Tips for å bli mer aktiv

Mange vil gjerne være mer aktive, men opplever at det er tungt å komme i gang med trening. Dette kan du gjøre for å få inn mer aktivitet i hverdagen.

Kvinne leker på lekeplassen

Du må ikke trene hardt for å være fysisk aktiv. Forskning viser at det ikke trengs blodslit for å være bra for helsa. For mange vil det være enklere å flette inn små bolker med aktivitet hver dag enn å finne krefter til ei hard treningsøkt.

Prøv å få inn en daglig aktivitet – det gjør kroppen godt. Det viktigste er å finne noe du greier og som du trives med.

Sett deg mål

Vi kan alle lære noe av toppidrettsutøvere: Sjansen for å lykkes er større om du har en plan. Begynn med å tenke ut hva du vil oppnå på kort og lang sikt. Hva skal du gjøre i morgen? Hva skal du prøve om en måned? Lag realistiske målsetninger.

Hvis du for eksempel bestemmer deg for å gå en tur, bestem deg gjerne for morgendagens rute og tidspunkt før du legger deg om kvelden.

Hvordan komme seg opp av sofaen

Det viktigste er å sitte mindre stille. Det er lett å bli sittende rolig foran TVen eller med mobilen. Kan du i stedet gjøre noe lett aktivitet?

  • En fast daglig gåtur. Kan du avtale med en nabo eller låne en hund, er det ikke så lett å droppe turen i siste liten.
  • Husarbeid teller som aktivitet. Har du utsatt å vaske vinduer eller rydde i boden, kan det kanskje være lettere å ta fatt hvis du også tenker at dette er bra for helsa?
  • Gå eller sykle i stedet for å kjøre korte avstander.

La aktiviteten bli en del av hverdagsrutinene, da er det lettere å få det gjort. Velg aktiviteter du liker og som lett kan gjennomføres.

Gjør en fast avtale med en venn eller meld deg på en gruppe. Skal du trene alene må du lage avtaler med deg selv.

Det kan være lurt å ha en reserveplan for regnværsdager og andre ting som du kan oppleve som hindre. Tenk gjennom hva som kan komme i veien for aktivitetene dine, og hva du kan gjøre i stedet.

Prøv Gå10-appen

​Gå10 er en app for mobil som er utviklet av Helsedirektoratet. Den er et enkelt verktøy for deg som trenger mer trim og vil ha litt drahjelp. Gå10 registrerer de minuttene du går – og gir deg «ekstrapoeng» når du går i frisk tempo.

Hjelp til å bli mer aktiv

Frisklivssentral, lag, foreninger

Mange kommuner har frisklivssentraler som kan veilede og følge opp både individuelt og i grupper. Aktivitetene foregår både ute og inne og legges opp slik at alle kan delta uansett fysisk form og funksjon.

Det finnes også mange lag, foreninger og treningssentre som har trening- og gågrupper, og som tilbyr ulike aktiviteter dersom du liker bedre å være aktiv sammen med andre. Flere av disse har nettsider med informasjon om hva som finnes av tilbud der du bor. Tjukkasgjengen har for eksempel dannet grupper mange steder i landet.

Mobiltelefon og aktivitetsklokker

Aktivitetsklokker og smarttelefoner har innebygde apper som kan registrere hvor mye du går. De hjelper deg å planlegge og følge med på den daglige aktiviteten. Mange blir positivt overrasket over hvor aktive de faktisk er.

Dagbok

Helsedirektoratet har laget en enkel Aktivitetsdagbok (PDF) som kan være et godt verktøy for dem som ikke bruker smarttelefon eller andre digitale hjelpemidler. I dagboken kan du notere dine egne mål og planlegge hva du skal gjøre. Du kan loggføre aktivitetene du gjennomfører og erfaringer du gjør underveis.

Enkelt treningsprogram hjemme

På helsenorge.no kan du finne enkle øvelser som holder deg i form.