Sjølvhjelpsverktøy ved psykiske plager

Har du milde eller moderate psykiske plager? Her finn du digitale verktøy og kurs som kan vere til god hjelp og nytte.

Angst

Depresjon

Søvnvansker

Innhaldet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Sjølvhjelpsverktøy ved psykiske plager . [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 3. mars 2022 [henta søndag 3. mars 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/psykisk-helse/selvhjelp/

Sist oppdatert torsdag 3. mars 2022