Informacje w języku polskim na temat koronawirusa w Norwegii

Polskie tłumaczenie informacji wydanych przez norweskie władze na temat zasad i zaleceń związanych z sytuacją epidemiologiczną w Norwegii.

Testowanie i objawy

Objawy koronawirusa

Objawem koronawirusa może być gorączka, kaszel, duszności, ból głowy, osłabienie, osłabiony zmysł węchu lub smaku oraz bóle mięśniowe. W niektórych przypadkach objawem może być również ból gardła, katar lub zatkany nos oraz kichanie.

Jeśli nie jesteś pewny, czy masz objawy koronawirusa, powinieneś wykonać test.

Co zrobić, jeśli wystąpią u mnie objawy?

  • W razie choroby, pozostań w domu.
  • Każdy, kto wykazuje objawy koronawirusa, powinien wykonać test.
  • Jeśli jesteś chory i potrzebujesz pomocy lekarza lub indywidualnej porady zdrowotnej, skontaktuj się z lekarzem rodzinnym przez telefon lub drogą elektroniczną.

Gdzie mogę wykonać test?

Za wykonywanie testów odpowiadają gminy, a sposób organizacji testów różni się między gminami. Przeczytaj na stronie internetowej gminy, w której przebywasz, o tym, jak wygląda proces testowania w miejscu Twojego pobytu. 

Stronę swojej gminy znajdziesz tutaj. 

Kiedy powinno się wykonać test?

Każdy, kto podejrzewa u siebie zakażenie wirusem COVID-19, powinien wykonać test. Następujące osoby powinny wykonać test:

  • Wszyscy, którzy wykazują objawy COVID-19, w tym każdy, kto przechodzi świeżą infekcję dróg oddechowych.
  • Każdy, kto miał bliski kontakt z osobą zakażoną COVID-19.
  • Inne grupy, na podstawie oceny lekarza.

Kiedy konieczne jest wykonanie testu?

W niektórych sytuacjach obowiązek wykonania testu na koronawirusa jest zapisany ustawowo. Dlatego obowiązek wykonania testu spoczywa na następujących osobach:

  • Każdy, kto jest objęty kwarantanną z powodu ryzyka zarażenia i u kogo wystąpią objawy COVID-19.
  • Każdy, kto przyjeżdża do Norwegii, a przez ostatnie 10 dni przebywał w kraju lub na obszarze objętym czerwoną strefą. 
  • Każdy, kto jest objęty kwarantanną wjazdową i u kogo wystąpią objawy COVID-19.
  • Każdy, kto w ciągu ostatnich 10 dób przed przyjazdem do Norwegii przebywał w Wielkiej Brytanii, Południowej Afryce, Irlandii, Holandii, Austrii, Portugalii lub Brazylii.

W oczekiwaniu na wynik testu

Z reguły osoby oczekujące na wynik testu muszą przestrzegać zasad kwarantanny do chwili uzyskania ujemnego wyniku.

Bliscy osoby oczekującej na wynik testu nie muszą być objęci kwarantanną, ale zachęca się ich do samoobserwacji pod kątem objawów.

Osoby, które wykonały test, ponieważ są objęte kwarantanną z powodu ryzyka zarażenia i wystąpiły u nich objawy, powinny przebywać w izolacji do momentu uzyskania wyniku.

 

 

Podróżujący do Norwegii – zasady dotyczące kwarantanny i testów 
Traveling to Norway - Quarantine and Testing