Selvhjelpsverktøy ved psykiske plager

Har du milde eller moderate psykiske plager? Her finner du digitale verktøy og kurs som kan være til god hjelp og nytte.

Angst

Selvhjelpsprogram ved angst

Introduksjon til selvhjelps­­program ved panikkangst

Introduksjon til selvhjelps­program ved sosial angst

Panikkangst: Se alle videoene i selvhjelpsprogrammet

Sosial angst: Se alle videoene i selvhjelpsprogrammet

Depresjon

iFightDepression

iFightDepression er for personer med mild til moderat depresjon. I verktøyet kan du teste om du har symptomer på depresjon, og lære å mestre depresjonssymptomer.

Les mer og kom i gang: iFightDepression

Selvhjelpsprogram for deg med mild til moderat depresjon

Introduksjon til selvhjelpsprogram mot depresjon

Hele programmet består av ni videoer, der du lærer om hva depresjon er og hva du kan gjøre for å overkomme den.

Se alle videoene i selvhjelpsprogrammet mot depresjon

Søvnvansker

Selvhjelpsvideoer ved søvnvansker

Selvhjelpsvideo for kortvarige søvnvansker

Introduksjon til selvhjelps­program for langvarige søvnvansker

Se alle videoene i selvhjelpsprogrammet mot langvarige søvnvansker

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert torsdag 3. mars 2022