Ogólnokrajowe porady i zasady

Polskie tłumaczenie informacji wydanych przez norweskie władze na temat zasad i zaleceń związanych z sytuacją epidemiologiczną w Norwegii.

Masz pytanie dotyczace Covid-19? Jest uruchomiona infolinia Dyrektoratu Zdrowia w jezyku polskim, dzwon 815 55 015, wybierz #9+2.

Testowanie i objawy

Objawy koronawirusa

Objawami koronawirusa mogą być gorączka, kaszel, duszności, ból głowy, osłabienie, osłabiony zmysł węchu lub smaku i bóle mięśniowe. Do objawów mogą również należeć ból gardła, katar lub zatkany nos oraz kichanie.

Jeśli nie jesteś pewny, czy masz objawy chorobowe spowodowane koronawirusem, powinieneś się przetestować.

Co mam zrobić, jeśli wystąpią u mnie objawy?

 • Jeżeli jesteś chory, zostań w domu.
 • Wykonaj test, jeżeli masz objawy koronawirusa.
 • Jeśli jesteś chory i potrzebujesz pomocy lekarskiej albo porady lekarza, skontaktuj się telefonicznie lub elektronicznie z lekarzem rodzinnym.

Gdzie mogę wykonać test na koronawirusa?

Za wykonywanie testów odpowiedzialność ponoszą gminy. Przeczytaj na stronie internetowej gminy, w której przebywasz, w jaki sposób możesz się przetestować. 

Wyszukaj stronę internetową gminy. 

Kiedy powinieneś się przetestować?

Każdy, kto podejrzewa u siebie zakażenie wirusem COVID-19, powinien wykonać test.

Następujące osoby powinny się przetestować:

 • Wszystkie osoby z objawami koronawirusa.
 • Wszystkie osoby, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną koronawirusem.
 • Osoby, którym test zalecił lekarz.

Kiedy musisz się przetestować?

W następujących przypadkach musisz się przetestować na koronawirusa, zgodnie z wymogiem ustawy obejmującym:

 • Wszystkie osoby odbywające kwarantannę, u których wystąpiły objawy koronawirusa.
 • Wszystkie osoby przybywające do Norwegii, które w ciągu ostatnich 10 dni przebywały w kraju lub na obszarze objętym czerwoną strefą. 

W oczekiwaniu na wynik testu na koronawirusa

W okresie oczekiwania na wynik testu musisz poddać się kwarantannie do chwili otrzymania negatywnego wyniku testu na koronawirusa.

W okresie oczekiwania przez Ciebie na wynik testu na koronawirusa, osoby zamieszkujące razem z Tobą zostaną poproszone o poddanie się kwarantannie do czasu otrzymania przez Ciebie ewentualnego negatywnego wyniku testu.

Jeśli wykonałeś test na koronawirusa w okresie kwarantanny i pojawią się u Ciebie objawy chorobowe, musisz przebywać w izolacji aż do uzyskania wyniku testu.

Kwarantanna i izolacja

Kwarantanna ze względu na ryzyko zarażenia

Jeśli miałeś bliski kontakt z osobą zakażoną koronawirusem, musisz poddać się 10-dobowej kwarantannie. Kwarantanna rozpoczyna się od momentu ostatniego kontaktu z zakażoną osobą. Wykonaj test na koronawirusa, podczas gdy odbywasz kwarantannę ze względu na ryzyko zarażenia. Jeżeli miałeś bliski kontakt z zakażoną osobą, Zespół wykrywania ognisk zakażeń skontaktuje się również z Tobą. Będziesz mógł wtedy otrzymać więcej informacji o zasadach dalszego postępowania.

Uznaje się, że miałeś bliski kontakt z osobą zakażoną, jeżeli kontaktowałeś się z tą osobą w przeciągu 48 godzin przed wystąpieniem u niej pierwszych objawów.

Kontakt uznaje się za  bliski, jeżeli:

 • Przebywałeś w mniejszej odległości od tej osoby niż 2 metry przez ponad 15 minut lub
 • miałeś z nią bezpośredni kontakt fizyczny lub
 • miałeś bezpośredni kontakt z wydzielinami tej osoby (np. śliną, katarem i łzami)

Jeśli zakażona osoba, z którą miałeś kontakt, nie odczuwa objawów chorobowych, zaliczasz się do jej grona bliskich kontaktów, jeżeli miałeś z nią kontakt w ciągu 48 godzin przed otrzymaniem przez tę osobę pozytywnego wyniku testu na koronawirusa.

Odpowiednie miejsce pobytu w okresie kwarantanny odbywanej ze względu na ryzyko zakażenia

Będziesz odbywał kwarantannę we własnym domu lub w innym odpowiednim lokalu, który odpowiada wymogom kwarantanny. Musi tam być możliwe unikanie bliskiego kontaktu z innymi osobami i musisz mieć oddzielny pokój, prywatną łazienkę i kuchnię lub dostarczane posiłki.

Nie możesz odbywać kwarantanny w pomieszczeniach, w których musisz dzielić toaletę, kuchnię bądź inne pokoje lub urządzenia z innymi osobami niż Twoi najbliżsi. Przykładami miejsc, w których nie możesz odbywać kwarantanny są samochód kempingowy, przyczepa kempingowa, namiot lub domek na polu campingowym, dom z pokojami do wynajęcia i inne mieszkania ze współdzieloną łazienką lub kuchnią.

Niektóre gminy proponują mieszkanie, w którym można odbyć kwarantannę, jeśli trudno Ci będzie odbyć kwarantannę we własnym domu bez narażania innych osób na ryzyko zakażenia.

W jaki sposób przebiega kwarantanna odbywana ze względu na ryzyko zakażenia

Kwarantanna trwa przez  okres 10-dobowy.

Gdy odbywasz kwarantannę, to obowiązany jesteś, by:

 • Przebywać we własnym domu lub w innym odpowiednim miejscu pobytu. W odpowiednim miejscu pobytu musi być możliwe unikanie kontaktu z innymi dorosłymi domownikami, musisz mieć oddzielny pokój, osobną łazienkę i osobną kuchnię lub dostarczane posiłki.
 • Utrzymywać dystans od innych dorosłych domowników.
 • Nie chodzić do pracy, szkoły ani do przedszkola.
 • Nie odbywać podróży do innych miejscowości w Norwegii.
 • Nie odwiedzać miejsc, w których trudno jest zachować niezbędny dystans społeczny od innych osób.
 • Nie korzystać z transportu publicznego (za wyjątkiem, gdy wracasz z zagranicy i udajesz się bezpośrednio na miejsce kwarantanny lub gdy opuszczasz Norwegię przed zakończeniem kwarantanny. Wszystkie osoby w wieku powyżej 12 lat muszą nosić maseczki podczas podróży).
 • Nie odwiedzać miejsc publicznych, takich jak sklepy, apteki i kawiarnie. W razie braku innej możliwości, możesz pójść po niezbędne zakupy do sklepu lub apteki. Musisz przestrzegać zasady zachowywania dużej odległości od innych osób.
 • Nie przyjmować gości. Dzieci nie powinny się bawić się z innymi dziećmi, za wyjątkiem mieszkających w tym samym gospodarstwie domowym.

Możesz wyjść na spacer, ale z zachowaniem dużej odległości od innych. Dzieci i młodzież powinny się bawić i przebywać na świeżym powietrzu i ważne jest, by przynajmniej raz dziennie wychodzić z dziećmi na dwór.

Ważnym powodem odbywania kwarantanny jest możliwość potencjalnego dojścia do zakażenia bez objawów chorobowych. Musisz się szczególnie starać, aby nie zarazić innych osób.

Osoby, które mieszkają razem z osobą odbywającą kwarantannę

Jeśli mieszkasz razem z osobą przebywającą w kwarantannie z powodu narażenia na zakażenie, musisz przebywać w kwarantannie tymczasowej.

Musisz przebywać w kwarantannie tymczasowej do czasu, kiedy: 

 • osoba przebywająca w kwarantannie otrzyma negatywny wynik pierwszego testu

lub

 • zakończy się 10-dniowa kwarantanna osoby przebywającej w kwarantannie. Obowiązuje to, jeśli osoba ta nie wykona testu.

lub

 • sam otrzymasz negatywny wynik testu na koronawirusa (PCR), wykonanego najwcześniej trzy doby od momentu, w którym osoba przebywająca w kwarantannie miała bliski kontakt z osobą zakażoną

Nie musisz przebywać w kwarantannie tymczasowej, jeśli: 

 • jesteś zaszczepiony (3 tygodnie od podania pierwszej dawki)

lub

 • osoba przebywająca w kwarantannie jest zaszczepiona (3 tygodnie od podania pierwszej dawki)

lub

 • w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przeszedłeś COVID-19 i posiadasz potwierdzające to dokumenty wystawione przez norweską służbę zdrowia

Jeśli nie dzielisz mieszkania z osobą przebywającą w kwarantannie, zwykle nie musisz odbyć kwarantanny tymczasowej. Gminy z wysokim wskaźnikiem zakażeń mogą mieć potrzebę obejmowania kwarantanną tymczasową większej ilości osób.

Kwarantanna wjazdowa

Wszystkie osoby, które przybywają do Norwegii z krajów poza Europą lub z obszarów objętych czerwoną strefą muszą odbyć 10-dobową kwarantannę. Kwarantanna rozpoczyna się w dniu przyjazdu do Norwegii. Ten rodzaj kwarantanny nosi nazwę kwarantanny wjazdowej. Patrz wykaz krajów i obszarów objętych kwarantanną wjazdową na stronach FHI.

Niezastosowanie się do obowiązku odbycia kwarantanny podlega karze.

Wszystkie osoby przybywające do Norwegii z zagranicy przeważnie muszą odbyć kwarantannę w hotelu kwarantannowym.

Ustalono odrębne zasady i wyjątki dotyczące odbywania kwarantanny wjazdowej.

Przeczytaj więcej o zasadach kwarantanny wjazdowej. 

W jaki sposób należy odbywać izolację?

Izolacja to jeszcze bardziej surowa forma odosobnienia niż kwarantanna. Jeśli zostałeś zakażony koronawirusem lub odbywasz kwarantannę i pojawią się u Ciebie objawy chorobowe, musisz się odizolować.

Osoby odbywające izolację domową obowiązuje przestrzeganie następujących zasad:

 • Musisz pozostawać w domu przez cały czas i z niego nie wychodzić, lecz możesz przebywać w swoim ogródku lub na swoim balkonie, werandzie lub tarasie.
 • Nie możesz wychodzić do sklepów. Inne osoby muszą Ci pomagać w załatwianiu sprawunków.
 • Musisz zachowywać odległość co najmniej dwóch metrów od osób, z którymi zamieszkujesz.
 • Powinieneś mieć oddzielny pokój i łazienkę, o ile to możliwe. Używaj własnych przyborów toaletowych, włącznie z własnym ręcznikiem.
 • Musisz dokładnie przestrzegać higieny rąk i kaszlu, aby uniknąć zarażenia innych domowników.
 • Często sprzątaj dom, a w szczególności myj i przecieraj powierzchnie, których się często dotyka.

Miejsca pobytu podczas izolacji

Zostajesz odizolowany w domu, w innym stosownym miejscu lub ewentualnie w placówce resortu zdrowia.

Gmina ponosi odpowiedzialność za stosowne miejsce do odbycia przez Ciebie izolacji. Jeśli gmina uważa, że dom nie spełnia warunków do odbycia w nim izolacji, to musi Ci zaproponować pobyt w hotelu lub innym miejscu. Gmina może także postanowić, że osoby, z którymi zamieszkuje zakażony, muszą przebywać w innym miejscu. Gmina opłaca koszty pobytu poza domem.

Osobom, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem podczas odbywania przez nie kwarantanny w hotelu kwarantannowym gmina musi jak najszybciej przydzielić inne miejsce pobytu, które nadaje się do odbycia izolacji.

Zakończenie izolacji

Możesz zakończyć izolację po upływie dziesięciu dni od wystąpienia pierwszych objawów koronawirusa i jeśli nie miałeś gorączki przez minimum 24 godziny. Wymóg dłuższej izolacji może być zastosowany wobec osób hospitalizowanych lub zażywających leki obniżające odporność organizmu.

Jeśli nie wystąpią u Ciebie objawy koronawirusa, to można zakończyć izolację po upływie 10 dni od otrzymania przez Ciebie pozytywnego wyniku testu na koronawirusa.

Zobacz tutaj więcej informacji na temat kwarantanny i izolacji w swoim języku.

Podróże

Podróże za granicę i z zagranicy

 • Obecnie zdecydowanie odradza się podróże za granicę.

Podróże krajowe

Unikaj niepotrzebnego podróżowania po terytorium Norwegii. Istnieje ryzyko rozsiewania zarazków, jeżeli podróżujesz z obszaru Norwegii o dużym wskaźniku zakażeń do obszaru o małym wskaźniku zakażeń.

W gminie, do której podróżujesz mogą obowiązywać lokalne środki zabezpieczające, dlatego sprawdź przed podróżą stronę internetową gminy. Pomyśl również nad tym, co masz zrobić, jeżeli zachorujesz i będziesz musiał się odizolować lub poddać kwarantannie. Jeśli podróżujesz do gminy posiadającej mniejsze obostrzenia reżimu sanitarnego, to powinieneś stosować się do zaleceń obowiązujących w gminie, w której zamieszkujesz.

Odwiedziny w domu

Wszyscy w jak największym stopniu powinni ograniczyć fizyczne spotkania i kontakty. Nie przyjmuj więcej niż 5 gości poza osobami, z którymi mieszkasz. Ogólna liczba osób musi jednak pozwalać na zachowanie od siebie 1 metra odległości.

Od zalecenia unikania odwiedzin obowiązują dwa wyjątki:

 • Jeśli wszyscy goście pochodzą z jednego gospodarstwa domowego, to z wizytą mogą przyjść wszyscy domownicy.
 • Jeśli wszyscy goście należą do jednej kohorty w przedszkolu lub szkole podstawowej.

Zachęca się do spotkań na świeżym powietrzu, o ile to możliwe. 

Jeśli pochodzisz z obszaru o dużym poziomie zakażeń, to nie powinieneś ani jeździć w odwiedziny z noclegiem, ani przyjmować odwiedzin z noclegiem. Osoby, zamieszkujące samotnie oraz dzieci i młodzież w wieku poniżej 20 lat mogą przyjmować odwiedziny z noclegiem jednego lub dwóch stałych przyjaciół.

Utrzymuj jednak kontakt z rodziną i przyjaciółmi. Udzielaj się towarzysko w inny sposób niż poprzez fizyczne spotkania.

Prywatne spotkania i imprezy

Przesuń lub odwołaj wszystkie imprezy i prywatne spotkania.

W przypadku prywatnych spotkań w miejscu publicznym (w wynajętym lub wypożyczonym lokalu) nie wolno zbierać się w grupie przekraczającej 10 osób. Jeśli impreza odbywa się na świeżym powietrzu, to może w niej uczestniczyć 20 osób.

Publiczne imprezy w pomieszczeniach

W imprezie, odbywającej się w pomieszczeniu publicznym bez przydzielonych stałych miejsc siedzących może wziąć udział maksymalnie 10 uczestników.

W imprezie, odbywającej w pomieszczeniu publicznym z przydzielonymi stałymi miejscami siedzącymi może wziąć udział maksymalnie 100 uczestników.

Imprezą w lokalu publicznym może być na przykład seans kinowy, spektakl teatralny, seminarium lub ceremonia religijna.

Podczas halowych imprez sportowych i kulturalnych dla dzieci z uczestnikami z tej samej gminy zezwala się na udział maksymalnie 50 osób.

Posiadanie stałych, przydzielonych miejsc siedzących oznacza, że przez cały czas trwania imprezy publiczność może siedzieć na krześle, ławce lub temu podobnych albo siedzieć na stałym miejscu na podłodze.

Pogrzeb i nabożeństwo

Podczas ceremonii w kaplicy, związanych z pogrzebem lub nabożeństwem, może być obecnych maksymalnie 100 osób, posiadających przydzielone stałe miejsca siedzące.

Impreza publiczna na świeżym powietrzu

W miejscu publicznym na świeżym powietrzu, gdzie nie ma przydzielonych stałych miejsc siedzących, zezwala się na obecność  200 uczestników.

W miejscu z przydzielonymi stałymi miejscami siedzącymi, zezwala się na obecność maksymalnie 600 uczestników. Organizator musi zadbać o to, aby uczestnicy byli rozdzieleni na grupy liczące maksymalnie 200 osób. Między grupami przez cały czas muszą  być  zachowane co najmniej  dwa metry odstępu.

Miejsca pracy, szkoły i edukacja

Miejsca pracy

 • Pracodawca musi zapewnić pracownikom pracę zdalną we wszystkich miejscach pracy, o ile jest to praktycznie możliwe.

Przeczytaj więcej na temat zasad wyjazdów służbowych.

Przedszkole

 • Przedszkola są prowadzone na żółtym poziomie.
 • Gminy posiadające wysoki wskaźnik zakażeń mogą rozważyć utrzymanie czerwonego poziomu w szkołach i przedszkolach.

Szkoła i edukacja

 • Gimnazja i licea są prowadzone na żółtym poziomie. 
 • Gminy posiadające wysoki wskaźnik zakażeń mogą rozważyć utrzymanie czerwonego poziomu w szkołach i przedszkolach.

Kiedy należy zatrzymać dzieci w domu i nie wysyłać ich do przedszkola lub szkoły? Popatrz tutaj, co masz zrobić, gdy Twoje dziecko jest chore (fhi.no).

Kiedy osoby dorosłe i młodzież mają zostać w domu? Popatrz tutaj, co masz zrobić, gdy zachorujesz (fhi.no)