Saksbehandlingstider for pasientreiser

Saksbehandlingstiden kan variere ut fra hva du søker om å få pengestøtte til i søknaden.

Søknader som behandles helautomatisk gir raskest utbetaling. Søknader uten tilleggsutgifter går som regel raskest gjennom behandlingssystemet. 

Saksbehandlingstiden tar lengst tid når søknadene må behandles manuelt. Dette kan være søknader som sendes både på papir og via Helsenorge. Hvis søknaden har vedlegg på tilleggsutgifter og annen dokumentasjon blir den behandlet manuelt av en saksbehandler.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid uke 7:

Saksbehandlingstiden for digitale søknader som behandles automatisk ligger gjennomsnittlig på 4-5 dager. Dette gjelder cirka 60 prosent av sakene. 

Vi har lengre saksbehandlingstid enn vi pleier på saker som må behandles manuelt. Vi beklager dette, og har iverksatt tiltak for å korte ned behandlingstiden.

  • Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for alle saker var 11 dager.
  • Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for saker som behandles manuelt var 25 dager.

Innholdet er levert av Pasientreiser HF

Pasientreiser HF. Saksbehandlingstider for pasientreiser. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 12. juni 2023 [hentet fredag 23. februar 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/pasientreiser/saksbehandlingstider/

Sist oppdatert mandag 12. juni 2023