. Dette kan være søknader som sendes både på papir og via Helsenorge. Hvis søknaden har vedlegg på tilleggsutgifter og annen dokumentasjon blir den behandlet manuelt av en saksbbehandler.

Saksbehandlingstid for uke 46:

Vi har for tiden lengre saksbehandlingstid enn vi pleier. Vi beklager dette, og har iverksatt tiltak for å korte ned behandlingstiden.

  • Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for alle saker er 15 dager.
  • Gjennomsnittlig saksbehandling for manuelt vedtatte saker er 33 dager.

Saksbehandlingstiden for digitale søknader som behandles automatisk ligger gjennomsnittlig på 4-5 dager.

Innholdet er levert av Pasientreiser

Sist oppdatert mandag 31. januar 2022