Psykisk helse og fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet fremmer helse, bedrer humøret, gir energi, og reduserer stress. Fysisk aktivitet kan forebygge enkelte psykiske plager og kan i mange tilfeller brukes i behandling sammen med andre behandlingsmetoder.

Ektepar går tur i naturen

Illustrasjon: Johnér / Corbis

Effekten av regelmessig fysisk aktivitet som forebyggings- og behandlingsmetode er vitenskapelig godt dokumentert generelt, og for enkelte former for psykiske plager og lidelser spesielt.

Fysisk aktivitet gir velvære og overskudd

Fysisk aktivitet er viktig for å ta vare på og for å bedre den psykiske og fysiske helsen. Regelmessig fysisk aktivitet bedrer den fysiske formen, og gjør oss mer rustet til å mestre hverdagens krav og utfordringer.

Voksne og eldre anbefales å være fysisk aktive minimum 30 minutter hver dag. Aktiviteten bør være av en slik intensitet at du blir varm og litt andpusten. Klarer du å ta i enda mer, blir utbyttet større. Halvtimen kan gjerne deles opp i mindre bolker, for eksempel med å gå to eller flere raske turer i løpet av dagen. Videre bør du redusere tiden du sitter i ro, og bryte den opp med aktive pauser.

Dette skjer i kroppen din når du sitter for mye.

Aktive steg for en bedre psykisk helse

Start lett og få mer bevegelse gjennom daglige gjøremål

Let etter muligheter for å få mer fysisk aktivitet i hverdagen din. Det kan for eksempel være å gå eller sykle til og fra jobb, gå trapper, spaserturer eller gjøre hus- og hagearbeid.

Lær deg hvordan fysisk aktivitet virker på kroppen

Fysisk aktivitet som medfører pulsøkning og svette kan til forveksling likne de kroppslige reaksjonene som man får ved noen typer angst: hjertebank, høy puls og svette. Dette er helt normalt og ingenting å bekymre seg over.

Mange går ut for hardt. Til å begynne med kan økt fysisk aktivitet føre til at man kjenner seg sliten i etterkant av aktiviteten. For å oppleve mestring og få god effekt av treningen er det viktig å starte på et nivå som passer for deg, øke aktivitetsnivået og intensiteten gradvis og finne en god balanse mellom aktivitet og hvile. På sikt vil de fleste oppleve å få mer overskudd og at de orker mer i hverdagen.

Velg en aktivitet du liker

Hvis du starter med en aktivitet du synes er morsom eller hyggelig å drive med, kan det påvirke følelser og tanker på en positiv måte.

Lag avtaler og vær aktiv sammen med andre

Det kan være lettere å komme i gang med regelmessig fysisk aktivitet hvis man lager avtaler eller trener sammen med noen. Aktiviteter sammen med andre gir sosialt felleskap og styrker muligheten til å være sosial og delta i flere andre aktiviteter. Å trene i en gruppe gir også mulighet til å knytte nye kontakter.

Søk støtte til å komme i gang

Spør gjerne noen du kjenner om de vil være med på en aktivitet. En nabo, venn eller slektning kan være god å ha som, treningskompis eller turvenn. Å bruke en aktivitetsdagbok eller digitale hjelpemidler slik som apper kan være til hjelp. Helsepersonell kan også være viktige støttespillere.

Effekter av fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet kan

 • være en kilde til glede, livsutfoldelse og positive mestringsopplevelser
 • påvirke humøret positivt
 • gi energi og mer overskudd i hverdagen
 • redusere stress
 • gi økt kroppsbevissthet
 • bedre selvbilde og selvtillit
 • bedre søvnen
 • gi opplevelse av mestring
 • bedre livskvaliteten
 • gi sosialt felleskap
 • dempe abstinens
 • gi bedre vektregulering
 • minske angst og depresjon

Angst

Regelmessig fysisk aktivitet i henhold til de nasjonale anbefalingene kan redusere angst. En enkel treningsøkt av høy intensitet kan også bidra til å dempe angst.

Depresjon

De positive effektene av fysisk aktivitet som behandlingsmetode ved milde til moderate former for depresjon, er godt dokumentert. Noen studier viser at fysisk aktivitet kan redusere depressive symptomer like bra som medikamentell behandling med antidepressiva.

Tilbud om fysisk aktivitet

Det er mange offentlige, frivillige og private aktører som tilrettelegger for og har tilbud om fysisk aktivitet. Dette kan være tilbud knyttet til friluftsliv, turgrupper, svømming, dans eller treningssentre.

Mange kommuner har frisklivssentraler. Dette er en helsetjeneste som blant annet tilbyr

 • veiledning og oppfølging til de som ønsker å komme i gang med fysisk aktivitet
 • ulike gruppetilbud
 • oversikt over hva som finnes av aktivitetsmuligheter og tilbud i kommunene
 • mulighet til å prøve ut ulike aktiviteter for å finne ut hva som passer for den enkelte
 • temadager og kurs

Her finner du mer informasjon om frisklivssentraler og kontaktinformasjon til frisklivssentralen i den enkelte kommune.