Utenlandske sopplukkere i Norge

Manglende kunnskap om norske sopper gjør sopplukkere med fremmedspråklig bakgrunn spesielt utsatt for forgiftning. Mistenker du at du har fått i deg giftig sopp, ring Giftinformasjonens døgnåpne vakttelefon (22 59 13 00).

Illustrasjonsbilde hvit sopp.

​Illustrasjonsbilde av giftig hvit fluesopp (Amanita virosa), som kan forveksles med matsopp fra andre land.

Illustrasjon: Per Marstad

Giftinformasjonen mottar flere henvendelser om alvorlige soppforgiftninger hos voksne hvert år. I over 70% av tilfellene siden 2011 har pasientene hatt fremmedspråklig opprinnelse. Dette gjaldt både turister med kortvarig opphold og personer med fast bosted i Norge.

Forvekslingsfare

Mange personer med fremmedspråklig bakgrunn har god kjennskap til matsopper fra hjemlandet. Naturenes sammensetning av matsopper og giftsopper varierer imidlertid mye mellom forskjellige land og verdensdeler. I andre land er det en annen plukkekultur og det sankes mye sopp. Sopplukkere med fremmedspråklig bakgrunn sanker en del sopparter som ikke vurderes som matsopper i Norge.

Personer med fremmedspråklig bakgrunn bør være spesielt klar over forvekslingsfaren mellom matsopper fra hjemlandet og giftsopper i Norge. Det er viktig å bruke oppdatert sopplitteratur (ikke eldre enn 10 år) fra Norge. Det kan være nyttig å delta på soppkurs i landet man skal plukke sopp. I soppsesongen arranger Norges sopp- og nyttevekst forbund soppkontroller over hele landet. Se soppkontroll.no

Giftinformasjonen har utarbeidet en brosjyre på 25 språk med informasjon om de giftigste soppene i Norge.

The Norwegian Poison Information Centre has produced a booklet with information and photos of poisonous mushrooms in 25 languages. The brochure can be downloaded here.

Viktige sopper

Spiss giftslørsopp (Cortinarius rubellus) er en vanlig giftsopp i skogen i Norge. Den vokser samme sted som matsoppen traktkantarell (Craterellus tubaeformis), og soppene har liknende farge. Når man plukker traktkantarell, er det viktig å sjekke hver enkelt sopp, slik at ikke spiss giftslørsopp blir med i soppkurven.

Hvit fluesopp (Amanita virosa) er en dødelig giftig sopp som vokser i skogen. I andre land plukkes det flere matsopper som kan forveksles med hvit fluesopp, inkludert flere spiselige arter fluesopp.

Rødskrubb (Leccinum versipelle) er en sopp som plukkes og spises mye i andre land. I Norge må rødskrubb varmebehandles godt før den ansees som spiselig. Denne soppen er en av de vanligste årsakene til magebesvær etter soppinntak her i landet.

For mer informasjon om sopp, se her.
Tips til hvordan du kan unngå soppforgiftning.