Digitale verktøy ved psykiske plager

Har du milde eller moderate psykiske plager? Her finner du digitale verktøy og kurs som kan veære til god hjelp og nytte.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Digitale verktøy ved psykiske plager . [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 3. mars 2022 [hentet lørdag 13. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/psykisk-helse/selvhjelp/

Sist oppdatert torsdag 3. mars 2022