Brosjyre om mestring av senfølger etter covid-19

I brosjyren finner du informasjon, råd og eksempler på øvelser som kan hjelpe deg som sliter med senplager etter korona. Brosjyren er utviklet av Verdens helseorganisasjon.

Sisdoalu lea almmuhan Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Brosjyre om mestring av senfølger etter covid-19. [Interneahtta]. Oslo: Dearvvašvuođadirektoráhta; ođasmahtton 2021 juovlamánnu 1, gaskavahkku [vižžon 2024 cuoŋománnu 21, sotnabeaivi]. Oažžumis dáppe: https://www.helsenorge.no/se/koronavirus-sami/senfolger-etter-covid-19/informasjon-pa-flere-sprak/

Maŋimusat ođastuvvon 2021 juovlamánnu 1, gaskavahkku