Sjølvhjelpsverktøy ved psykiske plager

Har du milde eller moderate psykiske plager? Her finn du digitale verktøy og kurs som kan vere til god hjelp og nytte.

Angst

Depresjon

Søvnvansker

Innhaldet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert torsdag 3. mars 2022