15-månederskontroll

Oppsummering

Når barnet ditt er 15 måneder, får dere tilbud om en individuell konsultasjon med helsesykepleier på helsestasjonen. Du får spørsmål om det er noe du ønsker å ta opp.

Hvem møter du?

  • helsesykepleier

Temaer

Helsesykepleier vil ta opp temaer som:

Undersøkelser

Barnets vekt og lengde måles. Barnets hørsel, blikkontakt, språkutvikling, bevegelser (fin- og grovmotorikk), utvikling, helse og allmenntilstand blir observert.

Vaksiner

Barnet får tilbud om vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder, også kjent under navnet MMR-vaksinen.

Vaksinen gis med sprøyte.

Helsedirektoratet. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Nasjonal faglig retningslinje. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; 2019 [hentet 2021-09-08]. 

Maŋimusat ođastuvvon 2020 ođđajagemánnu 10, bearjadat