Hva er samvalg?

Samvalg er en prosess der du sammen med helsepersonell tar beslutninger om hvilke undersøkelses- og behandlingsmetoder som passer best for deg.

Hvorfor bør jeg være med å bestemme?

Når du har et helseproblem, finnes det ofte flere ulike alternativer for både undersøkelser og behandling.

Noen ganger er det ikke mulig for helsepersonell å si sikkert hvilke alternativer som passer best for deg – enten fordi det er flere likestilte muligheter, eller fordi valget er avhengig av dine verdier og hvordan du ønsker å leve. Da er det viktig at du involverer deg i beslutningen.

Ved samvalg får du informasjon om fordeler og ulemper ved ulike alternativer og vurderer disse opp mot hverandre ut fra hva som er viktig for deg. Du kan få støtte av helsepersonell i denne prosessen.

Du kan også velge å overlate beslutningen til helsepersonell eller pårørende.

Video om samvalg

Hva er samvalg, og hvorfor er det viktig å ta del i valg om egen helse

Samvalgsverktøy kan hjelpe deg å velge

Noen ganger kan samvalgsverktøy være til hjelp i valgprosessen. De kan brukes både før, under og etter konsultasjon. Verktøyene gir relevant og pålitelig informasjon om ditt helseproblem og alle valgmulighetene som finnes.

Du kan diskutere de ulike alternativene med din behandler, og sammen kan dere komme frem til det beste valget for deg.

Tre enkle spørsmål som kan være til hjelp når du snakker med behandleren din:

  • Hvilke alternativer har jeg?
  • Hva er de mulige fordelene og ulempene ved disse alternativene?
  • Hvor sannsynlig er det at jeg vil oppleve disse fordelene og ulempene?