Digitale verktøy ved psykiske plager

Har du milde eller moderate psykiske plager? Her finner du digitale verktøy og kurs som kan veære til god hjelp og nytte.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Digitale verktøy ved psykiske plager . [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 3. mars 2022 [hentet fredag 21. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/psykisk-helse/selvhjelp/

Sist oppdatert torsdag 3. mars 2022