Konsultasjon når barnet er 15 måneder

Hva er en 15-månederskontroll?

Når barnet ditt er 15 måneder, får dere tilbud om en individuell konsultasjon på helsestasjonen

Hvem møter du?

  • helsesykepleier

Temaer på 15-månederskontrollen

Helsesykepleier tar opp temaer som:

Undersøkelser

Barnets vekt og lengde blir målt. Barnets generelle utvikling blir undersøkt. Det innebærer at helsesykepleier undersøker barnets kropp, hørsel/syn, språk, kontakt og bevegelser. Barnet blir observert og undersøkt uten klær. 

Vaksiner

Vaksinen gis med sprøyte.

Forberedelse

Helsestasjonen er opptatt av hvordan du og barnet ditt har det. Om du har noen spørsmål eller noe du ønsker å fortelle, kan du ta dette opp i konsultasjonen. Skriv gjerne ned hva du lurer på.

Du har rett på tolk om du har behov for det.

Begge foreldre oppfordres til å delta.  

Helsedirektoratet. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Nasjonal faglig retningslinje. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; 2019 [hentet 2021-09-08]. 

Sisdoalu lea almmuhan Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Konsultasjon når barnet er 15 måneder . [Interneahtta]. Oslo: Dearvvašvuođadirektoráhta; ođasmahtton 2023 borgemánnu 28, vuossárga [vižžon 2024 geassemánnu 20, duorasdat]. Oažžumis dáppe: https://www.helsenorge.no/se/hjelpetilbud-i-kommunene/helsestasjon-0-5-ar/15-manederskontroll/

Maŋimusat ođastuvvon 2023 borgemánnu 28, vuossárga